czwartek, 27 października 2011

Rabin Yossef Ben Porat i jego Wielka Szubienica Ostatecznego i Wiecznego ZbawieniaTekst poniższy jest rezultatem tłumaczenia na język polski pliku zawierającego francuskojęzyczne napisy do oryginalnego filmu Rabbi Yossef Ben Porat - Où était Dieu pendant la Shoah?, Pozostawiamy tekst bez komentarza. Wnioski każdy może wyciągnąć sobie sam. (Red.)

Rav Yossef Ben Porat - LA Shoah [Francais]Rabin Yossef Ben Porat

Gdzie był Bóg podczas Holocaustu?00:00:25 Szalom! Chciałbym powiedzieć dzisiaj o Holokauście. Jest to jeden z najtrudniejszych i zarazem najszerszych tematów do omówienia. Dlaczego jest to temat trudny? Z powodu jego wydarzeniowej treści. A dlaczego szeroki? Z jednej strony, z powodu długiej historii do prześledzenia, aby być w stanie zrozumieć wydarzenia, z drugiej strony, z powodu licznych pism (badań, dzieł itp...) napisanych na ten temat aż po dzień dzisiejszy, więc niektóre odkrycia są często rewolucyjne.

00:02:34 Ze swej strony, zatrzymamy się w kilku miejscach mniej znanych opinii publicznej, a więc mówi się o nich bardzo mało... Izraelski naukowiec Boaz Neumann profesor uniwersytetu w Haifie, w swej pracy na temat Holocaustu porusza bardzo interesującą sprawę, zaniedbaną przez innych autorów: Eksterminacja Żydów w obozach koncentracyjnych, nie mająca precedensu w historii, a to z wielu powodów: nie tylko z powodu znacznej liczby ofiar ale także z powodu typu metody eksterminacji - metody do tej pory nie stosowanej.

00:03:54 Tymczasem, historia wybuchów wojen pierwsza wojna światowa była wprawdzie traumatyczna dla wszystkich, ale wojny pozostawały wojnami w zwykłym sensie; na poziomie emocjonalnym, one wzburzają tak, jak wzburza każda wojna. Natomiast eksterminacja Żydów w obozach koncentracyjnych przybrała charakter bardzo szczególny: 6 milionów żydowskich ofiar Holocaustu zostało zgładzonych w sposób "najbardziej właściwy i najbardziej czysty, jak to tylko możliwe"

00:04:39 W czasie II. wojny światowej zginęło w Europie ponad 50 milionów ludzi, pochodzących z różnych krajów (Niemcy: 20 milionów, Rosja...) wszystkie te ofiary zginęły tak, jak giną w każdej wojnie. Lecz ci mieli zginąć w sposób zupełnie inny, niepraktykowany dotąd: paląc Żydów! Ale to wszystko jest dobrze znane. To, co Neumann tutaj podkreśla, jest bardzo interesujące: Kto zabijał Żydów?

00:05:25 Niemcy stworzyli system zbrodni na odległość, rozłożonej w czasie: przenosili Żydów do kolejnych obozów koncentracyjnych, aż do ostatniego etapu eksterminacji. Jednostki specjalne, nazywane Sonderkommandami, miały za zadanie wprowadzać Żydów do komór gazowych, rozkazując im rozebrać się bez ujawniania im ich przyszłego tragicznego końca, sortować ich ubrania i ich dobra, czyścić komory gazowe na przybycie następnych transportów ofiar, wyrywać zęby i obcinać włosy trupom.

00:06:10 Te jednostki były formowane z samych więźniów i były eksterminowane z kolei przez nowe ofiary przybywające do obozu! Według tej metody można widzieć nieraz dzieci eksterminujące swoich własnych rodziców! Skład Sonderkommand wskazuje, że Niemcy chcieli nie dopuścić do bezpośredniej styczności kata z ofiarą i zamierzali przekształcić ofiarę we współwinnego zbrodni. Ofiary zabijały jedne drugich, stopniowo, bez żadnej interwencji oprawcy.

00:06:51 System Sonderkommand - zauważa Primo Lévy - było ideą najbardziej sataniczną ze wszystkich zbrodni nazistów, gdyż przypisywała ona ofierze odpowiedzialność za śmierć innych ofiar i pozbawiał ją ostatniego pocieszenia przed śmiercią: poczucia bycia niewinnym! Jedna ofiara zabijająca inną!

00:07:17 Sonderkommanda nie komunikowały się z SS inaczej jak za pośrednictwem Kapo, którzy sami byli Żydami i cały ten system miał być rozumiany intencjonalnie w ten oto sposób, żeby do końca nie pozbawiał Niemców ich renomy wysoko cywilizowanych, do końca pozwalał im unikać kontaktu z krwią, z okrucieństwami, z dziećmi...

00:07:47 Yossef Sacker, były członek Sonderkommanda, potwierdza, że będąc w obozie nigdy nie rozmawiał z żadnym Niemcem Rozkazy były przekazywane Żydom przez Żydów a było gorzej jeszcze!! [Sami Żydzi] doprowadzali żydowskie ofiary do agonii. Niemcy, zanim zdecydowali się na komory gazowe, długo poszukiwali właściwej metody eksterminacji. Posłuchajcie, do jakiego stopnia to było monstrualne:

00:08:28 Od momentu zamknięcia wejścia do komory gazowej, ofiary walczyły o swoje życie. Kryształki zabójczego gazu były wsypywane przez otwór w dachu za pomocą pojemnika. Gaz cięższy od powietrza wznosił się aż po dach. Usiłując przeżyć, ofiary starały się przybliżyć do otworu dla zaczerpnięcia oddechu kosztem innych ofiar. Ofiary nie walczyły ze swoimi mordercami, ale z innymi ofiarami.

00:09:15 Zostało to opisane przez dr Mikelosa Niszeli, lekarza zwolnionego przez nazistów dla praktykowania autopsji. Trupy leżały stosami: ofiary poszukiwały więc ucieczki od tego gazu tratując inne ofiary, by umrzeć ostatecznie od uduszenia, tak jak umierają wszyscy inni ludzie. Jaka okropna walka o życie! Dochodziło do deptania swoich własnych dzieci, swoich narzeczonych, swoich krewnych, rodziców.

00:09:53 Nasz lekarz tłumaczy nam, że te odruchy są naturalne, dyktowane przez instynkt przetrwania. Mogłem zauważyć, że trupy dzieci, kobiet i starców znajdywały się na dole stosu trupów, a silniejsi znajdowali się nad nimi. Ofiary nie tylko walczyły między sobą, ale same w swoich ostatnich chwilach, zaczynały deptać się nawzajem. Same w swej agonii, zmuszone były być okrutniejszymi od zwierząt!!! Nikt nigdy czegoś takiego nie widział! Nikt, nigdy i nigdzie indziej!

00:10:48 Co prawda, Pismo mówi o sytuacjach ekstremalnych, w czasach niebezpiecznych, podczas zniszczenia dwóch Świątyń i opisuje sceny rozpaczliwych walk o życie kosztem innych - niekiedy, kosztem owoców własnego łona. Nasz lekarz, który sam był świadkiem w obozie (...) Ludzie byli jak na innej planecie, by użyć określenia biografa, ocalałego z Holocaustu "K.Tsetnika"

00:11:51 Istnieje mnóstwo książek na temat przyczyn Holocaustu, które można analizować pod różnymi kątami. Ja sam zdecydowałem się osobiście zagłębić w tekście założyciela nazizmu, w książce napisanej osobiście przez Hitlera, niech imię jego będzie wymazane! W dobrze znanej książce zatytułowanej "Mein Kampf", która miała dwa wydania. Jest w niej o tym, jak Hitler snuł swój antysemicki sen. Jest to książka interesująca, która ujawnia swoje rzeczywiste motywy. On tu objawia je wszystkie.

00:12:51 Ten fragment jest również cytowany w książce "Holocaust w dokumentach", opublikowanej przez instytut Yad Vashem w Jerozolimie. Oto on: jest jedno niebezpieczeństwo, które zawisa nad narodem niemieckim: Żydzi opanowali całą Rosję i zrobili tam Związek Sowiecki! Żydzi - pisze - zamordowali podczas rewolucji rosyjskiej 30 milionów Rosjan (liczba jest przesadzona, ale to mało ważne). Żydzi - idzie dalej - zdziesiątkowali rosyjską elitę, aby móc panować nad niższymi warstwami narodu rosyjskiego. To są ci, którzy zorganizowali całą rewolucję rosyjską i przygotowują się do wywołania rewolucji światowej za pomocą międzynarodówki komunistycznej.

00:14:13 To jest istota głównej idei "Mein Kampf" i krajem - celem nr 2 Żydów po Rosji będą Niemcy. Rzeczywiście, po pewnym czasie w Niemczech nastaje rząd komunistyczny. "Drodzy Niemcy, pilnujcie się, Żydzi chcą, abyście wy również wymarli. Ich metoda jest następująca: zdziesiątkować elitę każdego kraju wykorzenić ją i w ten sposób dojść do panowania w całym świecie."

00:14:53 Kto propagował rewolucję rosyjską? Postacią czołową jest Lenin, ale.... jeżeli przyjrzeć się fotografii pierwszego Politbiura znajduje się tam całe KGB (dawniej NKWD) obsadzone przez... Żydów. Uchwycenie władzy w Rosji dokonane zostaje przez Trockiego, ministra wojny. Był on wielki duchem, ale stał się niezmiernie niegodziwy, [gdyż] zaparł się swego judaizmu i odrzucił swoich braci Żydów oraz maltretował Rosjan.

00:15:33 Hitler przedstawia tę tezę i zostaje ona zaakceptowana. Miał on dowody na jej poparcie, [bowiem] Żydzi komuniści, którzy zamierzali przejąć władzę w Niemczech, dopuszczali się egzekucji - dokładnie tak, jak w Rosji.

00:16:02 Ale cofnijmy się nieco wstecz, do pracy Mosze Zimmermana zatytułowanej: "Wilhelm Marr, ojciec antysemityzmu". Być może słyszeliście, kim był Wilhelm Marr? Jest on tym, który wykuł pojęcie antysemityzmu, tym, który wymyślił to słowo. Nie jest to jedyny autor antysemita, [który] mówił w stylu w jakim wszyscy mówili, że naród żydowski wzbogacił się na społeczeństwie niemieckim, że dąży do wywłaszczenia Niemców; cytuję: "Nie mamy żadnego dostępu do prasy codziennej. Uczyniliście z niej swój monopol. Święta wolność została zdobyta przez Żydów".

00:17:03 To nie jest fałsz... On tutaj stwierdza, że Żydzi zagarnęli wszystkie sfery życia społecznego: prasę, teatr, prawo, interesy, banki, wszystko! I Wilhem Marr żąda: My także chcemy równości praw! Emancypacja, to jest idea naczelna wszystkich antysemitów: Stackera, Treitschke'go, ich wszystkich.

00:17:49 Nasi Mędrcy nauczali nas w duchu Tory: "Kiedy będziecie na Wygnaniu, nie zajmujcie przodu sceny. Nie próbujcie zwłaszcza wywyższać się ponad gojów, patrząc na nich z góry. Pamiętajcie, że i wy byliście na Wygnaniu". Żydowskie getto - pisze dr. Nahum Goldmann - było stworzone przez samych Żydów, a nie przez gojów. Żydzi, gdzie byli, zawsze starali się pozostawać między sobą - izolowali się od reszty ludności.

00:18:38 Pierwsze getto w Historii zostało założone przez naszego patriarchę Jakuba. Już w chwili swego przybycia do Egiptu, poprosił faraona, aby mógł zamieszkać w kraju Goszen, daleko od miasta, od centrum, od pałacu i od arystokratycznego przepychu. Przyjął postawę typowo żydowską w krajach Wschodu i Zachodu. Żyd potrzebował mieć swoją siedzibę, swoją synagogę, swoją mykwę, swój koszerny sklep... Przez żydowską dyskrecję i wstydliwość Żyd zachowuje swoją czystość i swoją świętość. Goj nie postrzega [wtedy] Żyda jako swego konkurenta, lecz jako swego pomocnika.

00:19:24 Żydzi dali uderzenie batem gospodarkom całego świata. [Wygnani] z Hiszpanii [udali się] do Polski, przechodząc oczywiście przez Niemcy. Zanim sprawy nie znalazły się w rękach Żydów. Niemcy były krajem o chwiejnej ekonomii. Ale trzeba zachować sprawiedliwą miarę.

00:19:46 Kiedy rozpoczął się proces emancypacji i walki o równość praw - wszystko to znacie z lekcji historii, ale nie pod tym kątem, pod którym ja wam tu przedstawiam - wszyscy wielcy mędrcy żydowscy tej epoki gwałtownie się temu przeciwstawiali: To nie nasz kraj, mówili, to nie nasza ojczyzna. Nie jesteśmy zainteresowani w równości praw - są na ten temat [całe] dzieła, niczego tu nie wymyśliłem - my wolimy zachować nasz dystans.

00:20:22 Mędrcy żydowscy widzieli w tej emancypacji poważne niebezpieczeństwo ze strony asymilacji. To już działo się w ten sposób: podczas Wygnania egipskiego, czyta się w Haggadzie na Pessach i w Księdze Wyjścia: "Józef umarł, jak również wszyscy jego bracia i całe to pokolenie". A dzieci Izraela zbliżały się do siebie i mnożyły się i zaludniały ziemię. Zaczęli mieszać się ze społeczeństwem egipskim i asymilować się. Zaczęli wielbić ich obcych bogów, mówi nam prorok Ezechiel, przestali praktykować Brit-mila [obrzezanie].

00:21:08 I co z tego wynikło? Nienawiść narodów się obudziła. Następnie doszło do ujarzmienia, do podstępów wymierzonych przeciwko Żydom, do konferencji nacelowanych na eksterminację Żydów, jak konferencja w Wannsee, aby doprowadzić do strasznego wyroku wrzucenia wszystkich dzieci rodzaju męskiego do Nilu. Obawiali się tego, że Żydzi się rozmnażają.

00:21:37 To zjawisko jest więc już wspomniane w Haggadzie. Żydzi starali się uniknąć wojny, to znaczy tam, gdzie było można. My, Żydzi, zagarniamy, trzymamy rękę na wszystkich dobrych stanowiskach jesteśmy inteligentniejsi, bardziej aktywni i bardziej zdeterminowani niż inni. Mamy większe powodzenie w interesach. To wszystko jest sprzeczne z tym, co chciał nasz patriarcha Jakub. Oni zinfiltrowali warstwy społeczeństwa - mówi nam Psalmista - "Ich serce odmieniło się i [Bóg] znienawidził swój naród".

00:22:15 Jest to opisane w rozdziale "Kedoszim" w Księdze Kapłańskiej: "Oddzieliłem was od narodów, ponieważ dla Mnie jesteście". Naród żydowski powinien być inny, niż pozostałe narody - w przeciwnym razie nie wypełni on swojego zadania. A Raszi komentuje ten werset w ten sposób: "Jeśli odseparujecie się od narodów, wtedy wy jesteście dla Mnie...", a jeśli nie, jesteście naczyniem nicości jak Nabuchodonozor, lub inny przywódca.

00:22:44 Faktycznie to, co wydarza się w Egipcie 3500 lat [temu], po raz pierwszy w historii, nie przestaje się następnie powtarzać w Assyrii, potem w Babilonii, następnie wszędzie indziej... Oto, co pisze słynny Żyd wypędzony z Hiszpanii w 1492 r. Joseph Yaavets: "Chcę ujawnić przed wami sekret: Chcę ujawnić przyczynę wypędzenia z Hiszpanii (ponad 300,000 Żydów), które miało miejsce, ono również, 9. dnia miesiąca Ab! 200,000 Żydów przechodzi tego dnia na chrześcijaństwo, aby nie zostać wypędzeni!

00:23:45 Zasadniczy motyw tego nowego wygnania: My, Żydzi, przybyliśmy do Hiszpanii, 500 lat wcześniej, biedni i nędzni, nie posiadający ani języka ojczystego ani żadnego dobra, krok za krokiem zaczynamy przekształcać się: zajmujemy miejsca w ośrodkach studiów Tory, mamy również postępy w dziedzinie aktywności ekonomicznej, zaczynamy dawać Hiszpanii pewien walor. Przed naszym przybyciem Hiszpania była krajem pustynnym, odciętym od reszty cywilizacji i od całego postępu.

00:24:36 Bóg pomaga nam - stwierdza Yaavets - i my korzystamy w życiu we wszystkich dziedzinach. Ten okres zyskał zresztą nazwę hiszpańskiego Złotego Wieku, ale w tych ostatnich czasach, wszyscy ci Żydzi, którym się powodziło, skłonni byli asymilować się. [Widząc to] Bóg zbuntował przeciwko nam wodzów politycznych: Izabelę Katolicką i Ferdynanda II Aragońskiego, aby oni nas wygnali z Hiszpanii. To samo jest w Portugalii.

00:25:17 To jest wciąż ten sam schemat w ciągu całej długiej historii: Żyd przybywa biedny i nędzny do nowego kraju, wygnany z kraju swego pochodzenia, jest pobożny, przestrzega przykazań Tory - jest to opisane przez Rabina Meira Simchę HaCohena z Dwińska w jego pracy "Meszeh Hochma", w latach 1920. - do momentu, kiedy [Żyd] nie jest już zdolny wyobrazić sobie ewentualności bardzo odległej - Holocaustu.

00:25:50 Chciałbym sprecyzować, że ten antysemityzm był od końca XIX. wieku do początku XX. wieku, nie było antysemityzmu (w Niemczech, jest falami). Ten okres nazywany jest w historii żydowskiej okresem nienawiści do samego siebie! W tym okresie Żydzi sami pisali gwałtowne polemiki przeciwko Żydom! jakich nie napisał dotąd żaden antysemita!

00:26:21 Autor "Meszeh Hochma" opisał ten proces w ten oto sposób: na początku my pozostajemy w zgodzie z naszą tożsamością, z naszą wiarą, z naszym Bogiem. Później mamy sprawę [naszego] znaczenia w społeczeństwie. To znaczy, zaczynamy się asymilować. I dzisiaj nazywa się Berlin "małą Jerozolimą".

00:27:00 [Judaistyczny] ruch reformistyczny, zrodzony na początku XIX. wieku, w 1805 r., wykreślił ze wszystkich modlitewników słowa: Jerozolima i Izrael, odrzucił język hebrajski, gdyż preferował niemiecki lub angielski w Stanach Zjednoczonych. I określał domy modlitwy mianem... Świątyni! To oni głosili: Frankfurt jest Jerozolimą, Berlin jest Jerozolimą. Oni nie zwracali się już więcej w kierunku Świątyni w Jerozolimie ani w kierunku Jerozolimy, ani samego Izraela. To jest nic innego tylko wyimaginowana wizja bez fundamentu.

00:27:56 Ale "Meszeh Hochma" odpowiada tym reformistom: "Uniósł się bardzo szybko [wasz] nowy władca i wyrwał wam tę waszą "Jerozolimę" razem z korzeniami i pokazał, że Berlin nie będzie nigdy Jerozolimą, i przywołał was tam, gdzie gdzie jest prawdziwa Jerozolima!" On przepowiedział, opierając się na przypadku figur podobnych (...)

00:28:25 [brak ciągłości w filmie] czas mi udzielony, ale wiedzcie, że posiadam wszystkie dane udowadniające prawdziwość tego opisu rzeczy. Za każdym razem, kiedy Żydzi uzyskują emancypację w danym kraju, bardzo szybko potem zajmują kluczowe stanowiska w całej gospodarce kraju (zostają adwokatami, sędziami itp...) wykupują tereny, jak w Berlinie. W bardzo krótkim czasie! Wbrew nakazom Tory!

00:29:01 Z pewnością słyszeliście o Mojżeszu Mendelsonie, inicjatorze Haskali, ojcu ery [żydowskiego] Oświecenia. Wszystkie jego córki przeszły na chrześcijaństwo i wyszły za mąż za gojów, a co do jego syna, to on, sam nie będąc przechrztą, ochrzcił swego syna przez księdza! Jego synem był nie kto inny, tylko słynny kompozytor Mendelson. Ten sam, który wzbudził u Wagnera taką nienawiść i zazdrość, że aż ten ostatni napisał swój słynny antysemicki esej: "Judaizm w muzyce" - ten sam Wagner, o którego się przecież dzisiaj dopomina, jeśli chce się słuchać, lub też nie, jego koncertów! - cała ta książka jest skierowana przeciwko Mendelsonowi osobiście.

00:29:57 Widać więc dobrze, iż jest to szczególnie w Niemczech wielka zmiana u Żydów w okresie przed Holocaustem. Co prawda, mędrcy żydowscy ostrzegali naród [żydowski], pisali artykuły w pismach, wygłaszali wykłady. Jestem w stanie dostarczyć wam jeszcze inne dowody, jest to bardzo łatwe do stwierdzenia. Hitler, niech Bóg wymaże jego imię, kiedy piął się do władzy, 1 kwietnia 1933...

00:30:50 Zacytuję państwu tutaj autentyczny dokument wydobyty z "Holocaust w dokumentach" (Yad Vashem). Dokument datowany 1 kwietnia 1933: " Rozkaz Partii Narodowo-Socjalistycznej w sprawie organizacji embarga światowego": Formalny zakaz w całych Niemczech wstępu do wszystkich sklepów żydowskich. Każdy sklep żydowski będzie odtąd pilnowany przez dwóch SS-manów, którzy mają powstrzymywać wszystkich Niemców próbujących wejść do sklepu. Mimo wszystko, nakładał formalny zakaz przynoszenia ujmy osobie Żyda lub sabotażu jego sklepu. I tak, aż do nowego rozkazu... To były dobre niemieckie rozkazy... !!!

00:31:43 Dlaczego wydano taki rozkaz? Czytamy w szczególności... To embargo pozwalało chronić niemieckie zatrudnienie, nie ma jeszcze morderstw ani egzekucji, embargo zostaje ogłoszone nagle, w sobotę 1 kwietnia 1933 (szabas) począwszy od godz. 10:00 obowiązywać, dopóki Partia nie ogłosi jego zawieszenia. Embargo było przestrzegane w całych Niemczech, ani jeden Niemiec nie kupował u Żyda. Nie było żadnego sabotażu, żadnej przemocy.

00:32:32 [przerwa w filmie] jakie należne są Niemcowi, którego się szanuje. Klauzula 11.: "Komisje powołane do tej operacji dokładają starań w kierunku właściwego poszanowania ładu podczas tego embarga, aby nie uczynić żadnego zła Żydom i żeby nie spadł im nawet włos z głowy!". Tak rzeczywiście się podczas embarga dzieje, ale nazajutrz, embargo zostało zawieszone! Zadziałało doświadczenie!

00:33:14 Co oni chcieli sprawdzić? Dlaczego wybrano szabas? Rabini uprzedzali Żydów: "Jeśli wy sami nie respektujecie szabasu, będzie goj (nie-Żyd), którego będziecie musieli szanować... abyście zrozumieli! Jest Bóg na ziemi!"

00:33:42 Chcielibyście innego dowodu? Proszę, oto on! Pomiędzy pierwszymi ustawami wydanymi przez Niemców, znajdują się osławione ustawy norymberskie: "każdy naród większościowy dąży do asymilacji mniejszości", ażeby one zanikły - i to uchwala się w Niemczech, gdzie zostało bardzo mało Żydów niezasymilowanych. Ustawy norymberskie: jest formalnie zakazane ażeby Żydzi tworzyli małżeństwa mieszane z nie-Żydami. A to prawo stosuje się w dwojakim sensie: jest ono nazywane "Prawo ochrony krwi i honoru Niemców" Podpisano: 15 września 1935. Po drugie: Żydzi nie mają prawa zatrudniać w swoich gospodarstwach obywateli niemieckich (lub krwi niemieckiej) poniżej 45 roku życia.

00:35:00 Czy dobrze zrozumieliście? Nie chodzi tu tylko o małżeństwa mieszane. [Chodzi o to, że] ustawy norymberskie zapożyczają przepisy z księgi praw żydowskich, Szulchan Aruch. Dlaczego to oburzenie na ustawy norymberskie, że to "ustawy rasowe"? Instrukcje nie nakazywały maltretować Żydów, (...) lub okradać ich. Nie, usłyszeliście, że był tego zakaz.

00:35:38 Nas w szkołach oszukiwano, ucząc nas, że ustawy norymberskie stanowią o czymś innym. Nie, one po prostu mówią: Żyd nie ma prawa żenić się z nie-Żydówką. Te prawa są również zapisane w Torze.

00:35:57 To prawda, że pewnego razu sędzia Sądu Najwyższego w Izraelu, został on zresztą wiceprezydentem, powiedział, że prawa Tory są podobne do ustaw norymberskich. Oto całe prawo.

00:36:12 Proszę, tu są podpisy: Führer, minister spraw wewnętrznych... P.O. Führera. "Ich serce odmieniło się, aż powzięli swój naród w nienawiść" (Psalmy). Nie chcemy, żebyście wy [Żydzi] asymilowali się z naszym narodem. Wy wolicie zbliżać się do nie-Żydów, to znaczy do tego, od czego oni was odpychają mistrzowskim kopnięciem, a im bardziej chcecie się przybliżać do nich, tym to kopnięcie będzie bardziej mistrzowskie! Bez tego, nie ma narodu żydowskiego!

00:37:03 Bóg stwarzając naród żydowski przyobiecał i przysiągł, że gdyby nawet gwiazdy spadły z nieba i gdyby wszechświat cały całkowicie zginął, naród żydowski pozostanie przy życiu! Bóg napisał to jasno, czarno na białym; bez uciekania się do jakiegoś ustnego komentarza, można przeczytać tę boską obietnicę: "Jeśli podążacie Moimi ścieżkami..." = jeśli podążacie za mną, Ja będę z wami na zawsze. Nikt nigdy nie będzie wam wyrządzał zła, Ja ochraniam was.

00:37:46 Ale... (jest jedno ale...) Ale, jeśli wy liczycie na to, że będziecie mieszać się z gojami, będzie również tego konsekwencja; czytajcie w rozdziale "Ki tavo" księgi Powtórzonego Prawa W tym rozdziale wyliczonych jest 98 przekleństw: włącznie z tym, że oni was eksterminują, włącznie z tym, że będziecie drżeć na szelest liścia. Studiowałem i nadal studiuję tę kwestię; dokonuję badań i weryfikacji wszystkich przekleństw ogłoszonych w tym rozdziale, jakie są realizowane.

00:38:25 A więc powstaje wielkie pytanie: gdzie był Bóg podczas Holocaustu? Otóż, On był w samym sercu Holocaustu. Wszystko to, co On napisał w Piśmie, realizuje się. On napisał to najpierw w Piśmie. Napisał i ogłosił rozwój wydarzeń.

00:38:52 Samo to jest już okazją do ogólnego przypomnienia. Wspomniane było przez proroka Ezechiela (po zniszczeniu I Świątyni), jak w Babilonii Żydzi chcieli upodobnić się do gojów i asymilować się. Są zrozpaczeni, pognębieni, upokorzeni: Świątynia zostaje zniszczona, naród zostaje wygnany. Gdzie był Bóg podczas zniszczenia Świątyni? - pytali. Bóg odrzucił nas! - mówili, więc my także odrzućmy Jego: asymilujmy się! Prorok Ezechiel opisuje gniew i frustrację ludu tamtej epoki.

00:39:33 A oto, co Bóg przekazuje jako odpowiedź swemu ludowi za pośrednictwem proroka: "To, co podnosi was na duchu, nie zrealizuje się, skoro mówicie: Stańmy się jak goje... Przysięgam, że z ręki potężnej i z ramienia wyciągniętego i z gniewu nieopanowanego. Zachowam się jak król ze względu na was! [Mówi] jasno: Opanowuję bunt! Tak, jak opanowuje bunt każdy przywódca. Lincoln, znany zwłaszcza jako człowiek humanitarny (zwolennik zniesienia niewolnictwa!) stłumił bunt połowy Amerykanów metodami okrutnymi.

00:40:12 Jak wszędzie w świecie, tak też właśnie według tej bożej obietnicy, rozwijają się wydarzenia opisywane przez Księgę Estery, księgę, którą czyta się w dzień święta Purim dokładnie po tym, jak Żydzi wzięli udział w święcie organizowanym przez króla Aswerusa i zmieszali się ze społeczeństwem perskim, międzynarodowym Uniósł się sławny wódz, potomek Amaleka, przodek Hitlera i otrzymał oficjalną aprobatę dla wprowadzenia w życie swojego nieszczęsnego projektu eksterminacji wszystkich Żydów, kobiet,dzieci i starców, rozumiecie, w jeden dzień.

00:41:01 To więc już było wcześniej! Ostateczne Rozwiązanie nie jest wynalazkiem nazistów; ono było już stosowane w przeszłości! I nie minęło wiele czasu, czyta się w Księdze Estery, w jaki sposób Żydzi uniknęli Ostatecznego Rozwiązania, w czasach Purim. Tak że wyrok śmierci został wydany! Ludobójstwo zostało powierzone nie siłom bezpieczeństwa, nie ONZ... Aswerus opanował cały świat, a Haman był premierem, aż do momentu, gdy Ester zaproponowała Żydom odprawić pokutę teszuwa (nawrócenie do Boga i do prawa Tory) Zbierzcie wszystkich Żydów stolicy Suzy!" - rozkazała. "Prowadźcie post przez trzy dni z rzędu" (w ekspiacji za grzechy).

00:41:57 Z pewnością znacie ciąg dalszy tej historii... Nic nie wymyśliłem, wszystko jest napisane. Publikacja ustaw norymberskich był to wielki szok dla przeciętnego Żyda, ale nie dla przeciętnego Żyda ortodoksyjnego czy chasyda, którzy na wszelkie sposoby małżeństwom mieszanym się przeciwstawiali. Nie, tak było tylko w środowisku Żydów zasymilowanych, dla których szok stał się najstraszniejszy: po 100 latach pracy i wysiłkach, by zezwolić na małżeństwa mieszane, nagle zakazuje się ich!!!

00:42:39 Nie macie pojęcia o skali buntu, przeciwko Hitlerowi, kiedy ogłosił on zakaz zatrudniania Żydów w armii niemieckiej. Przeczytam wam tekst: "Reprezentanci narodowi Żydów niemieckich, 23 marca 1935: Rząd Rzeszy opublikował 16 marca ustawę nt. utworzenia Wehrmachtu, (nowej armii niemieckiej) i żaden Żyd nie będzie do niej zwerbowany 12,000 Żydów oddało swoje życie za Niemcy podczas pierwszej wojny światowej, a wy nie chcecie nas obecnie zatrudniać w armii niemieckiej!!!

00:43:30 Widzicie, do czego doszło? Żydzi walczą o prawo i przywilej służenia w armii niemieckiej! To przed chwilą przeczytaliśmy w liście Komisji gmin żydowskich. Żydzi chasydzcy, ci zostali bardzo usatysfakcjonowani. To jest to, czego oni zawsze chcieli: nie być powoływani do armii gojów. Zrozumcie lepiej sytuację! Jak to! Wy nas nie dopuszczacie do małżeństw z Niemcami? Co wy robicie z wolnościami indywidualnymi?

00:44:15 Po Kryształowej Nocy, rabin Elhanan Wasserman, jeden z wybitniejszych uczniów Hafets Haim, próbował wyjawić swym współwyznawcom w swoich artykułach, publikowanych w dziennikach: "Zobaczyliście potężną rękę Boga, zobaczyliście wyciągnięte ramię Boga. Czekacie, aż zobaczycie również jego "gniew wylany"?

00:44:40 Czy nie czas zrozumieć, że wszystko to jest chciane i kierowane przez Boga samego? Żydzi, którzy pozbyli się swoich tefilin, którzy uwolnili się od swoich tsitsit (ubranie z frędzlami), obcięli sobie brodę i tradycyjne pejsy, aby mieć wygląd goja, wygląd niemiecki. To są ci, którzy noszą teraz znak - o, jakże odróżniający - [żółtą gwiazdę] jasno ich oznaczający: jesteście Żydami i zostaniecie nimi zawsze, to co wy robicie? Odmawiacie noszenia tsitsit? Noście żółtą gwiazdę zamiast tego! Jest dla was hańbą być Żydami, a tymczasem... zostaniecie Żydami na zawsze!

00:45:20 To wszystko jest sprzeczne z tym, co dzieje się zazwyczaj, gdy większość usiłuje asymilować mniejszość. Najgorszego ze wszystkich moich odkryć dokonałem czytając książkę Hitlera - niech jego imię zostanie wytarte!

00:45:47 Przedstawmy przede wszystkim siły w tej grze: Reformiści utrzymywali, że judaizm jest niczym innym jak pewną religią, że Żydzi stanowią jeden naród. Oto dlaczego, oni byli tak grubiańsko przeciwko syjonizmowi. Syjonizm z kolei powoływał się na podwójną "lojalność". Żydzi opanowują całe Niemcy, sam Hitler napisał w swej książce: W jaki sposób judaizm może być religią, jeśli sami Żydzi nie wierzą świat, który ma przyjść, jeśli sami nie wierzą w Boga.

00:46:38 Oni czują się przed wszystkimi obywatelami, i dodatkowo Żydami: "Francuzami/Niemcami prawa mozaistycznego" "Oni nie są tą wiarą religijną, która mówi, że dusza żyje po śmierci". Istnieją żydowskie partie ateistyczne. W jaki sposób mogły powstać, jeśli judaizm jest religią? To nie jest religia, to jest lud. Co? Inny lud między nami? Nie chcemy go!

00:47:17 Reformiści stworzyli tę koncepcję "Niemca prawa mozaistycznego" dla usprawiedliwienia faktu, że można być Żydem tak samo, jak jest się protestantem, czy muzułmaninem: "To tylko pewna religia" "Wy sami nie jesteście religijni! mówi Hitler. To ma być religia? Nie wierzyć w nieśmiertelność duszy!? W środku XIX wieku, ojcowie współczesnego antysemityzmu oskarżają Żydów o to, że zhańbili kulturę, odwracają młodzież od wiary w Boga proponowali życie nieumiarkowane i ten ich brak moralności "(...)". Dlaczego chcecie dać waszą pieczęć naszej kulturze?

00:48:10 To jest to, co Wagner mówi w swojej pracy. Chciałbym tu oświadczyć, że przeczytałem książkę Wagnera w całości i bardzo uważnie. Wagner nie mówi ani jednego słowa przeciwko Żydom! On atakuje sposób bardzo jadowity złych Żydów, tych, którzy robią z siebie Niemców, tych, którzy wolą integrować się z kulturą niemiecką, którzy przez poezję i muzykę zostawali poetami lub kompozytorami i którzy podgryzają kulturę niemiecką od środka.

00:48:54 Wagner: wy jesteście Żydami i wy pozostaniecie nimi na wieczność. Nawet jeśli ochrzcicie się, nawet jeśli eksterminuje się wasz naród. Wy macie tożsamość żydowską, która pozostanie na zawsze. Jeśli akceptujecie ten fakt, nie ma żadnego problemu. On napisał, że nie lubi Żydów ortodoksyjnych, ale w żadnym wypadku on się ich nie obawia. On obawia się reformistów, przechrztów, ponieważ oni są źli, oni są [Żydami] przebranymi za Niemców. To jest to, co pisze Wagner.

00:49:01 Wagner atakuje Mendelsona powołując się na to, że jest on Żydem i że on pozostanie nim zawsze i że on radzi mu nie próbować tworzyć muzyki niemieckiej, która nie jest autentyczna. Wagner oskarża Mendelsona, że nie podejmuje on swego judaizmu, że nie ma naturalnych uczuć niemieckich, że nie posiada tego poczucia dumy właściwego narodowi niemieckiemu, dumy, która pozwala ludzi zabijać; Żydzi natomiast mają wrodzone poczucie politowania. Oto te dwie siły w walce społeczno-kulturowej.

00:49:57 "Oddzieliłem was od narodów, ponieważ dla Mnie jesteście". W miarę jak stawaliśmy się narodem Boga, goje nam [coraz bardziej] zazdrościli. Oni uczą się od nas swojej kultury - patrzcie na chrześcijaństwo! - W średniowieczu 80% książek medycznych świata zostało napisanych po hebrajsku! po hebrajsku!!! (literami kwadratowymi). Tak, domyślacie się prawidłowo! To był język międzynarodowy lekarzy! Vasalius napisał w 1640 pierwszą w świecie książkę współczesnej anatomii. Książka napisana jest po łacinie, ale w nawiasach znajdują się słowa hebrajskie napisane literami kwadratowymi - dokładnie tak, jak można znaleźć zapisane w nawiasach tłumaczenie na angielski, niemiecki, łacinę.

00:51:03 Kiedy naród żydowski zachowuje swoją tożsamość i swoją godność, Bóg towarzyszy mu we wszystkim, co on robi. On przewyższa wszystkie inne narody.

00:51:17 Jeden z ocalonych z Holocaust- pyta mnie kiedyś: Gdzie był Bóg podczas Holocaustu? Pytam go: czy przed Holocaustem wierzyłeś w Boga? On przyznaje, że nie, że był socjalistą, marksistą. Powiedziałem mu, że jeśli on nie wierzył w Boga przed Holocaustem to dlaczego on się nagle pyta, gdzie jest Bóg podczas Holocaustu, ponieważ pod żadnym względem, on nie wierzy w Niego?

00:51:45 To trochę tak, jak gdyby dzieci wypędziły swego ojca z domu rzucając w niego kamieniami, a później pozwalają się atakować włamywaczowi, mafii, sadyście.... pozwalają mu się tłuc na kwaśne jabłko, masakrować... I nagle zaczynają beczeć: Tato, dlaczego ciebie tu nie ma? Jak mogłeś pozwolić wejść do nas włamywaczowi, sadyście... ?!?

00:52:05 Ojciec odpowiada: moje drogie dzieci, to wy same wypędziłyście mnie z domu rzucając we mnie kamieniami... Co mogę teraz na to poradzić? W jaki sposób ludzie, którzy nie wierzyli w Boga, pytają się, gdzie On był? Ludzie, którzy robili wszystko i robią wszystko, aby ich Ojciec nie powrócił do domu, ich własny Ojciec, który wezwał swój naród, ochraniał go, wybierał go przez 3500 lat. Nie wierzycie w Boga? OK! Ale nie pytajcie od czasu do czasu, gdzie On jest! Lepiej byłoby postępować odwrotnie: interesować się konsekwencjami swego zapomnienia o Bogu.

00:52:55 "Wtedy Ja zaparłem się, zakryłem Moją twarz... a on zostanie na pastwę dla każdego...". Jeśli Ja cofnę Moją ochronę, wilki nie zrobią nic innego, jak tylko któryś z nich pożre was! Nie chcecie Mnie? mówi Bóg, nie ma problemu, Ja wycofuję się, nie ma mnie tu więcej. Ale kiedy Ja wycofam się, cała sprośność świata, wszyscy bezbożnicy się wprowadzą... [Jeśli] oni nie lękają się nikogo, wtedy nie jest już dłużej ważny następujący werset: "I wszystkie narody ziemi zobaczą, że imię Wiekuistego jest związane z Tobą i przestraszą się Ciebie"

00:53:34 W takim razie, powiecie mi: ale przecież pomiędzy Żydami, którzy zginęli podczas Holocaustu byli także Żydzi ortodoksyjni, chasydzi, sprawiedliwi, etc... To prawda, ja tego nie wiem, ale czy to była większość? Dane liczbowe są jasne. Mogę pokazać wam wykres spadku liczby Żydów pozostających Żydami podczas pierwszej wojny światowej i drugiej. Przykład: Miasto Kowno znane z bojaźni jego żydowskich mieszkańców przed gniewem Bożym i ich skrupulatnego poszanowania Tory. W 1938, widziało się, jak nieomal wszyscy ci mieszkańcy wsiadają do autobusu w szabas, aby pójść do pracy! Podobnie w innych miastach, w innych krajach: w Polsce, w Niemczech, szczególnie.... Możecie sprawdzić dane dotyczące szkół. Mam je także,jeśli sobie życzycie.

00:54:36 [Holocaust był] nie po raz pierwszy [i nie ostatni]. Rabin Szah, błogosławionej pamięci, ostrzegał, jest 15 lat [prawd. 15 rocznica powstania państwa Izrael], naród żydowski podczas bardzo wielkiego zgromadzenia. "Jestem Żydem, który uniknął Holocaustu i mam ponad 95 lat. Uprzedzam was, że będzie II. Shoah, zapamiętajcie [zważcie, przyjmijcie] uwagę...".

00:55:03 Rabini zabierają głos i ostrzegają nas: Nie macie wiary więcej, niż to było 150 lat temu: nieważne co, to niemożliwe, [mówiono], nie realne, a tymczasem... ma to właśnie miejsce!

00:55:16 Rabin Szah dowodzi za pomocą takiego obrazu: jesteśmy na beczce prochu połączonej z bombą z opóźnionym zapłonem, Kiedy musi ona eksplodować? Nikt tego nie wie! W ten sam sposób, jak nie wiedziano w swoim czasie [gdy to nastąpiło]! Wiadomo tylko, że to jest bomba, która musi eksplodować. Sam pirotechnik, który rozbroi tę bombę, nie wie, na kiedy jest ona nastawiona. To jest wojna z czasem.

00:55:44 Holocaust nie przyszedł nagle, nie został wzięty les gens de court. To zresztą dlatego rabin Izaak Hutner w wywiadzie dla gazety Jewish Press powiedział, że Żydzi ortodoksyjni nie akceptują określenia "Shoah". Oni nazywają Shoah wygaszeniem judaizmu europejskiego. Shoah, czyli Holocaust, oznacza zdarzenie nieprzewidywalne, nieznane, niepojmowalne, tak jak nagle huragan uderza w wybrzeże.

00:56:14 Wygaszenie (po hebrajsku: zniszczenie) jest zjawiskiem stopniowym. Opuszczony dom nosi oznaki swego przyszłego zniszczenia: szczeliny, kruszenie się ścian... Budowniczy ostrzega mieszkańców: w ciągu roku, w ciągu czterech lat, ten dom się zawali. Rabin Hutner zapewnia, że Holocaust był przewidywalny. Jest straszny, jest bardzo ciężki, okrutny, ale nie nieprzewidywalny. Ogólny scenariusz był znany, ale nigdy nie było [wiadomo], jak to [dokładnie] będzie przebiegało.

00:56:44 Są w świecie prawa fizyczne. Fizyk, chemik, inżynier może wam powiedzieć, kiedy budynek się zawali etc... w jakich warunkach pojemnik z wodą pęknie etc.... To są prawa natury.

00:57:10 Chciałbym wam przeczytać fragment słynnej pracy Rosenbauma, która została przetłumaczona na wiele języków, zatytułowanej "Dlaczego Hitler? W poszukiwaniu źródeł Zła". "Chwilowe i kryminalne pojawienie się rządu bolszewickiego w Monachium po rządzie socjalistyczno-demokratycznym Heiznera [republika socjalistyczna Bawarii Kurta Eisnera USPD 1918-1919], rządzie złożonym w całości z przywódców żydowskich, Krótkotrwały rząd bolszewicki okrył się złą sławą z powodu egzekucji dokonywanych przez niektórych swoich członków ze skrajnej prawicy, którzy byli prefiguracją tych, którzy zmierzali do tego, aby stać się... partią nazistowską.

00:58:10 Jeśli to wiecie... wypowiedzi antysemickie, którymi posługuje się Karol Marks, nie mają sobie równych! Franz Kafka doznał w ciągu swojego życia licznych zwrotów. Można u niego znaleźć bardzo znany niedokończony list. A jesteśmy w całym okresie nienawiści do samych siebie w obrębie narodu żydowskiego.

00:58:53 Oto co pisze: nienawidzę fakt bycia Żydem, nienawidzę wszystkich Żydów świata. Jeśli mogę, trzymam tych wszystkich Żydów w szufladzie jak uśmiechy i ponownie zamykam tę szufladę, aż wszyscy oni umrą od uduszenia. Otworzyłbym szufladę tylko po to, aby zobaczyć, czy zostali tam jeszcze jacyś przy życiu, po czym zamknąłbym ją natychmiast!

00:59:09 W kilka lat później dokonał się wielki zwrot w życiu Kafki. Kafka pisze: "nie wiem, czy jestem Żydem. Nie jestem nim, ale też nie bardziej Niemcem". Jego ojciec ochrzcił się w kościele. Jestem podobny do konia, który trzyma nogi wyłącznie z tyłu i nie wie, gdzie postawić je z przodu!

00:59:36 W liście napisanym jakiś czas później, oto, co napisał: "Czy wie pan, komu zazdroszczę? Małym dzieciom z żydowskimi pejsami w Warszawie. One mają mniej wątpliwości, kim są! Ja sam nie wiem, kim ja jestem!". I ten wicher utraty [żydowskiej] tożsamości zabrał prawie trzy pokolenia.

01:00:03 Niemiecki minister spraw zagranicznych, Rathenau, podczas I. wojny światowej jeden z największych antysemitów, jacy byli, ten, który chciał być bardziej niemiecki, niż Niemcy, czyż nie pozwalał on również zabić samego siebie? Czyż nie pozwalał sam siebie oskarżać o wbijanie noża w plecy narodu niemieckiego?

00:00:33 Co? Czy wierzycie, że ci wszyscy Żydzi, którzy chcieli asymilować się, dali się zaakceptować przez otaczające ich społeczeństwo? Dalej: Niemcy kołatali do drzwi Niemców-chrześcijan, protestantów, od 4 pokoleń krzycząc: Wychodzić! Jesteście Żydami!

00:00:51 Oni im odpowiadali, zrozpaczeni, z powodu pogardy: Jestem Niemcem z pochodzenia. Moja matka jest Niemką, mój ojciec jest Niemcem. Jesteśmy zrozpaczeni, mówią. Odpowiadają im żołnierze niemieccy: U ministra spraw wewnętrznych znajdują się dokumenty dowodzące, że wy jesteście Żydami od 4 pokoleń i [zostajecie] zabrani do obozów.

01:00:11 Większość spośród nich popełnia samobójstwo nie mogąc ścierpieć tak strasznego upokorzenia. Oni nie myśleli, że oni idą, aby dać się zabić! To było przed Ostatecznym Rozwiązaniem! Ich złudzenie rozlatuje się na kawałki - zawsze podziwiali kulturę niemiecką, a tu nagle przykleja się im etykietę: "Żydzi".

01:00:31 Odnaleziono książkę, zagrzebaną pod ziemią w getcie w Teresinie, napisaną przez Żyda z getta, którego ewolucja jest zdumiewająca. Dla tych, którzy nie znają tego, w getcie w Teresinie, warunki były dobre. Kiedy dziennikarze wypytywali mieszkańców na temat tego getta, oni odpowiedzieli, że to nie jest getto, ani obóz, ale dom wypoczynkowy.

01:02:00 Rękopis tej książki jest zakopany w butelce, ukryty pod ziemią. Na początku, nt. religii żydowskiej jest w niej bardzo mało miejsca. Getto było podzielone na dwa obozy: jeden, złożony z tych spośród Żydów, którzy byli zasymilowani, tych, którzy lizali Niemcom buty, którzy odmawiali mówienia po hebrajsku i dokonywania Brit-mila (obrzezania) u swoich synów, tych, którzy mówili, że przeżyli całe swe życie w Niemczech, więc chcą umrzeć w Niemczech.

01:02:34 I był drugi obóz: syjonistów, którzy mówili po hebrajsku i dokonywali obrzezania - ci mówili: wiadomo, że trzeba umrzeć, ale chcemy umrzeć jako Żydzi! Nie było w ogóle religijnych Żydów, ale syjoniści byli bardziej gorliwi w byciu Żydami niż pierwszy obóz... : w całym getcie, upierać się przy tym! Jednym z nich był brat Rathenau'a. "Było się Niemcem i umiera się Niemcem". Spotkaliście się z tym?

01:03:01 A ci, którzy nie byli w stanie znosić tego poniżenia, popełniali samobójstwo. Faktycznie, w obozach samobójstwo było zakazane. Wszyscy [Żydzi] schwytani na próbie popełnienia samobójstwa byli bardzo surowo karani. Niemcy chcieli sami być przyczyną śmierci tych Żydów. Oni chcieli decydować, wyłącznie oni, o momencie śmierci Żydów. Dlaczego? Żyd decydował sam o momencie swojej śmierci!

01:03:32 "Ty nas wybrałeś spośród narodów świata". Ale dlaczego nas wybrałeś? Skoro ostatecznie było się takim, jak wszystkie inne narody: Francuzi, Włosi, Mongołowie, Polacy, Niemcy... Ale być jak inni, nie było niczym specjalnym, nie było nikogo, kto by nas wybierał. Dość było narodów świata!

01:03:55 Nie, to jest coś innego! Bóg przyciąga najpierw raz na wiatr, jeśli można pozwolić sobie na wyrażenie...

01:04:00 Jak widziany jest współczesny antysemityzm na codzień? Od początku asymilacji Żydów w Niemczech, na początku XIX. wieku (jak już zostało powiedziane)... Próbuję oszczędzić wam bombardowania nazwami i liczbami.

01:04:16 Cała moja rodzina zginęła podczas Holokaustu. Mojemu ojcu nie został ani jeden kuzyn. A była to bardzo wielka rodzina. Mój ojciec widział swego ojca i wszystkich z jego wsi palących się w piecach krematoryjnych Poświęciłem się aż po dziś dzień badaniu kwestii, aby prawdziwie zrozumieć, KTO jest przegrany (kto "przeminął") a także, DLACZEGO jest się przegranym.

01:04:45 Zwiedziłem nowe muzeum Yad Vashem, w które zostało zainwestowane 40 milionów dolarów. To niewiarygodne!

01:04:54 Jest do postawienia pewna kwestia zasadnicza na temat Holocaustu, ale ona nie jest omawiana... Dlaczego Holocaust miał miejsce? "Ty nas wybrałeś spośród wszystkich narodów". "Oddzieliłem was od narodów, abyście byli Moimi".

01:05:16 W 1819 roku [w Austrii] miały miejsce zamieszki "hep hep". Herzl napisał pewnego dnia w swoim dzienniku: Podczas swoich studiów w Wiedniu studenci [żydowscy]są prowokowani rzucaniem w nich zniewagą: hep, hep. (Hierosolyma Est Perdita - HEP, czyli Jerozolima jest stracona)

01:05:39 To była podwójna zniewaga. Prof. Kats wyjaśnia, że "hep hep" jest to wołanie, którego używa się w stosunku do świń. Jak więc jest się przegranym w roku 1813? To był "pierwszy pogrom w historii współczesnej". Wnioski prof. Katsa są owocem długich badań. Chciał dowiedzieć się, jaki był rzeczywisty początek tych zniewag.

01:06:02 Pewnego razu, w pewnym mieście w Niemczech, młodzi Żydzi usiedli w kawiarni, żeby się napić z młodymi gojkami. Młodzi Niemcy z kawiarni, widząc to, zagrozili Żydom [pobiciem], jeśli nie przestaną natychmiast "drażnić" Niemców. Żydzi odmówili wyjścia a ich przywódca sam również pretendował do bycia Niemcem i miał prawo mówić do Niemców. Niemcy schwycili za pałki, wzięte potem, wtedy Żydzi schronili się w swoich domach. Niemcy tłukli szyby, bijąc Żydów na kwaśne jabłko. Jak ogień w słomie, rozszerza się to na 26 innych miast.

01:06:44 Wszystko to zaczęło się od zniewagi: hep hep, ale nikt nie znał anegdoty. Żydzi odmówili wyróżniania się spośród gojów. To jest ta przyczyna ich nieszczęść; a więc, Bóg przyciąga na próżno! Wszystko jest opisane czarno na białym.

01:07:09 Mój zięć, który również poznał Holocaust, mówi do mnie pewnego dnia - a jest człowiekiem inteligentnym: "Jeśli nie było Holocaustu, nie pozostanie na świecie ani jeden wierzący Żyd, nie dłużej jak w godzinę"

01:07:25 "Nie możesz wyobrazić sobie - zapewniam cię - jak można szydzić ze studentów w jesziwie (szkoła talmudyczna), jakich widziało się w miastach, ponieważ studenci jesziwy nie mieszka na wsiach. Oni byli tymi, z których drwiono sobie najbardziej, na których najbardziej napadali

01:07:45 Słyszeliście zapewne, że Bund w Polsce (Centralny Związek Robotników Żydowskich) liczył 600 000 członków. Dawał w swoich gazetach tytuły: "Bierzcie się za ortodoksów, naszych wrogów". żeby był komunizm, lub buddyzm, lub jeszcze coś innego/ Nikt nie chciał niczego innego, oprócz jednego: wykorzenienia całej religii, zatarcia imienia Bożego.

01:08:14 Jeszcze nie mówiłem państwu o komunizmie. Nie mówiłem wam na przykład, że z Europy, z Polski, etc...

01:08:28 [Przerwa] Kwestia: gdzie był Bóg w tamtym momencie? była już omawiana w komentarzu homiletycznym (midraszu) do Księgi Lamentacji proroka Jeremiasza, w epoce zniszczenia I-szej świątyni jerozolimskiej.

01:08:46 Prorok wypowiada się tymi słowami: Domagacie się, żeby Bóg coś zrobił! Ale czy wy żądacie, żebyście sami coś zrobili? O tym wolelibyście nie mówić.

01:08:59 To trochę tak, jakby ktoś krzyczał na ulicy: "Idę poskarżyć się, że zostałem uderzony przez policjanta". Sędzia: "Co takiego zrobiłeś, że policjant chwycił się tego środka? Dlaczego? Rabunek? Morderstwo? Ten cios nie został ci wymierzony bez powodu. Policjant nie miał wyboru!"

01:09:17 "Wiekuisty uczynił to, co postanowił" (Lamentacje - Księga Jeremiasza) Tak dzieje się za I. Świątyni i powtarza się to za II. Świątyni. Znacie to dobrze.

01:09:28 Zniszczenie obu Świątyń nie miało miejsca nagle i bez przyczyny. Jest to konsekwencja grzechów ludu. Przeczytajcie Biblię o czasach za I. Świątyni: z powodu zabójstw, idolatrii i zakazanych stosunków. A to, co czytałem w tej książce jest zdumiewające. Aż do tego ci bezbożnicy są doprowadzeni! Oni są pozbawiani, ci Żydzi, swego ostatniego pocieszenia, że umierają niewinni! Oni są zmuszani, aby byli zabójcami samych siebie: aby byli dla siebie Kapo, Sonder, aby tylko czynili zło.

01:10:14 A oni, Niemcy, zadowalają się wydawaniem rozkazów z daleka, na odległość. Żeby ich imię było wytarte!

01:10:24 A rasowa teoria Hitlera... Aż po dziś dzień nikt nie rozumie, w jaki sposób naukowcy, osoby poważne, mogą wierzyć w taką teorię! Ustawy rasowe! Nie wiem, kto spośród was je czytał. To jest uniwersytet w Göttingen, największy uniwersytet świata, tam, gdzie studiował Einstein i inni bardzo wielcy fizycy, tam ta teoria została rozwinięta!

01:11:02 Była ogromna liczba stopni - oni co do dziesiętnych części milimetra mierzyli kształt każdej czaszki. Na podstawie tych pomiarów oni ogłosili istnienie jednej rasy nadrzędnej i ras podrzędnych. Ludzie "zbliżali się", mają po temu naukowe wzory!

01:11:23 Co prawda, najbardziej rozpowszechniona plotka w Berlinie głosiła, że według teorii rasowej, wszyscy członkowie rządu Hitlera byli Żydami!

01:11:33 Według wzorów! Bzdury niesłychane! Nie wiadomo, skąd! Ale ludzie "zbliżali się"!

01:11:51 Chciałbym wam w skrócie przekazać treść tej teorii: nie tylko nie jest zakazane zabijanie Żydów, ale nawet pożądane, jest to dobry uczynek. Teoria ta opiera się na teorii Darwina ewolucja gatunków - prawo silniejszego, tak u zwierząt jak i u ludzi. Tylko najsilniejsi przeżywają i rasa która przetrwa, ta jest zawsze najlepsza i ta doskonali się w miarę upływu czasu.

01:12:37 Najdoskonalsza rasa to rasa indo-europejska. To oni, z mocy praw, są elitą wśród wszystkich ras, oni są rasą nadrzędną. Są rasy zwyczajne, są też rasy podrzędne. Żydzi, jako tacy, nie są rasą według ich nomenklatury. Oni są mutacją, odpadem, jak wyrób z wadą fabryczną. Żydzi są wadą fabryczną.

01:13:17 Każdy Żyd doświadcza cierpienia bycia Żydem. Jest on zaprojektowany do wielkiego cierpienia. Jeśli go zabijecie, wyrządzacie mu przysługę, tak jak dobija się kulą w głowę rannego konia dla skrócenia jego cierpień. Niemcy mają spokojne sumienie co do tej teorii. Eichmann, jeden z oskarżonych, wyjaśniał, że oni pozwalali Żydom osiągnąć koniec ich cierpień.

01:13:51 Co wolelibyście bardziej? Widzicie trochę o jaką teorię chodzi! A to nie jest idea lansowana przez jakieś plemię afrykańskie, ale przez naród najbardziej rozwinięty cywilizacyjnie w świecie!!! W Niemczech rozwój kulturalny jest najbardziej pełny: muzyka, fizyka, chemia, nauki... Na początku 20. wieku, język niemiecki jest międzynarodowym językiem naukowym!

01:14:22 Gdyby Einstein i jego współbracia nie zostali wypędzeni z Niemiec w 1933, mogliby oni stworzyć bombę atomową w ciągu mniej niż 1 roku. Oni popełnili błąd swego życia.

01:14:37 Mogę udowodnić, że wszystko, co Hitler napisał w Mein Kampf, nie ma żadnego zastosowania, z wyjątkiem jednej rzeczy. Należy dobrze wiedzieć, że w Mein Kampf on prawie wcale nie mówi o Żydach. On przedstawia tam wszystkie rodzaje idei, które nie mają żadnego zastosowania za wyjątkiem jednej: eksterminacji Żydów. I tę zastosował on z zaciekłością.

01:15:17 Dlaczego jest to tak interesujące, by zwrócić na to uwagę? Ponieważ on woli uczynić winnymi (niegodziwymi) całe Niemcy.

01:15:44 Istnieją badania, które dowodzą bezpośredniego związku między upadkiem ekonomicznym, a wykorzenieniem elity żydowskiej we wszystkich dziedzinach To jest strzał we własne nogi. Dlaczego to zrobił? Z czystej nienawiści do Żydów. To jest fakt. Powiedziałem wam to, co on powiedział komunistom.

01:16:03 Pierwsze, co zrobił Hitler, to zawarcie paktu z komunistami, paktu Mołotow-Ribbentrop. Hitler miał swój mały plan: oprócz tego paktu, następnie Francja i Polska. Dla każdego był jakiś program. Dlaczego on nie zrobił czegoś dla Żydów? Bomba atomowa, następnie Niemcy i Polska, Żydzi w Polsce.

01:16:37 Nie, on wolał pozbyć się Żydów najpierw, [nie wiedząc, że] strzelił sobie w nogi. Jest rok 1944, 1945: armia niemiecka na skraju załamania; generałowie chcą się poddawać; armia woła o ratunek: domaga się posiłków; nie ma więcej paliwa dla czołgów.

01:16:03 Biuro Führera odpowiada im: poradźcie sobie z tym, co macie; nie ma więcej paliwa, nie ma więcej pociągów, ale jest paliwo dla pociągów na trasie do Auschwitz.

01:17:09 Jak to wytłumaczyć? Co ma pierwszeństwo? Auschwitz, czy armia niemiecka? Auschwitz, czy interes Niemiec? Co to za człowiek? Przywódca, który zaniedbuje interes swojego kraju. Zająłby się w pierwszym rzędzie swoim krajem, pokonał Aliantów, a dopiero potem zajął się tylko Żydami. To była obsesja.

01:18:02 A z drugiej strony obozy eksterminacji: Auschwitz, Birkenau etc... znajdują się w strefie przemysłowej, która jest bombardowana bez ustanku przez aliantów. Żaden piec krematoryjny nie został naruszony.

01:18:20 Niektórzy mówią, że taka była wola Aliantów, którzy sami nie bardziej nie kochali Żydów.

01:18:28 Inni mówią, że alianci nie potrafili odróżnić kominów Birkenau między wieżami fabrycznymi. Czy to was nie dziwi? To jest przecież jasne!

01:18:48 W 1979, słuchałem pisarza mówiącego przez radio. Pisarz (izraelski) dość znany już w tamtym czasie, ale jeszcze bardziej dzisiaj. Atakował Biblię. Napisałem do niego list, w którym powiedziałem, że proponuję przyjechać do mego kibucu, aby podyskutować z nim o Biblii i wyjaśnić mu pewen punkty.

01:19:26 On odpowiedział mi następująco: Nie będę dyskutował z kimś, kto nie czytał Mapu i Berdyczewskiego. Nie mogę panu odpowiedzieć, gdyż nie czytał pan mojej książki (podaje mi tytuł) Widział, jak półtora miliona dzieci poniosło śmierć w piecach krematoryjnych i mówi, że nie ma miejsca, żeby mówić o Bogu,

01:19:52 Odpowiedziałem mu: 1. Kto panu powiedział, że ja nie czytałem Mapu i Berdyczewskiego? Być może więcej niż pan i wszyscy inni autorzy pana typu. 2. Dziękuję za postawienie mi jako warunku sine qua non przeczytania pana książki, znam pana i pan rozumie obecnie trochę lepiej 3. Bardzo dobra kwestia: 1,5 miliona dzieci, nigdy nie widziano czegoś podobnego, ale ze swej strony chciałbym również postawić panu kilka pytań.

01:20:22 Kiedy zapytuje się największych badaczy, historyków i strategów na temat strategii i polityki 2 pierwszych wojen światowych, nie otrzymujemy żadnych odpowiedzi!

01:20:37 Dobrą teorię rozpoznaje się po tym: na ile pytań odpowiecie w jednej i tej samej odpowiedzi? Znacie państwo tę zasadę w naukach społecznych, ścisłych... Ja dam wam odpowiedź, która odpowiada jednocześnie na 11 pytań.

01:20:54 Napisałem mu bardzo długi 8-stronicowy artykuł. Pańska prawda, odpowiedział mi, jest "prawomocna dla niej samej i w niej samej". To jest wyrażenie stosowane zazwyczaj w filozofii na określenie prawdy wewnętrznej.  Proszę się modlić, abym pewnego dnia pojął tę doskonałą prawdę, ale ja nie potrafię panu odpowiedzieć.

01:21:24 Dlaczego [nie potrafi]? Ponieważ ja mówię w kategoriach faktów rzeczywistych i racjonalnych, a on w kategoriach emocjonalnych. Oto dlaczego u ministrów obrony lub u naczelnego wodza Państwa, w dniu dla upamiętnienia Żydów zmarłych podczas Holocaustu, słyszy się często takie zdanie: "Jeśli państwo Izrael mogło przetrwać do chwili obecnej, to znaczy, że nigdy nie było Holocaustu". (bo tylu Żydów go przeżyło.)

01:21:57 To zdanie nie ma żadnego sensu. Hitler miał zdobyć państwo Izrael, podobnie, jak zdobył Francję, Polskę.... Jeśli znalazło się w Izraelu 5 milionów Żydów, Izrael miał być jego całym pierwszym celem. Gdzie tu jest logika? Wolę nie poruszać tego tematu.

01:22:17 Aż do chwili obecnej, nikt nie mógł zrozumieć dlaczego Rommel przegrał bitwę pod El Alamein - czy to przypadek?! A dlaczego Montgomery wygrał? To Bóg, który chciał w ten sposób sprawić cud. To dlatego, żeby naród żydowski został ponownie zgromadzony do tego momentu, aby pościć i umartwiać się, zwłaszcza w kibucach, jak w czasach królowej Estery.

01:22:53 Obecnie przypada dokładna rocznica Hillela, wielkiego mędrca żydowskiego, rabina Haima Benattara, świętego i czcigodnego Or Ha'haïm właśnie nazajutrz, Rommel wycofał swych żołnierzy. To są fakty.

01:23:09 Oto dlaczego dzień upamiętnienia Holocaustu powinien być uświęcony - nie po to, aby analizować pewne fakty techniczne, pewne liczby, ale przede wszystkim po to, aby pochylić się nad prawdziwością i nad samym ważnym pytaniem: Dlaczego Bóg nam to uczynił? Jak wyjaśnić ten straszny gniew boski? Przez kogo został sprowokowany?

01:23:42 A zapewniam was, że nie mówię tu czegokolwiek od siebie. To jest rezultat intensywnych badań, które trwały wiele lat i mówię to dziś całemu światu, mówię wobec historyków, badaczy, profesorów historii: jeśli się mylę, skorygujcie mnie, jeśli macie inną teorię - mówię im - to przedstawcie mi ją a ja wam zaprzeczę, udowadniając, że opiera się ona na błędnych danych.

01:24:23 Wszystko, co tutaj mówię wobec was, mogę poprzeć niezaprzeczalnymi faktami i rzeczywistymi dokumentami. Nie muszę niczego wymyślać, wszystko już wcześniej zostało wymyślone i napisane.

01:24:32 Kiedy dzisiaj zwracamy z niepokojem twarz ku nowemu wodzowi nazistów, nazistów irańskich, który mówi w ten sam sposób, co Hitler, wtedy nie pozostaje nam nic więcej, jak coś zrobić.

01:24:32 "Sprawdzajmy nasze drogi, badajmy je i powróćmy do Wiekuistego". Inaczej mówiąc - wyciągnijmy wnioski, które nasuwają się, żeby zakończyć politykę strusia i przerwać demagogiczne dyskusje i przeanalizować sprawy w sposób uczciwy.

01:25:01 Jak mówi prorok: "Sprawdzajmy nasze drogi, badajmy je i powróćmy do Wiekuistego" i tam, my także, jak w czasach Aswerusa, dojdziemy do tego, że wszyscy Hamanowie, wszyscy Amalekowie, wszyscy wrogowie Izraela, dadzą powiesić się na Wielkiej Szubienicy i my, naród żydowski, osiągniemy Wyzwolenie Ostateczne i Wieczne!


(Tłum. O.T.)


_______________________


Z odwiecznym wrogiem judaizmu Amalekiem (inne synonimy: Edom lub Ezaw) związane są ostatnie trzy spośród 613 przykazan (Mitzvot) judaizmu, (pierwotnie ułożonej w XII w. przez Mojżesza Majmonidesa w jego dziele Mishneh Torah)

611. Zawsze pamiętaj co uczynił Amalek (Powt. 25:17)
612. Żeby zło wyrządzone nam przez Amaleka nie zostało zapomniane (Powt. 25:19)
613. Aby wytępić nasienie Amaleka (Powt. 25:19)

A List of the 613 Mitzvot (Commandments)
http://www.jewfaq.org/613.htm


dodajdo.com

4 komentarze:

 1. "Jeśli się nie nawrócicie WSZYSCY PODOBNIE ZGINIECIE!" - Kto to powiedział?

  OdpowiedzUsuń
 2. Edomici, potomkowie Ezawa, m.in. dynastia Heroda Wielkiego, byli wyznawcami judaizmu babilońskiego, faryzejskiego, rabinicznego.
  Izraelici, potomkowie Jakuba-Izraela, byli wyznawcami mozaizmu, jak Rodzina Pana Jezusa.
  To temu prawu: Dziesięciorga Przykazań Bożych, poddał się Pan Jezus, jako człowiek, a jako Bóg powiedział, że przyszedł je wypełnić, by potwierdzić ich nadanie ludziom przed laty, za pośrednictwem Mojżesza. Potępiał faryzeuszy, którzy swoje 613 przykazań postawili ponad Prawem Bożym, ale sami ich nie przestrzegali. Ten konflikt spowodował skazanie Pana Jezusa na śmierć przez Edomitów, będących wtedy u władzy religijnej. Konflikt judaizmu z chrześcijaństwem trwa do dziś, strzeżmy się więc gładkich słówek i przymilnych, fałszywych obietnic jego przewrotnych reprezentantów!

  OdpowiedzUsuń
 3. Judaizm ortodoksyjny, czyli faryzejski, talmudyczny, ma odmienną definicję Edomu, Ezawa. Najważniejsi z jego przedstawicieli:
  "Kimchi, Ibn-Ezra, Rambam (z "m") [Mojżesz Majmonides- J.R.], Ramban (z "n") i Abarbanel, by wymienić tylko kilku, mówią, że Edom = chrześcijaństwo. Ramban napisał w "Bramie Odkupienia" (napisanej ok. 1263 n.e.) "My ... wierzymy, że jesteśmy obecnie na wygnaniu Edomu (Rzym) i że nie będziemy mieli od niego wytchnienia aż do przyjścia Mesjasza ... Edomici [naród wokół Góry Seir, pochodzący od Ezawa] pierwsi poszli za człowiekiem, który twierdził, że jest Mesjaszem."

  Patrz: Why is Christianity associated with Edom (Esau) and Rome
  http://nojesus4jews.weebly.com/sophiees-blog/why-is-christianity-associated-with-edom-esau-and-rome

  OdpowiedzUsuń