piątek, 20 lutego 2009

Skarga europosłów do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dyskryminacji WSKSiM w Toruniu, Fundacji Lux Veritatis oraz Radia MaryjaPublikujemy list, jaki europosłowie p. Urszula Krupa i p. Witold Tomczak skierowali do Rzecznika Praw Obywatelskich p. Jana Kochanowskiego w sprawie dyskryminacyjnego postępowania władz administracyjnych i państwowych wymierzonego przeciwko Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, przeciwko Fundacji Lux Veritatis i realizowanej przez nią toruńskiej geotermii, przeciwko Radiu Maryja i osobie Dyrektora Radia Maryja, O. Tadeusza Rydzyka CSsR, a przez to także, co należy podkreślić, przeciwko szerokim kręgom obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, wspierających moralnie i materialnie wymienione instytucje. (Red.)


URSZULA KRUPA, WITOLD TOMCZAK
Posłowie Rzeczypospolitej Polskiej
do Parlamentu Europejskiego


Bruksela, 18 luty 2009 roku


Pan dr Jan Kochanowski
Rzecznik Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
00 - 090 WarszawaSzanowny Panie Ministrze!

Wierząc, że podziela Pan przekonanie, iż wszyscy obywatele Rzeczypospolitej Polskiej są równi wobec prawa, a wszelka dyskryminacja ze względu na poglądy i zaangażowanie społeczne jest szczególnym łamaniem praw człowieka, zwracamy się do Pana w sprawie niestety bardzo trudnej.

Stoimy w Polsce wobec faktu szeroko zakrojonej akcji dyskryminacyjnej, w której bierze udział Rząd Rzeczypospolitej Polskiej. Skierowana jest ona przeciwko Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, co wyraża się między innymi wycofaniem legalnie przyznanych środków na rozwój tej uczelni. Ma to miejsce w sytuacji, w której ze środków publicznych korzystają, za przyzwoleniem Rządu, inne uczelnie prywatne. Akcja dyskryminacyjna skierowana jest także przeciwko toruńskiej geotermii, realizowanej przez Fundację Lux Veritatis, co wyraża się wycofaniem legalnie przyznanych środków na badania, oraz jednoczesną odmową zgody na przeprowadzenie zbiórki publicznej na pokrycie wydatków związanych z tym przedsięwzięciem. Ma to miejsce w czasie, w którym ten sam Rząd angażuje się na forum europejskim w popieranie nowych, ekologicznych źródeł energii.

Powodem istotnym tych dyskryminacyjnych działań jest formułowany wielokrotnie i publicznie zarzut powiązania tych inicjatyw z Radiem Maryja i z osobą Dyrektora Radia Maryja, O. Tadeusza Rydzyka CSsR. Kontekstem tego zarzutu są też bardzo liczne ataki medialne na Radio Maryja i wszelkie inicjatywy z nim związane. Są to także ataki ze strony członków Rządu i osób z jego politycznego zaplecza.

Nie ma, i w świetle Konstytucji RP być nie może, żadnej podstawy prawnej, na której można by uznać, że środowiska powiązane z Radiem Maryja nie mogą realizować takich przedsięwzięć jak prowadzenie uczelni wyższej, czy realizacja projektów geotermalnych, czy też korzystać w ich ramach z legalnie przyznanych środków publicznych, oraz z instrumentów prawnych dostępnych innym środowiskom w Polsce. Tym niemniej działania dyskryminujące są podejmowane przez Rząd, który nie mogąc wprost podważyć praw konkretnych grup obywateli do takich inicjatyw, nadużywa swoich prerogatyw do pozbawiania materialnych środków działania tych obywateli, z którymi nie zgadza się z powodów politycznych.

Dotychczas podejmowane protesty i żądania przestrzegania prawa przez Rząd RP, w tym ze strony bardzo szerokich i reprezentatywnych kręgów społecznych, pozostają bezskuteczne.

Powstaje pytanie: w jakim kierunku ewoluuje polski system ustrojowy i prawny, skoro takie dyskryminacyjne działania Rządu stały się możliwe? Niewątpliwie Rzecznik Praw Obywatelskich jest z urzędu zainteresowany poruszonym przez nas problemem. Oczekując adekwatnej i skutecznej reakcji Pana Urzędu, jesteśmy gotowi przekazać szeroki materiał faktograficzny dotyczący omawianego problemu.

Z wyrazami szacunku


(-) Urszula Krupa

(-) Witold Tomczakdodajdo.com

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza