poniedziałek, 6 kwietnia 2009

Poznań: Polscy rolnicy jednoczą siłyW dniach 28-29 marca br. w Poznaniu odbyła się konferencja z okazji XXVIII rocznicy Zjazdu Zjednoczeniowego Rolników w Poznaniu 1981-2009.

W wyniku konferencji przyjęta została "Deklaracja współpracy ugrupowań patriotycznych i narodowych", podpisana przez:

Stronnictwo Ludowe "Ojcowizna" RP
Komitet Obrony Polskiej Ziemi "Placówka"
NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" Wielkopolska
Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników
Związek Represjonowanych w Stanie Wojennym
Stowarzyszenie Patriotyczno-Narodowe "Nadzieja"
Wielkopolskie Towarzystwo Uwłaszczeniowe
Świętokrzyskie Towarzystwo Rozwoju
Kwartalnik Polityczny "Wolna Polska", Wydawnictwo "Wers".

Powyższe organizacje i instytucje przyjęły także "Tezy Suwerenności Narodu Polskiego w kwestii Traktatu Lizbońskiego w obliczu zbliżającej się jego ratyfikacji", nadając temu dokumentowi tytuł:
"Zagrożenia dla suwerenności Narodu Polskiego w konsekwencji ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego przez Sejm i Senat RP oraz zapowiedzi jego podpisania przez Prezydenta RP".


dodajdo.com

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza