sobota, 15 lutego 2014

Manifest eko-globalistyczny (w swobodnym przekładzie)

Manifest eko-globalistyczny (w swobodnym przekładzie)

Na stronie www.bioone.org napotkać można następujące streszczenie pracy zbiorowej:
"Social Norms and Global Environmental Challenges: The Complex Interaction of Behaviors, Values, and Policy"


W języku angielskim przedstawia się ono, jak następuje

Government policies are needed when people's behaviors fail to deliver the public good. Those policies will be most effective if they can stimulate long-term changes in beliefs and norms, creating and reinforcing the behaviors needed to solidify and extend the public good. It is often the short-term acceptability of potential policies, rather than their longer-term efficacy, that determines their scope and deployment. The policy process should include a consideration of both timescales. The academy, however, has provided insufficient insight on the coevolution of social norms and different policy instruments, thus compromising the ability of decisionmakers to craft effective solutions to the society's most intractable environmental problems. Life scientists could make fundamental contributions to this agenda through targeted research on the emergence of social norms.

- - - - -

Naszym zdaniem tekst ten można, tytułem komentarza, sparafrazować w taki oto sposób:

Otóż według autorów

Gdy postępowanie, zwyczaje i przekonania całych narodów i społeczeństw nie służą dobru publicznemu, rozumianemu najlepiej przez nie rządzące wprawdzie bezpośrednio, ale sprawujące mimo to realną władzę światowe elity eko-globalistyczne, potrzebna jest odpowiednia etyczno-behawioralna polityka rządów poszczególnych państw. Polityka dobra publicznego rozumianego na sposób wspomnianych elit, będzie najskuteczniejsza wtedy, kiedy będzie zdolna stymulować długoterminowe zmiany wyznawanych tradycyjnych masowych przekonań i powszechnie uznawanych w tzw. cywilizowanym świcie norm etyczno-prawnych, tworząc i wzmacniając zachowania korzystne z punktu widzenia elity eko-globalistycznej. Tymczasem aktualni decydenci u sterów rządów, pochodzący zazwyczaj z demokratycznego wyboru, zamiast realizować nakazaną im dalekosiężną etyczno-behawioralną politykę eko-globalistyczną, zamiast zapewnić tej polityce długoterminową skuteczność i - co gorsza - zamiast wprowadzać w życie wskazywane im rozwiązania, marnują dany im czas czas i środki, ograniczając najczęściej swoją politykę do pożałowania godnych zabiegów o krótkoterminową, jakże chwiejną przychylność swojego elektoratu.

Z pewnością proces polityczny, o jakim mowa, powinien obejmować refleksję w obu tych perspektywach czasowych. Jednakże świat nauki oficjalnej nie zaproponował dotąd obecnym rządom tzw. demokratycznym odpowiedniego instrumentarium niezbędnej polityki etyczno-behawioralnej, możliwego do zastosowania przez ekipy, aktualnie dzierżące władzę wykonawczą z tzw. demokratycznego mandatu. W szczególności nauka oficjalna nie dostarczyła dotychczas wystarczającej wiedzy na temat metod demokratycznego ustanawiania nowych praw i kreowania nowych, nieznanych dotąd systemom demokratycznym norm społecznych, właściwych przyszłemu eko-globalistycznemu społeczeństwu. Nauka nie zdołała dotąd zaproponować stosownych metod demokratycznego zapobiegania dziedziczeniu przez dzieci poglądów, wierzeń i zachowań swoich rodziców, a nie wskazała sposobów właściwego nagradzania za wykazywanie pożądanych postaw etycznych i norm społecznych, ani też sposobów należytego ścigania i karania za wierzenia, przekonania i postawy społeczne szkodliwe z punktu widzenia dobra społecznego, rozumianego na sposób eko-globalistyczny. Tym samym świat nauki, obciążony fatalnym w skutkach demokratycznym paradygmatem, osłabia w sposób katastrofalny zdolność państw i poszczególnych rządów do wdrażania w życie skutecznych metod rozwiązywania najtrudniejszych problemów społeczno-politycznych, jakie stoją przed etyczno-behawioralną rewolucją eko-globalistyczną.

Nauki o życiu mogą wnieść zasadniczy wkład do tego eko-globalistycznego programu, o ile podjęte jak najszybciej zostaną pojęte prace nad możliwymi metodami najszerzej pojętej ochrony ludzkości przed samą ludzkością. W tym także - nad możliwością bezkonfliktowego zastąpienia najgorszych wad systemu demokratycznego przez najlepiej pojęte zalety najlepszych systemów totalitarnych.

I to jest w największym skrócie istota proponowanych w pracy rozwiązań.


Proponowane słowa kluczowe:
globalizm, maltuzjanizm, eugenika, eutanazja, aborcja, sterylizacja, eksterminacja, ludobójstwo, totalitaryzm, hitleryzm, komunizm.dodajdo.com

2 komentarze:

 1. Niestety oryginalne strony się nie wyświetlają, tłumaczenie cokolwiek drętwe i mało zrozumiałe (wujek Google tłumaczył?).
  O organizacji słyszę pierwszy raz, zapewne jakaś efemeryda. Aczkolwiek warto mieć na oku.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nam się wyświetlają. Nie chodzi tyle o organizację, ile zespół naukowców (cyt. z oryginalnej strony):

   Ann P. Kinzig (ann.kinzig@asu.edu) is a professor in the School of Life Sciences at Arizona State University, in Tempe.

   Paul R. Ehrlich is the Bing Professor of Population Studies in the Department of Biology at Stanford University, in Stanford, California.

   Lee J. Alston is a professor of economics and environmental studies at the University of Colorado at Boulder.

   Kenneth Arrow is the Joan Kenney Professor of Economics and a professor of operations research in the Department of Economics at Stanford University, in Stanford, California.

   Scott Barrett is the Lenfest—Earth Institute Professor of Natural Resource Economics in the School of International and Public Affairs at Columbia University, in New York, New York.

   Timothy G. Buchman is a professor of surgery and anesthesiology at the Woodruff Health Science Center in Atlanta, Georgia, and is also affiliated with Emory University, also in Atlanta.

   Gretchen C. Daily is the Bing Professor of Environmental Science in the Department of Biology at Stanford University, in Stanford, California.

   Bruce Levin is the Samuel Candler Dobbs Professor of Biology in the Department of Biology at Emory University, in Atlanta, Georgia.

   Simon Levin is the Moffett Professor of Biology in the Department of Ecology and Evolution at Princeton University, in Princeton, New Jersey.

   Michael Oppenheimer is the Albert G. Milbank Professor of Geosciences and International Affairs in the Department of Geosciences and the Woodrow Wilson School of Public and International Affairs at Princeton University, in Princeton, New Jersey.

   The late Elinor Ostrom was a distinguished professor and the Arthur F. Bentley Professor of Political Science in the Department of Political Science at Indiana University, in Bloomington, at the time of this article's preparation.

   Donald Saari is a University of California, Irvine, Distinguished Professor, Mathematics and Economics, at the Institute for Mathematical Behavioral Sciences at the University of California, Irvine.

   Pozdrawiam

   Usuń