wtorek, 19 lutego 2008

Rzeszów 16.02.2008: Powołanie Ogólnopolskiego Referendalnego Komitetu Koordynacyjnego do spraw referendum nad Traktatem ReformującymW Rzeszowie w dniu 16 lutego 2008 podczas pierwszego dnia dwudniowej Konferencji z okazji XXVII rocznicy Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich 1981-2008 podjęta została na wniosek seniora ruchu ludowego Stefana Żebrowskiego oraz Jerzego Rachowskiego następująca rezolucja:


Rzeszów, 16-17 lutego 2008

Rezolucja
w sprawie podjęcia działań na rzecz referendum ogólnokrajowego
dotyczącego Traktatu Reformującego Unii Europejskiej


My, zebrani w Rzeszowie w dniach 16-17 lutego 2008 uczestnicy Konferencji z okazji XXVII rocznicy Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich 1981-2008
- wobec rządowych planów poddania ratyfikacji przez Sejm RP Traktatu Lizbońskiego, podpisanego 13 grudnia 2007 przez premiera Rządu RP Donalda Tuska w obecności Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, to jest ratyfikacji tego traktatu z pominięciem referendum ogólnokrajowego, co oznacza pozbawienie Narodu polskiego nabytego już przezeń prawa wypowiadania się w sposób bezpośredni w najważniejszych dotyczących go sprawach i co samo w sobie jest już rażąco sprzeczne z najwyższą konstytucyjną zasadą suwerenności narodu,
a zwłaszcza
- wobec groźby przekształcenia Konstytucji RP z 1997 r., dotąd najwyższego prawa stanowionego w Rzeczypospolitej Polskiej w akt prawny niższego rzędu, aniżeli wspomniany Traktat, co jest równoznaczne z utratą przez Naród polski godności Suwerena, jedynego prawowitego gospodarza na polskiej ziemi,
a tym bardziej
- wobec braku do tej pory jakiejkolwiek poważniejszej debaty publicznej na ten w najwyższym stopniu ważny dla całego Narodu temat,
na mocy art. 4 Konstytucji RP w związku z art. 63 ust 1. ustawy o referendum ogólnokrajowym z dnia 14 marca 2003
postanawiamy
powołać niezwłocznie Ogólnopolski Referendalny Komitet Koordynacyjny (ORKK).
Do zadań ORKK należy:
1. kontynuacja rozpoczętej w dniu 7 grudnia 2007 r. w Warszawie a 9 grudnia 2007 r. w Krasiczynie obywatelskiej oddolnej inicjatywy zbierania 500.000 podpisów osób popierających wniosek do Sejmu RP o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego oraz złożenie tego wniosku w Sejmie RP w sposób przewidziany prawem,
2. zwrócenie uwagi całego polskiego społeczeństwa na zagrożenia płynące ze strony wspomnianego traktatu dla Narodu i Państwa polskiego,
3. dopilnowanie spełnienia postulatu wszechstronnej debaty publicznej w tej kwestii w celu przedstawienia narodowi wszystkich argumentów „za” i „przeciw” ratyfikacji tego traktatu,
4. możliwie jak najdalej idącej koordynacji działań z ewentualnymi innymi podobnymi inicjatywami w kraju,
5. dołożenie starań dla zapewnienia rzetelności w sposobie przeprowadzenia referendum oraz zapewnienia należytego archiwizowania związanej z nim dokumentacji.
Dla zapewnienia ciągłości akcji zbierania podpisów od dnia 7 grudnia 2007 postanawiamy, iż formularz wykazu obywateli popierających wniosek o referendum ogólnokrajowe w powyższej sprawie nosić będzie, zgodnie z wzorem zatwierdzonym przez Państwową Komisję Wyborczą (Uchwała PKW z 17 kwietnia 2003), następujący nagłówek:

„Udzielam poparcia wnioskowi o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Traktatu Reformującego Unii Europejskiej zawierającemu następującą propozycję pytania w tej sprawie:
Czy wyrażasz zgodę na ratyfikację przez Rzeczpospolitą Polską Traktatu Reformującego Unii Europejskiej.”

Warto zaznaczyć, iż projekt zbliżonej w treści rezolucji został przez wnioskodawców zgłoszony podczas Konferencji z okazji 25-lecia Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników i 25-lecia Duszpasterstwa Rolników w Krasiczynie w dniach 8-9 grudnia 2008, jednakże z braku czasu stosowną uchwałę postanowiono odłożyć na późniejszy termin.

dodajdo.com

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza