poniedziałek, 1 czerwca 2020

Rząd Morawieckiego otwiera Polskę na relokację uchodźców islamskich
W dniu 28 maja 2020 w Sejmie odbyło się III czytanie i głosowanie w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw.

Z uzasadnienia projektu ustawy:
"W związku z potrzebą przygotowania na lata 2021–2027 programu związanego z wykorzystaniem środków funduszy wspierających sprawy wewnętrzne (Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz) w UZPPR uwzględnia się ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jako odpowiedzialnego za przygotowanie programu oraz jego zmian (art. 5 pkt 7a lit. b, art. 14g ust. 4, art. 14j ust. 1 pkt 1 i art. 14kg)."

Tym samym rząd Mateusza Morawieckiego otwiera szeroko Polskę na kwoty relokacyjne islamskich imigrantów, których nie udało się Unii Europejskiej (czyt. Niemcom) przeforsować w latach poprzednich. W ramach tej samej ustawy MSW będzie mogło instalować także w Polsce np. ośrodki odosobnienia dla krajowców - "izolatoria", o których wspominał niedawno wicepremier Jarosław Gowin. (Na niepokornych obywateli też pewnie przyjdzie kiedyś pora,)

Po głosowaniu za: PiS - 235, KO - 132, Lewica - 48, niez. - 1, wstrzymało się: PSL-Kukiz15 - 29, Konfederacja - 8, ustawę już tylko, po wyborach zapewne, podpisze nowo wybrany prezydent RP Andrzej Duda - w podzięce Polakom, za okazane mu w wyborach poparcie i zaufanie.

Wyniki głosowania:
http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/53FE34126B09E404C12584CE006BF55B/%24File/64.pdf


dodajdo.com

poniedziałek, 4 maja 2020

Ramy konstytucyjno-prawne wprowadzenia stanu sytuacji nadzwyczajnej w Rzeczpospolitej PolskiejKwestia praw człowieka i obywatela ma w Konstytucji RP szczególne miejsce, ze względu na "gorzkie doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane", w szczególności w okresie totalitarnej dyktatury komunistycznej w tym także przez pamięć cierpień i ofiar poniesionych przez Naród polski w okresie wprowadzonego w 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego (por. Preambula). Z tego też powodu Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym (art. 2) do którego naczelnych zadań w pierwszym rzędzie należy zachowanie niepodległości i nienaruszalności terytorium RP, a także zagwarantowanie po wieczne czasy wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwa swoim obywatelom (art. 5). Prawa te i wolności mogą być zgodnie z Konstytucją ograniczane jedynie w szczególnych sytuacjach zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa, zdrowia i życia obywateli.

Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą tedy być ustanawiane w drodze ustaw, ale tylko i jedynie wtedy, gdy to jest konieczne w demokratycznym państwie dla zachowania bezpieczeństwa lub porządku publicznego, ze względu na ochronę środowiska, zdrowia i moralności publicznej, lub wolności i praw innych osób. (art. 31). W żadnym bądź razie ograniczenia praw człowieka i obywatela nie mogą naruszać istoty wolności i praw (art. 31 ust. 3). Przez co należy rozumieć, najkrócej mówiąc, kategoryczny zakaz stanowienia takiego prawa, takiego ustawodawstwa, które w praktyce pozwala rządzącym uczynić z postanowień Konstytucji wolnościową i demokratyczną fasadę, za którą ukrywa się imitacja i karykatura państwa prawnego, w rzeczywistości oparta na przemocy, terrorze i bezprawiu. Przyjęte ze względu na stan nadzwyczajny środki ograniczające prawa i wolności obywatelskie muszą być przy tym proporcjonalne do rzeczywistego zagrożenia dla ładu, bezpieczeństwa i zdrowia obywateli. Powinny one także zmierzać powinny zmierzać do jak najszybszego przywrócenia normalnego funkcjonowania państwa. Wreszcie, wprawdzie Konstytucja jedynie postuluje wyrównywania przez państwo polskie strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela (art. 228 ust. 4), jednak ten postulat państwo polskie w praktyce uznało to zobowiązanie, przyjmując ustawę z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela. Ustawa ta jednak odnosi się wyłącznie do jednej z trzech sytuacji nadzwyczajnych jakie przewiduje konstytucja, tj. stanu wojennego, stanu wyjątkowego, lub stanu klęski żywiołowej, dla których w obecnym systemie prawnym istnieją i obowiązują trzy inne odpowiednie ustawy okołokonstytucyjne, przewidziane w konstytucji wprost, a nie w sposób dorozumiany (p. art. 228. ust. 1). Zgodnie z konstytucją stan nadzwyczajny może być wprowadzony pod warunkiem ustawowego określenia zakresu ograniczenia wolności praw człowieka i obywatela (art. 228. ust. 3), a działania podjęte na ich podstawie muszą odpowiadać stopniowi zagrożenia i powinny zmierzać do jak najszybszego przywrócenia normalnego funkcjonowania, tj. stanu konstytucyjnego istniejącego przed wprowadzeniem określonego stanu nadzwyczajnego (art. 228. ust. 5).
Konstytucja stanowi równocześnie, że W czasie stanu nadzwyczajnego nie mogą być zmienione: Konstytucja, ordynacje wyborcze do Sejmu, Senatu i organów samorządu terytorialnego, ustawa o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej oraz ustawy o stanach nadzwyczajnych (art. 228. ust. 6). W czasie stanu nadzwyczajnego oraz w ciągu 90 dni po jego zakończeniu nie może być skrócona kadencja Sejmu, przeprowadzane referendum ogólnokrajowe, nie mogą być przeprowadzane wybory do Sejmu, Senatu, organów samorządu terytorialnego oraz wybory Prezydenta Rzeczypospolitej, a kadencje tych organów ulegają odpowiedniemu przedłużeniu (art. 228. ust. 7).


dodajdo.com

piątek, 10 kwietnia 2020

"TARCZA ANTYKRYZYSOWA" RZĄDU MATEUSZA MORAWIECKIEGO - BEZPRECEDENSOWY ZAMACH STANU NA KONSTYTUCJĘ ORAZ ELEMETARNE PRAWA CZŁOWIEKA I OBYWATELAPod pretekstem obrony praw człowieka i obywatela (prawa wyborcze w majowych wyborach na prezydenta RP), ze względu na rzekomą konieczność przestrzegania konstytucji RP, pod groźbą rzekomej konieczności wypłacania obcym podmiotom niebotycznych mitycznych odszkodowań z tytułu wprowadzenia któregoś z przepisanych prawem stanów nadzwyczajnych, rząd "dobra zmiana" pod kierownictwem premiera Mateusza Morawieckiego zawiesza w rzeczywistości na czas praktycznie nieograniczony stosowanie całego rozdziału XI konstytucji RP o stanach nadzwyczajnych, jak również pomija istnienie odpowiednich aktów ustawowych i za pośrednictwem rzekomo dobroczynnego aktu nazywanego w skrócie "tarczą antykryzysową" wprowadza się całkiem nowy stan nadzwyczajny.

Ten nowy, nieznany dotąd stan nadzwyczajny zakresem swoim przewyższa wszystkie dotychczasowe stany nadzwyczajne, ze stanem wojennym włącznie. Daje on władzy państwowej nieograniczone praktycznie możliwości odbierania, zawieszania, gwałcenia przez czas nieokreślony praw człowieka i obywatela. Stan tak niebywały w cywilizowanym świecie można jedynie próbować porównać z bolszewicką ustawą (czy dekretem - nie pamiętam) o Wszechrosyjskiej Nadzwyczajnej Komisji ds. Zwalczania Kontrrewolucji i Sabotażu (CzeKa) z 12 października 1917 r., albo też ze specjalnymi uprawnieniami (Ermächtigungsgesetz) z 24 marca 1933 r. dla Adolfa Hitlera.

W dalszej części postaramy się w sposób merytoryczny uzasadnić sformułowaną powyżej tezę

c.d.n.
dodajdo.com

sobota, 4 maja 2019

US ACT S.447 (JUST) IS A FRAUDUS ACT S.447 (JUST) IS A FRAUD

As Americans, we are concerned with the damage to the United States constitutional order caused by Law 115-171 (Act S.447 )

Law 115-171 (Act S.447) breaking the existing legal order and creating a precedent that discriminates against other ethnic groups, opens the door to transforming extralegal material claims into a legal tool of asset takeover.

Appeal to U.S. politicians and the American public to reject the tribal and racist logic and discriminatory provisions of the Law 115-171 (Act S.447) and to amend the law accordingly.

Do not wait


SIGN OUR PETITION


dodajdo.com

piątek, 8 marca 2019

Michał Marusik MEP: Hands off Poland ! Ręce precz od Polski !Michał Marusik MEP:

"Ladies and Gentlemen, we Poles remember exactly the time when the decisions about what we Poles were allowed to do, and what not allowed, were made in Moscow. In Moscow, the limits of our political freedom and sovereignty were set. There has changed a lot now, but we seen that for us Poles the things in this matter haven't changed much because currently the limits of our political freedom are to be determined and designated by Brussels and Strasbourg, alike before by Moscow. We know that the violence to the nations and states ended with the death of the Union of Soviet Socialist Republics. And the same procedure of interference into the political freedom of nations and states will end with the death of the Union of Socialist European Republics. And there will be nothing to regret. Because free citizens and safe people in free and safe national states - this should be our goal.
A few hundred years ago, there was an institution of a whipping boy at the ruling European courts. Today, you've made a whipping boy from Poland. I will say what the Polish street says: "Hands off Poland !"
(ed. translation)dodajdo.com

niedziela, 17 lutego 2019

Mariusz Max Kolonko o nowelizacji ustawy o IPNMariusz Max Kolonko o nowelizacji ustawy o IPN
https://vimeo.com/278797754      [...] Moja ocena jest taka: proszę mi wymienić jedną jakość polityczną, którą pan [panie prezesie Kaczyński] uzyskał, poddając nowelizacji ustawę o IPN (Instytut Pamięci Narodowej). Nie dwie, tylko jedną. I proszę mi nie mówić, że jest to deklaracja, którą pan podpisał, dlatego, że deklaracja ta - ja ją nazywam najbardziej haniebną, jaka została podpisana przez władze III Rzeczypospolitej - i w tej deklaracji czytamy między innymi: "Uznajemy i potępiamy każdy indywidualny przypadek okrucieństwa wobec Żydów, jakiego dopuścili się Polacy w czasie II wojny światowej".
      Panie prezesie Kaczyński, czy pan zdaje sobie sprawę, że gdyby coś takiego podpisał premier Netanjahu, tylko w odwrotną stronę: "Uznajemy i potępiamy każdy przykład okrucieństwa, jakiego dopuścili się Żydzi wobec Polaków" i zrobiłby to premier Netanjahu w Izraelu, to powiesiliby go na haku. W Knesecie. Żydzi. Za coś takiego. To, co pan zrobił jest niebywałe. Niech mi pan poda jedną rzecz, którą pan uzyskał w zamian za coś takiego. Ta deklaracja jest po prostu haniebna. I proszę mi nie mówić, że tą jakością, którą pan uzyskał jest to, co teraz media podają, że jakoby mamy szansę na to, że wojska amerykańskie będą stacjonowały w Polsce.
      Ja panu wyjaśnię, dlatego, że pan może nie wie, zdradzę panu, Amerykanie są bardziej zainteresowani tym, żeby te wojska stacjonowały w Polsce, niż Polacy powinni być zainteresowani, aby te wojska amerykańskie w Polsce były. Ale pan tego nie wie, bo skąd pan ma to wiedzieć? Pan nie jest politologiem. Pan nie ma nawet politologów w Sejmie.
      Kim wy jesteście? Jesteście bandą ludzi, która, jak za pierwszym razem rządziliście i istnieliście rok i 8 miesięcy, za drugim razem istniejecie dwa lata i robicie tego rodzaju rzeczy. Kim pan jest, panie Kaczyński? Co pan wyprawia? Przecież to trąci o zdradę interesu narodowego, o zdradę interesu państwa - ta deklaracja. Żydzi was na podstawie tej deklaracji zajeżdżą przez następne 10 lat. Tak długo będą jeździć po was, aż dostaną pieniądze, [będą jeździć] po polskiej historii, będą zmieniać tę historię, będą mówić, że Polacy mordowali Żydów i nie będziecie mogli nic zrobić, ponieważ podpisał pan tę deklarację, panie Kaczyński. Dokładnie tak samo Żyd Bartoszewicz w 2007 roku podpisał Deklarację Teresińską, która po jedenastu latach zaowocowała tym, że Żydzi otrzymali ustawę 447 podpisaną w Kongresie amerykańskim, tak teraz podpisał tę deklarację - nazywam ją Deklaracją Wstydu i Hańby, która za kilkanaście lat zaowocuje tym, że Żydzi dostaną pieniądze, które oni chcą od samego początku.
      Więc ja już teraz proponuję panu, panie Kaczyński, ponieważ jedyne, co potraficie robić, to rozdawać publiczne pieniądze, żebyście wymyślili taki program, który się będzie się nazywał Żyd+ . Poważnie. Program Żyd+ polegać będzie na tym, że każdy Żyd, nawet ten zakamuflowany - to będą duże pieniądze, które będziecie musieli wydać - otrzyma pieniądze od was, już teraz. Po to, żeby Żydzi nie szkalowali przez następną dekadę Polaków za to, co się działo podczas II wojny światowej. Już teraz zróbcie ten program Żyd+ i rozdawajcie im pieniądze.
      Unbelievable, co wy robicie. I powiem panu jeszcze jedną rzecz, o której pan nie wie, bo skąd pan ma wiedzieć? Wy jesteście socjaliści. Wy nie znacie kapitalizmu. Kto z was ma jakikolwiek business? Kto potrafi w ogóle rządzić? Wybieracie ludzi do ministerstwa tylko dlatego, że znają język angielski. A więc panu powiem: Amerykanie nigdy nie mieli problemu z tą ustawą o IPN, ale Amerykanie za każdym razem, kiedy ktoś złoży zapytanie w tej sprawie, to powie - tak jak ja mówię - jest wadliwa, ponieważ jest sprzeczna z zasadą wolności słowa. Bo Amerykanie mają zasadę wolności słowa wpisaną do konstytucji i dla nich to jest świętość. Dlatego, że Amerykanie nie mają ustaw o Holocaust denial [o negowaniu Holocaustu]. Właśnie z tego powodu. Tak, jak państwa europejskie mają i te kilkanaście państw istnieje i tak samo, jak mają Żydzi, gdzie skazują na 5 lat więzienia za to samo, co wy żeście teraz odpuścili. Pięć lat więzienia. i nikt się ich nie czepia. Dlaczego? Bo gdyby zapytać Amerykanów co sądzą o ustawie żydowskiej, powiedzieliby dokładnie to samo: ustawa jest sprzeczna z zasadą wolności słowa. Ale ich nie pyta. Ale wy pytacie, wy, co kapitał niemiecki i kapitał żydowski w Polsce, pytaliście, chodziliście do ...nauer, pytaliście, co oni sądzą o tym. Nawet robiliście coś takiego i to proszę sprawdzić, jak to się stało, że kapitał niemiecki Onetu wyciągnął nawet notatkę z biurka ambasadora Wilczka (przecież to jest wasz ambasador), z której wynikać by miało, że stosunki polsko-amerykańskie zostaną zachwiane i zerwane, jeżeli ta ustawa wejdzie w życie.
      Jak to się stało? Kim jest ambasador? Kim wy jesteście, panie Kaczyński? Kapitał niemiecki w Polsce to jest 70%, o czym nikt nie mówi, kapitał pro-żydowski to jest 25%, to jest razem w 95% antypolski. I reszta to jest 5% media polonijne, media polskie, w tym moja Telewizja zagraniczna MaxTV, "Mówię, jak jest", którą usiłujecie zniszczyć i zmieść z powierzchni ziemi od samego początku jej istnienia. I to za PO robiliście i za PiS-u robicie.
      My przeżyjemy was, przetrwamy was. Natomiast powiem panu tak: Kiedy pan odejdzie, PiS się rozpadnie i wtedy się będą działy rzeczy dobre i rzeczy złe. To znaczy, złe rzeczy, które się będą działy, to będą wyglądały tak, że Polską będą rządzić rozmaite formacje koalicyjne, które nie będą w stanie udźwignąć silnych rządów i Żydzi rozbiorą Polskę na czynniki pierwsze. Rzeczy dobre, które się będą działy, będą wyglądały tak, że powstanie nowa formacja o nazwie #.....


dodajdo.com

Petycja w sprawie bezprawnych roszczeń żydowskich wobec Polski. Polak podpisuje!
Petycja w sprawie bezprawnych roszczeń żydowskich wobec Polski. Polak podpisuje!
dodajdo.com