niedziela, 8 listopada 2009

Georgia Guidestones - monumentalny drogowskaz do planowej zagłady 9/10 ludzkości i totalnej kontroli nad pozostałą jej częścią
www.flickr.com/photos/harrisburger/55318497/New World Order Plan to Kill 90% of the Worlds PopulationAvian Flu, Population Control, H5N1, Biological Warfare Pt.1Na szczycie wysokiego wzgórza w Elbert County, w stanie Georgia w USA stoi ogromny granitowy pomnik o nazwie Georgia Guidestones (Kamienie Przykazań w Georgii) na którego czterech wielkich kolumnach, wskazujących czery strony świata wyrytych jest dziesięć przykazań w dziesięciu językach.
Pierwsze przykazanie pomnika Georgia Guidestones
I. Utrzymuj liczebność ludziej populacji poniżej 500,000,000 w nieskończonej równowadze z naturą.
Należy przy tym zauważyć, że ograniczenie ludzkiej populacji do 500 milionów ludzi wymaga likwidacji ponad 90 procent tej populacji.
Ten nieznany szerokiemu ogółowi kamienny drogowskaz jest świadectwem tajnej, rządzącej światem hierarchii, dążącej do zawładnięcia całym światem, w którym żyjemy.

Ted Turner, magnat medialny, właściciel CNN Time-Warner, chciałby pozbyć się jeszcze większej części ludzkości. Zapytany podczas swego wywiadu dla Audubon Magazine jaka powinna być optymalny poziom populacji na naszej planecie, Turner odpowiedział, że "nie więcej jak 250-350 milionów ludzi". Jest to redukcja populacji ludzkiej o ok. 95 procent.

Globalista Bertrand Russell (1872-1970) mówiąc o redukcji populacji stwierdził:
"być może [dopiero] wojna bakteriologiczna okaże się skuteczna. Jeśliby zaraza Czarnej Śmierci rozszerzała się na całym świecie raz na każde pokolenie, ocaleni po niej mogliby rozmnażać się dowolnie, bez obawy przepełniania świata. Nie byłoby w tym nic, co mogłoby obrazić świadomość człowieka pobożnego (Bertrand Eussel, The Impact of Science on Society (Simon and Schuster, 1953), pp. 103-105.).

Przypomnijmy, że Bertrand Russel był członkiem tajnego Towarzystwa Fabiańskiego, którego członkwoie założyciele Sidney i Beatrice Webb byli równocześnie założycielami działającej do dziś London School of Economics and Political Science, uczelni uchodzącej za prestiżową. Ostatnio przedstawiciele tego środowiska, tworzący zespół o nazwie „Optimum Population Trust”, wydali 42-stronicowy raport, w którego konkluzji znalazło się twierdzenie, iż:
"Najlepszym sposobem na zwalczanie globalnego ocieplenia jest zredukowanie nadmiernej liczby populacji ludzkiej poprzez stosowanie antykoncepcji i aborcji". (Red.)
Parz: “Condom School of Economics” ma patent na walkę z globalnym ociepleniem


Ta wypowiedź powinina być dla Ciebie wielkim sygnałem alarmowym
Całkiem współcześnie Dr Robert G. Webster of St. Jude Children's Research Hospital w Memphis, w stanie Tennessee, jeden z czołowych światowych ekspertów w dziedzinie chorób zakaźnych, któremu przypisuje się odkrycie związku pomiędzy ptasią grypą a ludzką, twierdzi:
"Społeczeństwo po prostu nie jest zdolne zaakceptować idei, że 50 procent ludzkości może zginąć. A ja myślę, że MY MUSIMY stanąć w obliczu tej możliwości".

Specjalny raport dr Sheri Tenpenny'ego z 6 marca 2006 na temat spotkania na szczycie w sprawie ptasiej grypy stwierdza:
"Podczas szczytu David Nabarro, Wyższy Kooordynator ONZ ds. Ptasiej i Ludzkiej Grypy, a także specjalny przedstawiciel ONZ przy Dyrektorze Generalnym Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization - WHO) w odniesieniu do możliwej pandemii nieustannie posługiwał się językiem przyzwolenia na tę pandemię.
W pewnym momencie Nabarro stwierdził wręcz, że należy przygotować system, który z chwilą rozpoczęcia pandemii zostanie natychmiast wprowadzony w życie. Nabarro podkreślił:
"Zauważcie, że ja nie powiedziałem JEŚLI pandemia się rozpocznie, tylko KIEDY" [się ona rozpocznie]".
Jest to naprawdę bardzo mocne stwierdzenie ze strony jednego najwyższych przedstawicieli WHO i ONZ. Można te słowa rozumieć jako zapowiedź tego, co ma wkrótce nastąpić i co zostało juz z góry określone i przesądzone.
www.newswithviews.com/Tenpenny/sherri5.htm
Co nie jest bez znaczenia, David Nabarro jest Dyrektorem Wykonawczym Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

W razie ogłoszenia stanu zagrożenia dla zdrowia USA, jak i każde inne państwo na świecie, zaczynają podlegają prawu i nakazom ONZ jako rządu światowego
27 sierpnia 2007 - Jerome R. Corsi dla World Daily Net (WDN):
Partnerstwo dla Bezpieczeństwa i Rozwoju (Security And Prosperity Partnership - SPP) Ameryki Północnej na szczycie w Kanadzie ratyfikowało plan o nazwie "Północnoamerykański Plan na Wypadek Ptasiej i Ludzkiej Grypy", zgodny z dyrektywami Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), oraz rozporządzeniami Światowej Organizacji Zdrowia WHO.
W razie ogłoszenia pandemii prawo ONZ-WHO będzie prawem najwyższym, nadrzędnym w stosunku do prawa państwowego Stanów Zjednocznych [i każdego inne państwa na świecie], otwierając drogę do zmilitaryzowanego zarządzania na tym i na innych kontynentach.
Zdaniem Word Daily Net nie istnieje jakikolwiek dowód na to, iż administracja George'a W. Busha, która ten plan ratyfikowała, kiedykolwiek przedstawiła go Kongresowi USA do przejrzenia i zaaprobowania, jak powinna.
Patrz: North American Plan For Avian & Pandemic Influenza
Żródło: http://worldnetdaily.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=57369

Projekt Tarcza Biologiczna - Medyczny stan wojenny i przymusowe szczepienia całej ludności
Północne Dowództwo Armii USA (NorthCom) przygotowuje się do pandemii
2 stycznia 2006 - Komunikat Departamentu Obrony USA: Północne Dowództwo USA gościło przedstawiceli z ponad 40 agencji międzynarodowych, federalnych i państwowych w celu przeprowadzenia ćwiczeń zorganizowanych dla określenia, jakie rządowe działania, ze wsparciem militarnym, sa niezbędne w razie pandemii grypy w USA.
Infrastruktura potrzebna do umieszczenia Amerykanów w obozach koncentracyjnych została już wcześniej ustanowiona w USA i przygotowana w wyniku takich działań jak:
- operacja Cable Splicer
- Operacja Garden Plot (FM 19-15)
- Rex 84
- Instrukcja Polowa (Field Manual) 3-19.40

Operacje Policyjno-Wojskowe Internowania /Przesiedlania
- Zarządzenia wewnętrzne Armii USA (Army Regulations) 210-35 dot. Programu Cywilnej Pracy Przymusowej

Kongresman Ron Paul powiedział:
"Kiedy oddajemy rządowi władzę podejmowania decyzji lekarskich za nas samych, w istocie zgadzamy się, żeby państwo było właścicielem naszego ciała".


Avian Flu, Population Control, H5N1, Biological Warfare Pt.2Dr med. Lanctot, autor książki "Medyczna mafia" przytoczył w niej stwierdzenie" "Szczepienia masowe umożliwiają selekcję ludności, która ma być zdziesiątkowana. Ułatwiają one ZAPLANOWANE LUDOBÓJSTWO. Pozwalają jednym ludziom zabijać innych ludzi pewnej rasy, pewnej grupy, pewnego kraju, a pozostawiać przy życiu przez siebie wybranych - w imię zdrowia i dobrobytu, oczywiście.

Barbara Loe Fisher, współzałożycielka Ośrodka Informacyjnego przeciwko Szczepieniom Przymusowym (National Vaccine Information Center) powiedziała: "Jeżeli państwu wolno naznaczać, śledzić i zmuszać obywateli WBREW ICH WOLI do przyjęcia szczepionki o nieznanym stopniu toksyczności dzisiaj, to jutro nie będzie żadnych ograniczeń w odbieraniu przez to państwo praw należnych swoim obywatelom w imię ich jeszcze większego dobra.
W sprawie akcji przeciwko szczepieniom przymusowym (S.1873) patrz:
www.909shot.com/ActionAlerts/S1873.htm

Rada ds. Stosunków Międzynarodowych (Council on Foreign Relations - CFR) w swoim niedawnym opracowaniu (Foreign Affairs, July/August 2005)stwierdza, że jeśli epidemia globalna grypy nastąpi:
"w krótkim czasie globalna ekonomia załamie się. SZCZEPIENIA NIE BĘDĄ MIAŁY ŻADNEGO WPŁYWU NA KURS WIRUSA(sic!) w pierwszych miesiącach, natomiast podczas następnych 12-18 miesięcy pandemii będzie odgrywał on skrajnie ograniczoną rolę".

BYŁAM NAOCZNYM ŚWIADKIEM EPIDEMII GRYPY 1918
Dr Eleanor McBean w "Świńska grypa zdemaskowana" w Rozdziale 2. opisuje:
Wszyscy lekarze i wszyscy ludzie, którzy żyli w czasie epidemii hiszpańskiej grypy 1918 mówią, że była to najstraszniejsza choroba, jaką widział świat. Silni ludzie, krzepcy i zdrowi jednego dnia juz następnego byli martwi. Choroba miała objawy Czarnej Śmierci z jednoczesnymi objawami tyfusu, dyfterytu, zapalenia płuc, ospy, paraliżu i wszystkich innych chorób, na które ludzie bezpośrednio po I wojnie światowej byli szczepieni". "Praktycznie całej populacji wszczepiono tuzin lub więcej innych chorób - lub toksycznych surowic. Gdy te wywołane rękami samych lekarzy choroby zaczęły wybuchać wszystkie naraz, było to nad wyraz tragiczne".
Pandemia ta ciągnęła się przez dwa lata, podtrzymywana podawaniem jeszcze bardziej trujących leków przez lekarzy, którzy starali się zmniejszać objawy. O ile byłam w stanie ustalić, GRYPA ATAKOWAŁA TYLKO LUDZI SZCZEPIONYCH. Ci, którzy odmawiali przyjęcia szczepienia, UNIKALI GRYPY. Moja rodzina ODMÓWIŁA przyjęcia wszelkich szczepień, tak że wszyscy byliśmy przez cały czas zdrowi".
www.whale.to/vaccine/sf1.html

Szczepionka, a nie wirus, odpowiedzialna za hiszpańską grypę 1918
29 maja 2003. Irlandzki badacz stwierdza:
"Lekarze wojskowi wiedzieli o wszystkich tych przypadkach i o tym, że ŚMIERĆ NASTĘPOWAŁA W WYNIKU SZCZEPIENIA i byli na tyle uczciwi, że potrwierdzali to w sowich sprawozdaniach. Kiedy lekarz wojskowy usiłował stłumić objawy tyfusu silniejszą szczepionką, wywoływał tym samym jeszcze gorszą postać tyfusu - paratyfus. Ale kiedy oni wykoncypowali jeszcze silniejszą szczepionkę by zwalczyc paratyfus, stworzyli JESZCZE GORSZA POSTAĆ GRYPY - grypę hiszpańską. Po wojnie była to jedna ze szczepionek używanych w celu ochrony opanowanego paniką świata przed wracającymi do domów z frontów żołnierzami, zarażonymi groxnymi chorobami".

Wyciągnijmy wnioski z historii:
- 50 milionów ludzi zmarłych na całym świecie
- Świadectwa przemawiają za tym, że hiszpańska grypa faktycznie była stworzona i rozprzestrzeniana poprzez szczepienia!
- Opanowane paniką społeczeństwa DOMAGAŁY SIĘ SZCZEPIEŃ nie zdając sobie sprawy, że w ten właśnie sposób epidemia grypy była rozprzestrzeniana.

Wojskowi naukowcy mikrobiolodzy amerykańscy z Instytutu Badawczego Chorób Zakaźnych Armii USA w Fort Detrick w stanie Maryland zrekonstruowali i zmodyfikowali genetycznie wirus hiszpańskiej grypy H3N1, czyniąc go o wiele bardziej śmiercionośnym, niż podczas epidemii w 1918 r.

O tym, że istnieją plany zdziesiątkowania ludzkiej populacji za pośrednictwem wirusowych chorób zakaźnych oraz że podejmuje się próby wyobrażenia sobie przebiegu epidemii, a najprawdopodobniej także oswojenia narodów i jednostek z tym, co "nieuchronne", świadczą niektóre wyprodukowane całkiem niedawno filmy fabularne:

"Jestem Legendą" (I am Legend)
Opis filmu: Po wybuchu w 2009 r. śmiertelnej EPIDEMII WIRUSOWEJ WYWOŁANEJ SZCZEPIONKĄ w trzy lata później, w 2012 r. bohater filmu, Robert Neville, wirusolog, Lt. Col. armii USA pozostaje jako jeden z pozostałych przy życiu ludzi na Ziemi. Epidemię spowodowały szczepienia "leczniczym" wirusem, mającym rzekomo uwalniac od raka. Neville przez trzy lata usiłował znaleźć lekarstwo na chorobę wywołaną przez "zbawiennego" wirusa. WIRUS W SZCZEPIONCE POZBAWIŁ ŻYCIA PRAWIE CAŁĄ LUDZKOŚĆ i przekształcił pozostałych przy życiu w ludzkie mutanty.

"Dzień zagłady" (Doomsday - premiera 14 marca 2008)
Opis filmu: Jest rok 2008, epidemia grozi zagładą całej ludzkości. Dla wielu ludzi w Wlk. Brytanii koniec jest już blisko. Wykryto, że przyczyną epidemii jest wirus o nazwie Reaper. Dla opanowania epidemii WŁADZE NIE MAJĄ INNEGO WYBORU I OGŁASZAJĄ BRUTALNĄ KWARANTANNĘ W CAŁYM KRAJU, co doprowadza do paniki i chaosu.

Zjawisko długo utzymujących się smug po przelocie samolotów, nazywane w języku angielskim "chemiczne smugi" (ang. chemtrails) nazwę swą zawdzięcza temu, iż istnieje uzasadnine przekonanie, potwierdzone licznymi obserwacjami, iż samoloty wojskowe podczas lotów często rozsiewają nieznane substancje chemiczne, zarówno nieorganiczne jak i organiczne (polimery). (Patrz: Program "Koniczynka" (Project Cloverleaf). Jeżeli jest tak istotnie, nic nie stoi na przeszkodzie, ażeby siły i koła zaintersowane zagładą 90-95 proc ludzkości, a zarazem tak jawnie już osłaniające swoje oblicze absolutnych panów tego świata, objęły swoją szczególną kontrolą lotnictwo wojskowe i cywilne dla wykorzystania ich w określonym tutaj celu (jeśli oczywiście już tego nie uczyniły). Przypominamy tu szczególnie o "marzeniu" dr Erica Pianka, iżby zmodyfikować gnenetycznie wirusa Ebola w taki sposób, aby ta przerażająca w skutkach choroba mogła się rozprzestrzeniać drogą powietrzną i dopełnić dzieła globalnej eksterminacji (Red).


Chemiczne smugi - przygotowania do rozsiewania wirusa śmiertelnej grypy
Żródło: CHEMTRAILS - CONSPIRACY OR SOMETHING ELSE? - NewsWithViews.com
Emerytowany naukowiec dochodzi do wniosku, że "chemiczne smugi" należą do programu uwalniania droga lotniczą pewnego środka utrzymującego się w powietrzu. Cały problem owych "chemicznych smug" związany jest z planem zmniejszenia populacji na ziemi do 450-500 mln ludzi, zaczynając do Stanów Zjednoczonych. Dlaczego od USA? Ludzie w USA mają najmniejszą szansę zastopowania tej praktyki. Gdyby tylko wiedzieli oni [co im grozi, nie pozwoliliby na to]. Musicie zrozumieć, że ŚWIATOWA ELITA pragnie doprowadzić Amerykę do stanu, jaki na tej ziemi panował, zanim Krzysztof Kolumb postawił na niej swoją stopę.

dodajdo.com

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza