środa, 2 września 2009

Poznań: Rezolucja środowisk patriotycznych i ludowych w sprawie Traktatu LizbońskiegoPoznań, 23.08.2009

Rezolucja środowisk patriotycznych i ludowych
w sprawie Traktatu Lizbońskiego


Zebrani w dniach 22-23.08.2009 w Poznaniu przedstawiciele środowisk i organizacji patriotycznych, narodowych i ludowych oświadczają, co następuje:

1. Traktat Lizboński, będący w swej istocie traktatową wersją odrzuconej w 2005 roku Konstytucją dla Europy, prowadząc do ustanowienia superpaństwa europejskiego z równoczesną likwidacją państw narodowych, stanowi największe zagrożenie dla Narodu i Państwa polskiego. Jako akt prawny stojący w zasadniczej sprzeczności z Konstytucją RP, prowadzi on do unieważnienia polskiej ustawy zasadniczej, a przez to do pozbawienia Narodu polskiego godności Suwerena, jedynego prawowitego gospodarza na polskiej ziemi, a także jego zdolności do stanowienia o swoim dlaszym losie.
Należy z całą mocą przeciwstawić się ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w drodze zorganizowanej akcji protestacyjnej.

2. Uznajemy, że tworzenie tzw. prawa okołotraktatowego, rzekomo mającego chronić polską suwerenność na wzór niemieckich ustaw tworzonych po wydaniu wyroku przez niemiecki Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe oznacza uznanie Traktatu Lizbońskiego, sprzecznego z polską ustawą zasadniczą, za zgodny z polską Konstytucją. Działanie takie byłoby zgodne z niemieckim interesem narodowym, ale rażąco sprzeczne z polskim interesem.

3. Uznajemy działanie zmierzające do ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego za zdradę Narodu i Państwa polskiego.

4. Wzywamy organy wykonawcze i sądownicze Państwa polskiego do ścisłego respektowania postanowień Konstytucji RP, jako najwyższego prawa w Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Apelujemy do niezaleznych mediów publicznych i niepublicznych, w tym zwłaszcza do "Radia Maryja", Telewizji "Trwam" oraz "Naszego Dziennika", o jak najszybsze podjęcie merytorycznej debaty na temat Traktatu Lizbońskiego, jego konsekwencji politycznych, prawnych, kulturowo-cywilizacyjnych.

6. Apelujemy do wszystkich organizacji i środowisk patriotycznych, katolickich, narodowych i ludowych o czynne włączenie się w akcję protestacyjną przeciwko ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego.

7. Postanawiamy powołać ciało koordynacyjne dla celów wspomnianej wyżej akcji protestacyjnej.

Uznajemy za stosowne przypomnieć rządzącym obecnie Polską, iż Katechizm Kościoła Katolickiego przyznaje wiernym Kościoła prawo "bronić praw swoich i współobywateli przed nadużyciami władzy w granicach określonych przez prawo naturalne i ewangeliczne"" (KKK 2242). Stanowi ponadto, że w sytuacjach szczególnych nadużyć obywatele (...) mają prawo wypowiedzieć władzy posłuszeństwo, a nawet stawić zbrojny opór przeciwko jego uciskowi" (KKK 2243). Oświadczamy, ze w sytuacji wyższej konieczności, pozostawieni samym sobie, możemy zostać zmuszeni, by z tego prawa skorzystać. Odpowiedzialnośc moralną, polityczną i prawną ponosić będą wszyscy zaangażowani w próbę narzucenia Narodowi zdradzieckiego Traktatu Lizbońskiego.

Przymierze Ludowo-Narodowe
Stefan Żuraw, Roman Budziło

Stronnictwo Ludowe "Ojcowizna
Wieńczysław Nowacki, Kazimierz Chorzępa, Zdzisław Leśniak

Związek Zawodowy Rolników "Ojczyzna"
Bogdan Dziubała, Zdzisław Gogól

Komitet Suwerenność Narodu Polskiego
Jerzy Rachowski

dodajdo.com

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza