sobota, 28 kwietnia 2012

Błękitna Polska: ujawnić tajne stowarzyszenia (masońskie)Błękitna Polska: ujawnić tajne stowarzyszenia
Źródło: PCh24.pl


Komitet „Błękitna Polska” wystąpił do najwyższych polskich władz z apelem o niezwłoczne wprowadzenie „obowiązkowych oświadczeń dla osób piastujących funkcje publiczne na okoliczność ich przynależności do organizacji, których struktura lub wewnętrzne prawo mają znamiona organizacji niejawnych, wolnomularskich”.

Komitet w piśmie skierowanym do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmu RP oraz Prezesa Sądu Najwyższego, zwraca uwagę na rosnące niebezpieczeństwo obsadzania ważnych instytucji państwowych przez członków ponadnarodowych organizacji niejawnych. Wnioskodawcy powołują się na wprowadzenie podobnych procedur w Portugalii. Premier tego kraju Pedro Passos Coelho nakazał ministerstwu administracji wewnętrznej zobowiązać osób zajmujące wysokie stanowiska w administracji do ujawnienia, czy należą do lóż masońskich.

Inicjatorzy zwracają uwagę na publiczną wypowiedź związanej z lewicą, Danuty Waniek, która w jednej ze stacji telewizyjnych ujawniła, że była nakłaniana do wstąpienia do loży wolnomularskiej. Do przynależności do niejawnej organizacji przyznała się natomiast wpływowa dziennikarka – Kazimiera Szczuka. Funkcjonowanie tego typu organizacji jest zakazane na mocy art. 13 Konstytucji RP.dodajdo.com

1 komentarz:

  1. wszyscy piastujący stanowiska w państwie powinni być zlustrowani pod każdym względem, czy nie są agentami obcych mocarstw i czy nie należą do masonerii, a jeżeli tak to powinni być odsunięci od wszelkiej władzy gdzie można określić ich jako zdrajców narodu.

    OdpowiedzUsuń