sobota, 28 listopada 2009

Gaude, Mater PoloniaGaude, Mater Polonia


Gaude, Mater Polonia.
      O, ciesz się Matko-Polsko

Prole foecunda nobili
      w sławne potomstwo płodna!

Summi Regis magnalia
      Króla królów i najwyższego Pana wielkość

Laude frequenta vigili.
      Uwielbiaj chwałę przynależną.

Cuius benigna gracia
      Albowiem z Jego łaskawości

Stanislai pontificis
      Biskupa Stanisława męki

Passionis insignia
      Niezmierne, jakie on wycierpiał,

Signis fulgent mirificis.
      Jaśnieją cudownymi znaki.

Hic certans pro iustitia,
      Potykał się za sprawiedliwość,

Regis non cedit furiae;
      Przed gniewem króla nie ustąpił:

Stat pro plebis iniuria
      I staje żołnierz Chrystusowy

Christi miles in acie.
      Za krzywdy ludu sam do walki.

Tyranni truculentiam
      Ponieważ stale wypominał

Qui dum constanter arguit
      On okrucieństwo tyranowi,

Martyrii victoriam
      Koronę zdobył męczennika,

Membratim caesus meruit.
      Padł posiekany na kawałki.

Novum pandit miraculum
      Niebiosa nowy cud zdziałały,

Splendor in sancto ceritus,
      Bo mocą swą Niebieski Lekarz

Redintegrat corpusculum
      Poćwiartowane jego ciało

Sparsum caelestis medicus.
      Przedziwnie znowu w jedno złączył.

Sic Stanislaus pontifex
      Tak to Stanisław biskup przyszedł

Transit ad caeli curiam
      W przybytki Króla niebieskiego,

Ut apud Deum opifex
      Aby u Boga Stworzyciela

Nobis imploret veniam.
      Nam wyjednać przebaczenie.

Poscentes eius merita,
      Gdy kto dla zasług jego prosi,

Salutis dona referunt:
      Wnet otrzymuje zbawcze dary:

Morte praeventi subita
      Ci, co pomarli nagłą śmiecią,

Ad vitae potum redeunt.
      Do życia znowu powracają.

Cuius ad tactum anuli
      Choroby wszelkie pod dotknięciem

Morbi fugantur turgidi
      Pierścienia jego uciekają,

Ad locum sancti tumuli
      Przy jego świętym grobie zdrowie

Multi curantur languidi.
      Niemocnych wielu odzyskuje.

Surdis auditus redditur,
      Słuch głuchym bywa przywrócony

Claudis gressus officum,
      A chromy kroki stawia raźno,

Mutorum lingua solvitur
      Niemowom język się rozwiązał,

Et fugatur daemonium.
      W popłochu szatan precz ucieka.

Ergo, felix Cracovia,
      A przeto szczęsny ty, Krakowie,

Sacro dotata corpore
      Uposażony świętym ciałem,

Deum, qui fecit omnia,
      Błogosław po wsze czasy Boga,

Benedic omni tempore.
      Który z niczego wszystko stworzył.

Sit Trinitati gloria
      Niech Trójcy Przenajświętszej zabrzmi

Laus, honor, iubilatio:
      Cześć, chwała, sława, uwielbienie,

De Martyris victoria
      A nam tryumfy męczennika

Sit nobis exsultatio.
      Niech wyjednają radość wieczną.

Amen.
      Amen.dodajdo.com

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza