sobota, 13 grudnia 2008

Posłanie do Narodu - Konferencja w Sokołowie Młp. 30.11.2008

.
Sokołów Młp. 30.11.2008r.

POSŁANIE DO NARODU

My, zebrani w Sokołowie Małopolskim w dniu 30 listopada 2008r. uczestnicy Konferencji 25-lecia Duszpasterstwa Rolników i Rzeszowskiego Komitetu Oporu Rolników zorganizowanej przez SL „OJCOWIZNA”, ogłaszamy niniejsze posłanie i stwierdzamy:

Naród polski zawierzył rządzącym, że wszelkie reformy w państwie będą prowadzone zgodnie z polską tysiącletnią tradycją w duchu katolickim i patriotycznym. W szczególności bezcennym dobrem narodowym jest nasza ziemia, w której obronie stawali nasi ojcowie i dziadowie oddając krew i życie w obronie Ojczyzny.

„Ojcowizna” na konferencji w Krasiczynie w grudniu ubiegłego 2007r. ogłosiła tzw. rezolucję krasiczyńską wskazującą na podstawowe zagrożenia wynikające z podpisania Traktatu Lizbońskiego, apelując do rządzących o przeprowadzenie referendum w sprawie wprowadzenia Traktatu w życie. W ostateczności społeczeństwo i naród irlandzki wyręczył nas skutecznie w sprzeciwie wobec zatwierdzenia zapisów tego szkodliwego dla Polski dokumentu, sprzecznego z Konstytucją RP.

Z uznaniem odnosimy się do wszystkich inicjatyw społecznych i dziękujemy tym wszystkim, którzy wyrażali i wyrażają nadal sprzeciw wobec podpisania Traktatu Lizbońskiego.

Stwierdzamy, że Prezydent RP nie powinien składać podpisu ratyfikującego Traktat, zwłaszcza w aktualnym stanie globalnego kryzysu finansowego.

Polska rzeczywistość gospodarcza i społeczna wywodzi się i opiera o strukturę wielopokoleniowych gospodarstw rodzinnych, zaś w sferze politycznej począwszy od Konstytucji 3-Maja świadomość obywatelska funkcjonuje w systemie wielopartyjnym.
Apelujemy do narodu polskiego o podjęcie wysiłku organizacyjnego i programowego w celu przeciwstawienia się zagrożeniom naszej suwerenności.

Przedkładając nasze racje nad siłę władzy ze swej strony prezentujemy KONSTYTUCJĘ POLSKIEJ WSI, jako wzór myślenia o przyszłości naszej Ojczyzny, polskiej ziemi, a także troski o pomyślność przyszłych pokoleń Polaków w myśl przyrzeczenia zawartego w Preambule tej Konstytucji:

W imię Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej Jedynego.
W poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo żywnościowe kraju, przetrwanie i rozwój Narodu Polskiego, mając świadomość i dowody na to, że odwieczni wrogowie Polski jawnie i bezkarnie burzą fundamenty Kościoła Katolickiego, Narodu Polskiego i Państwa Polskiego.

My praojcowie stanu chłopskiego – wolni kmiecie polscy i ich potomkowie spadkobiercy ojcowizny, stajemy jak nasi ojcowie – w obronie Ojczyzny, która jest w niebezpieczeństwie
.Przesłanie do Narodu podpisało 104 uczestników konferencji.

.
dodajdo.com

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza