sobota, 29 sierpnia 2015

Apel Grzegorza Brauna w sprawie udzielenia poparcia KWW GB "Szczęść Boże!"





Apel Grzegorza Brauna w sprawie KWW GB "Szczęść Boże!"



Grzegorz Braun:

Szczęść Boże! Bardzo proszę o pomoc. Bardzo proszę o pomoc w zbiórce podpisów, które pozwolą zarejestrować kandydatów listy Komitetu Wyborczego Wyborców Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!".

KWW GB "Szczęść Boże!" istnieje już od paru tygodni. Zbiórka podpisów trwa. Musi się zakończyć w ciągu tygodnia, dziesięciu najbliższych dni po to, żeby przed upływem terminu rejestracji było pole manewru dla - nazwijmy to - negocjacji koalicyjnych. Po to, żeby można było jeszcze zdyskontować sukces akcji zbierania podpisów politycznie.

Remanenty, posumowanie wcześniejszych wydarzeń. KWW GB "Szczęść Boże!" utworzony został, ponieważ okazało się, że współtworzenie szerszego frontu prawicy antysystemowej jest niemożliwe z powodu braku takiej woli politycznej ze strony liderów, przedstawicieli tych środowisk, z którymi rozmawiałem osobiście: od Korwina do Stonogi, przez KaNaPę, jedną większą, kilka mniejszych kanap. KNP - Kongres Nowej Prawicy, kierownictwo tej akurat organizacji, jak mi się zdaje, ostatecznie się skompromitowało w tych rozmowach, które prowadziliśmy. Wykazały te rozmowy nieszczerość i jeśli ujawniły się jakieś motywy działania przeciwnego takiej wspólnej szerszej formacji, no to chyba trzeba wymienić ten jeden naczelny - liczenie na refundację budżetową, liczenie na dotację państwową, a na takie dotacje mogą liczyć partie polityczne. I stąd niechęć do formacji bezpartyjnej.

Taka formacja bezpartyjna Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" istnieje zatem, zbiera, uzbiera podpisy. Ale dzieło jest bardzo trudne. Jak wiadomo, władza ludowa tak to wszystko zorganizowała, żeby rzecz była zgoła niewykonalna dla tych właśnie, którzy nie dysponują stałym aparatem partyjnym.

Bardzo proszę więc o pomoc. Ten mój apel proszę zaliczyć do kategorii apeli dramatycznych. Proszę o pomoc właśnie dlatego, że akcja idzie nam świetnie. Kiedy codziennie weryfikujemy informacje napływające z różnych stron kraju, są powody do rosnącego optymizmu. Ale tym bardziej w związku z tym proszę o pomoc po to, by ta akcja zbierania podpisów mogła zakończyć się wcześniej, przed terminem, tak, żeby wówczas można było wrócić do rozmów z ewentualnymi, spóźnionymi, ale jednak możliwymi ciągle do pozyskania partnerami.

KWW GB "Szczęść Boże!" nie jest wąskim, konfesyjnym fanklubem. To jest formacja szeroka. To jest formacja otwarta - ma się rozumieć, nie na przestrzał, ale otwarta - na wszystkich narodowców, wolnościowców, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii wolności gospodarczej, katolików, tych wszystkich, którzy razem zgodzą się stać na wspólnym gruncie, jaki określiłbym jako postawę państwową, propaństwową.

KWW GB "Szczęść Boże!" jest komitetem patriotów i państwowców. Zapraszam zatem. Zapraszam zatem wszystkie sieroty po tych liderach, którzy zawiedli, którym czas najwyższy pokazać czerwoną kartkę, zapraszam wszystkich, którzy spadli z większej czy mniejszej kanapy i przebudzili się może troszkę zbyt późno ze snu, z pewnych urojeń, nadziei wiązanych z pewnymi projektami politycznymi, które dzisiaj właśnie ujawniają swoją, nazwijmy to grzecznie, niespójność i niejasność oblicza ideowego. Zapraszam narodowe miasta, których już tyle przyszło do szyldu "Szczęść Boże!", zapraszam Młodzież Wszechpolską, ONR-owców, zapraszam katolików, Rycerzy Chrystusa Króla, wszystkie te najcudowniejsze rozmaite kółka różańcowe, które - bez żadnej ironii - tak wielki wkład miały w moją kampanię prezydencką. Zapraszam wszystkich wolnościowców, wszystkie te sieroty po Korwinie, wszystkich tych ludzi, którzy chcieliby wielkiej Polski wolnych ludzi. A więc wielkiej Polski katolickiej: katolickiej, otwartej, byle nie na przestrzał.

Szyld "Szczęść Boże! - jaką on już wspaniałą odegrał, odgrywa i będzie odgrywał rolę. To jest wspaniały papierek lakmusowy. Od razu na wejściu okazuje się, kto może, kto nie może. Kto jak diabeł święconej wody tego szyldu chce uniknąć, uchyla się, nie chce pod nim stanąć, ten się dość jasno deklaruje. I proszę Państwa - jeśli, w co wierzę, uda nam się przed terminem zakończyć tę zbiórkę podpisów, wtedy będziemy mieli do czynienia z nowym otwarciem. To będzie nowa jakość. Dziś zarejestrowanych [zgłoszonych] rozmaitych komitetów i komitecików jest kilkadziesiąt, zdaje się powyżej 70-tki w tej chwili. Rejestracji [swoich list] dokonają tylko nieliczni. Tylko nieliczne zatem wejdą do kampanii ogólnopolskiej. Tylko nieliczne osiągną ten efekt, na który pracujemy, na ten efekt podpięcia się do szczekaczki - właśnie ten udział w czasie antenowym w mediach głównego ścieku.

W kampanii prezydenckiej przeprowadzone zostało, jak to nazywałem, rozpoznanie bojem, z nawiązką z całą pewnością wszystkie nadzieje w tym pokładane się spełniły, bo przynajmniej parę słów poszło w eter, parę zdań zostało wypowiedzianych, no i może nawet jakoś od tej pory tam sobie kursują, cyrkulują, zataczają szersze kręgi: "kondominium niemiecko-rosyjskie pod żydowskim zarządem powierniczym", "Kościół-Szkoła-Strzelnica-Mennica", "mafie-służby i loże" - to przedsmak. Teraz w kampanii parlamentarnej będziemy mogli pójść szerzej - przede wszystkim dzięki temu, że to nie będzie jedna twarz, że to nie będzie jeden kandydat, ale będą tych kandydatów setki i liczne grono liderów wiodących, znaczących, znanych Państwu z wielu różnych przedsięwzięć.

Mam nadzieję, że wkrótce będę mógł ich Państwu szerzej przedstawić, że zobaczycie wtedy szyld "Szczęść Boże!" nad całą Polską rozpostarty. Bardzo proszę o pomoc. Ta pomoc nie tylko w zbiórce podpisów, które proszę bardzo, przekazujcie pełnomocnikom regionalnym, pełnomocnikom okręgowym, tych okręgów wyborczych jest w Polsce 41. W 41 okręgach można znaleźć zawsze kogoś, kto reprezentuje mnie, ja bowiem jestem formalnie pełnomocnikiem KWW GB "Szczęść Boże!", ale w całym kraju. Są osoby przeze mnie upełnomocnione [i one] zbierają te podpisy.

Rzecz ważna: podpisy muszą być składane, proszę Państwa, w danych okręgach. To nie jest tak, jak w wypadku zbiórki w wyborach prezydenckich, gdzie podpisy z całej galaktyki zbierane były do jednej puli i były przekazywane jednej Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie. Tutaj rejestracji dokonywać będziemy we wszystkich okręgach, w każdym z osobna. dlatego podpisy trafić muszą do okręgowych pełnomocników.

Ich nazwiska, jak zresztą całą tę mapę Polski i inne informacje o naszej kampanii znajdziecie Państwo na stronie www.GrzegorzBraun2015.pl. Ta strona działa, została nam w spadku po kampanii prezydenckiej i jeszcze nam się przydaje, jak i na innych stronach fejsbukowych Grzegorz Braun (osoba publiczna) - to jest ten profil, na którym najczęściej znaleźć można najpilniejsze informacje.

I jeszcze numer konta bankowego, które KWW GB "Szczęść Boże!" posiada. Po rejestracji pełnomocnik finansowy komitetu otworzył takie konto i cóż, zaglądamy tam codziennie, żeby sprawdzić, czy co przybyło. Bardzo proszę o tę pomoc dlatego, że cała zbiórka podpisów po to przecież, żebyśmy mogli następne tygodnie przeżyć bardzo intensywnie, korzystając z tej możliwości, na którą teraz pracujemy - właśnie z możliwości podpięcia się do szczekaczki, podpięcia się do reżimowego wzmacniacza, no i żeby wykorzystać tę możliwość będziemy potrzebowali Państwa pomocy także finansowej. Z góry za nią dziękuję.

Proszę traktować te moje prośby, te moje zachęty usilne jako zaproszenie do tego, żebyście Państwo dokonali jakiegoś własnego dzieła. Zapraszam do udziału w KWW GB "Szczęść Boże!", z nadzieją, jeszcze raz to powtórzę, że powstaje nie klub, tylko doraźny, tylko na te wybory, nie jakiś wąski, partykularny, ale że po prostu niniejszym przystępujemy do budowania, do zakładania zrębów kadrowych struktury, która będzie działać, daj Boże, i po 25 października i po tych wyborach parlamentarnych, do których idziemy.

Dziękuję za pomoc i do zobaczenia, do zobaczenia w tej akcji wyborczej. Szczęść Boże!


Informacje:

Komitet Wyborczy Wyborców GRZEGORZA BRAUNA "Szczęść Boże!"



Program wyborczy Komitetu Wyborczego Wyborców GRZEGORZA BRAUNA "Szczęść Boże!"

Wykaz podpisów poparcia dla listy kandydatów na posłów KKW GB "Szczęść Boże!"


Uaktualniona lista pełnomocników wyborczych (z 20 sierpnia 2015)




Zachęcamy do wpłat na KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!” na konto nr:
13 8213 0008 2010 0901 1119 0001
PBS Ciechanów

Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!”
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 22 lokal U-6
Tytułem: „darowizna na Komitet Wyborczy Wyborców”


Pamiętajmy, że:
– wpłaty tylko z kont prywatnych – nie wolno nam przyjmować wpłat z kont firmowych
– nie wolno robić przekazów pocztowych lub przelewów z Urzędów Pocztowych
– wpłaty tylko w złotówkach i od obywateli polskich na stałe zamieszkałych w Polsce


Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!”



dodajdo.com

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza