sobota, 27 grudnia 2014

Pastor Ted Pike: Abraham Foxman, prezes ADL, głosi, że Nowy Testament jest antysemicki

Na blisko dwa lata przedtem, jak prezydent Lech Kaczyński inaugurował 9 września 2007 r. za pośrednictwem swojej minister ds. żydowskich Ewy Junczyk-Ziomeckiej działalność w Polsce żydowskiej loży masońskiej B'nei Brith (patrz: Posłanie prezydenta Lecha Kaczyńskiego do członków loży żydowskiej B'nai B'rith.), Abraham H. Foxman, prezes osławionej amerykańskiej Ligi przeciw Zniesławieniu (ekspozytura B'nei B'rith) wyjawił przed całym światem, jaki jest rzeczywisty stosunek ADL i przy okazji jej macierzystej loży masońskiej do chrześcijaństwa. Foxman stwierdzał mianowicie bez ogródek w swojej najnowszej książce, że Nowy Testament jest antysemicki. Zauważyć przy tym warto, że wszystko to dzieje się w 40 lat po zakończeniu Soboru Watykańskiego II, podczas którego przyjęte zostały szereg dokumentów soborowych, wśród nich Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra aetate, który to dokument - jak wieść gminna niesie - był na bieżąco konsultowany ze wzmiankowaną B'nei B'rith. (Patrz zwłaszcza: Daniel Sancho Mengod, „Shoah und Antisemitismus auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Das Ringen um die Entstehung von Nostra Aetate §4 in Kontext von Politik, Geschichte und Theologie (Red.)Źródło: ADL'S FOXMAN: NEW TESTAMENT IS ANTI-SEMITIC, National Prayer Network, 15 lutego 2006Abraham H. Foxman, dyrektor krajowy Ligi Antydefamacyjnej - B'nei B'rith (Anti-Defamation League of B'nei B'rith) uważa, że antysemityzm będzie trwać tak długo, jak długo chrześcijanie uznawać będą "kłamstwo" Nowego Testamentu, że starożytni faryzeusze byli odpowiedzialni za śmierć Chrystusa.[1]

W swojej ostatniej książce "Nigdy więcej? Zagrożenie ze strony nowego antysemityzmu"[2] Foxman twierdzi, że to "zgubne"[3] oszustwo spowodowało w ciągu tysiącleci nieopisane cierpienia Żydów. Jego zdaniem nienawiść generowana przez Nowy Testament osiągnęła swoją kulminację podczas Holocaustu, ale obecnie wybucha ona na nowo w postaci oskarżenia [Żydów] o to, że są "zabójcami Chrystusa"; oskarżenia, które wynika z Męki Chrystusa Mela Gibsona Chrystusa i z wielkanocnych czytań chrześcijańskiego Nowego Testamentu.

Foxman głosi, że oto nadchodzi kolejna fala globalnego antysemityzmu i prześladowań Żydów, której można uniknąć pod warunkiem, że chrześcijanie zgodzą się na wykluczenie wielu fragmentów Nowego Testamentu.

Które rozdziały Ewangelii prawdopodobnie znajdują na liście obligatoryjnej cenzury Foxmana? Oczywiście, będą to otwarte wystąpienia Chrystusa przeciwko faryzeuszom, podczas których nazywał ich "pobielanymi grobami, pełnymi kości umarłych".[4]

Foxman zechce z pewnością cenzurować również apostoła Jana: "Ten, kto ma Syna, ma życie,
a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia " ... "Któż zaś jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem? Ten właśnie jest Antychrystem, który nie uznaje Ojca i Syna."[5]

W Apokalipsie św. Jana z kolei Jezus mówi, że ci Żydzi, którzy odrzucają Go to "synagoga szatana"[6] to następny fragment, który Foxman na pewno będzie chciał wyciąć.

Ale co najważniejsze, Foxman będzie teraz cenzurował wiele fragmentów we wszystkich Ewangeliach, które ujawniają zmowę faryzeuszy w celu pojmania i zamordowania Chrystusa.[7]

Księga Dziejów Apostolskich otwarcie obciąża winą za ukrzyżowanie faryzeuszy i naród żydowski.[8] Aby zadowolić Foxmana, musi zostać także pominięte otwarte oskarżenie św. Pawła "Żydzi ... zabili Pana Jezusa i proroków, i nas wypędzili. A nie podobają się oni Bogu, ale wrogo nastawieni do wszystkich ludzi."[9]

Foxman twierdzi, jakoby Żydzi nie byli odpowiedzialni za ukrzyżowanie i że to urzędnicy rzymscy skazali Jezusa na śmierć. Ale w Nowym Testamencie jest mowa o tylko jednym "rzymskim urzędniku", który zezwolił na ukrzyżowanie Jezusa; o Poncjuszu Piłacie, który był oportunistą politycznym o słabej woli, który, mimo, iż niechętny potępieniu Chrystusa, został do tego zmuszony przez cały żydowski Sanhedryn i tłum żydowskich obywateli, krzyczących: "Ukrzyżuj go! Krew Jego na nas i na dzieci nasze".[10]

Oskarżenie Foxmana przeciwko Nowemu Testamentowi

Foxman podsumowuje swoje oskarżenie pod adresem Nowego Testamentu następująco:
"W ciągu ostatniego stulecia rośnie przewaga dowodów, a badania naukowe wykazały, że egzekucja Jezusa została zarządzona przede wszystkim przez władze rzymskie, które rządziły Palestyną w pierwszym wieku naszej ery, a nie przez Żydów. Antyżydowska retoryka, którą skażony jest cały szereg ksiąg chrześcijańskiego Nowego Testamentu, nie pojawia się tam, by odzwierciedlać fakt historyczny, ale tylko aby pokazać rywalizację między tymi, którzy poszli za Jezusem i tymi, którzy za nim nie poszli, w czasach, kiedy te książki zostały napisane."

"Niemniej jednak, wersje opowieści ewangelicznych, które podkreślają winę żydowską (zamiast odpowiedzialność rzymskich władz cesarskich, które faktycznie wydały i wykonały wyrok śmierci) zostały włączone do kanonu wiary chrześcijańskiej. W rezultacie, z każdym dorocznym czytaniu lub rekonstrukcji opowieści o śmierci Jezusa w kościołach chrześcijańskich, miliony chrześcijan nasiąkły poglądem, że Żydzi są winni najgorszych zbrodni w historii. Do naszych czasów to pomówienie o bogobójstwo zostało wykorzystane do uzasadnienia nienawiści do Żydów i przemocy wobec nich, w tym także z chrześcijańskich ambon. Przez wieki pomówienia te doprowadziły do licznych aktów przemocy wobec Żydów, w tym także do morderczych pogromów, do gorzko ironicznej zdrady dziedzictwa tego człowieka, którego chrześcijanie czczą jako Księcia Pokoju."

"Przez prawie dwa tysiące lat chrześcijańskie nauczania uprawiały rozpowszechnianie antysemityzmu w całej Europie i poza nią. (Jak zobaczymy, obecny wybuch antysemityzmu na muzułmańskim Bliskim Wschodzie jest napędzany głównie przez mity i doktryny, zapoczątkowane w Europie.) Historia chrześcijańskiego antysemityzmu jest długa, skomplikowana i tragiczna. Uczeni, tacy jak ostatnio dr James Park, ustalili bezpośrednią linię pomiędzy starożytnym chrześcijańskim nauczaniem na temat Żydów i judaizmu, a obozami śmierci Hitlera."[11]

Chrześcijanie wciąż winni

Według Foxmana, chrześcijanie w czasach współczesnych są również bardzo dużej mierze odpowiedzialni za Holocaust.

"... wielu Niemców i Austriaków, którzy w ciągu tygodnia mordowali Żydów, a następnie udawali się w niedzielę do kościoła, najwyraźniej nie widzieli sprzeczności w swoim postępowaniu, a prawdą jest również, że atmosfera polityczna i społeczna, w których prześladowanie i zabijanie milionów Żydów może być postrzegane jako szeroko akceptowalne nie mogłaby istnieć bez milczącej akceptacji kościołów chrześcijańskich - a także bez antysemityzmu zakorzenionego w ciągu dwudziestu wieków głoszenia dogmatów, doktryn i bez nauczania, które demonizowało Żydów ... ponieważ tak długo chrześcijanie i kościoły chrześcijańskie szerzyły nienawiść do Żydów, że to niemożliwe dla chrześcijan - w szczególności do Kościoła katolickiego - by uważali siebie za biernych lub niewinnych obserwatorów podczas Holokaustu. Zabijanie nie mogłoby się zdarzyć bez grzechów popełnienia lub grzechu zaniechania przez miliony chrześcijan."[12]

Współczesne chrześcijaństwo, twierdzi Foxman, opiera się zatem na nienawistnych, mściwych kłamstwach rozpowszechnianych przez Nowy Testament. Stwierdza on, że ewangelizacja praktykowana przez pobożnych chrześcijan jest również antysemicka. "Mimo, że jest rzekomo motywowane miłością do Żydów, ta idea [że Żydzi powinni być nawracani] jest z natury antysemicka przez to, że w sposób pośredni uwłacza wartości wiary żydowskiej."[13]

Zagrożenie ze strony religijnej prawicy

Ale w swych zarzutach Foxman posuwa się jeszcze dalej. Mówi on, że powinno obawiać się chrześcijan, bo chcą opanować Amerykę! Są oni [chrześcijanie-ewangelizatorzy] "częścią szerszej strategii mającej na celu całkowite podporządkowanie amerykańskiego rządu ruchowi ewangelickiemu. ... Dążą oni do uzyskania władzy, zdolnej narzucać wiarę każdemu obywatelowi w Ameryce, zastępując pluralizm i tolerancję teokracją".[14] Jak na ironię, Foxman staje się zatem jednym z "teoretyków spiskowych", przeciwko którym zwykle tak chętnie występuje.

ADL Foxmana wywiera ogromny wpływ na co najmniej pół miliona żydowskich członków B'nai B'rith na całym świecie. Jego czarnowidztwo nt. rzekomego zagrożenia ze strony chrześcijan pomaga zrozumieć obecny zapał wielu Żydów do zwalczania chrześcijańskich symboli, uroczystości, świąt i wartości.

Foxman próbuje zaszczepić w chrześcijanach poczucie winy, natomiast w Żydach pragnienie przeciwstawiania się chrześcijaństwu, ograniczania go, a ostatecznie prześladowania chrześcijan;[15] Właśnie w tym celu wprowadzone zostało w życie tzw. prawo przeciwko nienawiści, autorstwa ADL-B'nei B'rith.

Aby pobudzić złość żydowską na chrześcijan, źli przywódcy żydowscy tworzą prawdziwie Wielkie Kłamstwo: że Nowy Testament jest z natury zły, antysemicki i generujący przemoc - że jest to księga, której, na równi z Mein Kampf, nie powinno się czytać.

Jak chrześcijanie powinny odpowiadać Foxmanowi?

Chrześcijanie wierzący w Biblię są nadal bardzo przeciwni identyfikowaniu złych przywódców żydowskich z ich żydowskością jako taką. Mimo, że taka prawdomówność byłoby skądinąd bardzo konstruktywna. Mogłaby ona skłonić społeczność żydowską do mitygowania działania swoich braci w żydowskich mediach i grupach na rzecz "swobód obywatelskich". Niestety, brak należytej asertywności ze strony ewangelików daje tylko zielone światło złemu żydowskiemu przywództwu, ukrytemu za mediami, które ono kontroluje. W rezultacie, będzie ono nadal przekonywać nie tylko Żydów, ale i resztę świata, że chrześcijaństwo jest najbardziej nienawistną i szkodliwą spośród religii światowych. Przyszłe pokolenie, nasze dzieci wychowane w ten sposób mogą zacząć postrzegać chrześcijaństwo jako zasługujące na bezpośrednie prześladowanie.

Siła w obciążaniu chrześcijan winą tkwi w jego założeniu, które mówi, że wszyscy, którzy kiedykolwiek nazywali się chrześcijanami, rzeczywiście byli chrześcijanami. Pozwala mu to wrzucić do jednego worka "zbiorowej winy" wszystkich tych, którzy w całej historii, byli chrześcijaninem tylko z nazwy, razem z tymi, którzy w rzeczywistości są kwintesencją słowa łagodnego Jezusa. Chrystus nakazał nam kochać naszych bliźnich i błogosławić naszych wrogów.

Każdy, kto zachowuje się w sposób złośliwie prześladowczy wobec Żydów, zwłaszcza w zakresie średniowiecznego barbarzyństwa i pogromów, nie jest chrześcijaninem. Prawdziwy chrześcijanin nie jest jedynie odpowiedzialny za występki podrabianych chrześcijan, ani nie jest też winny Nowy Testament.

Nigdzie w Nowym Testamencie nie znajdzie się choćby sugestia, że chrześcijanie powinni prześladować Żydów, nie ma też choćby jednego przykład takiego prześladowania. Wręcz przeciwnie, Księga Dziejów Apostolskich zawiera co najmniej 20 przypadków prześladowania chrześcijan za namową przywódców żydowskich.[16] Jest to ten sam rodzaj prześladowania, który prokurator okręgowy Lynne Abraham, członek zarządu ADL Dystrykt Filadelfii, zastosował w roku 2004 w Filadelfii w stosunku do 11 chrześcijan. Byli oni uwięzieni, po czym grożono im karą 47 lat więzienia i 80.000 dolarów grzywny każdy, za "przestępstwa z nienawiści" do homoseksualistów na chodniku publicznym.

Czy chrześcijanie powinni zmieniać Nowy Testament?

Czy chrześcijanom wolno dostosowywać się do żądań Foxmana i zacząć lekceważyć Nowy Testament? Nie bez niszczenia chrześcijaństwa, bowiem Nowy Testament jest tym, co określa chrześcijaństwo.

Żaden chrześcijanin nie może pominąć lub unieważniać jakiejkolwiek części Nowego Testamentu. Postępowanie takie byłoby wstydzeniem się Ewangelii Chrystusowej, czynem, za który Chrystus zawstydzi się takiej osoby w Dniu Sądu Ostatecznego.[17]

Po 300 latach błogosławieństwa ze strony chrześcijańskiej[18] Ameryki, narodu ustanowionego na wartościach Nowego Testamentu, dla Foxmana jest to czas, by zmierzyć się z rzeczywistością. Żydzi, którym daleko do tego, by byli w Ameryce ofiarami, co najmniej od 17. wieku byli rozpieszczanymi ulubieńcami ewangelicznych chrześcijan wierzących w Nowy Testament.

Foxman i przywódcy żydowscy powinni przestać grzebać się przeszłości i policzyć swoje obecne błogosławieństwa - błogosławieństwa, które nigdy nie staną się rzeczywistością, jak tylko w ramach cywilizacji niosącej przesłanie miłości i wyrozumiałości płynących z Nowego Testamentu Chrystusa.

Kościół musi wystąpić stanowczo przeciwko żądaniom Foxmana, by zanegować Nowy Testament.

Mania prześladowcza Foxmana musi się skończyć.


Ted PikePrzypisy:

[1] Większość chrześcijan już zdążyła się dostosowała się do żądań Foxmana mówiąc, my "wszyscy" ukrzyżowaliśmy Chrystusa przez swoje grzechy. Przed 1970 rokiem doktryna ta była praktycznie niespotykana - Billy Graham jako pierwszy ją wypromował; nie jest to jednak ani biblijne, ani logiczne. Biblia wprawdzie naucza, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej (Rzym. 3:23). Stwierdza równocześnie, że ci, którzy kiedyś uwierzyli, a jednak dopuścili się apostazji, "ponownie krzyżują ... Syna Bożego" (Hbr 6: 6). Pismo Święte jednak nie naucza, że poprzez jakąś metafizyczną alchemię my wszyscy uczestniczyliśmy w ukrzyżowaniu. Ukrzyżowanie było wyjątkowym wydarzeniem historyczne prawie 2000 lat temu, kiedy Chrystus został odrzucony przez swoich własnych, Żydów. Chociaż Piłat był przymuszony do wydania zezwolenia, a garstka żołnierzy rzymskich wbijała gwoździe, to jednak siła stojąca za ukrzyżowaniem był całkowicie żydowska. Świadectwo Nowego Testamentu o żydowskości ukrzyżowania jest w centrum historycznych proroctw i twierdzeń opartych na Piśmie. Bez takiego punktu odniesienia powtórne przyjście Chrystusa by wybawić i uwolnić pokutującą resztkę żydowską od piętna jakże haniebnego grzechu narodowego. To może wyjaśniać, dlaczego Nowy Testament powtarza ten sam motyw winy żydowskiej w około czterdziestu różnych fragmentach.

[2] Harper, San Francisco, 2004.

[3] "... Chrześcijaństwo opracowało zbiór doktryn, które okazały się zgubne", str.97.

[4] Mt. 23:27.

[5] 1J 5:12; 2:22.

[6] Ap 3: 9.

[7] Objawienie Chrystusa, że On będzie cierpiał od Żydów i zostanie zabity. Mt. 16:21, Mk. 08:31, Łk. 09:22; "lepiej jest dla was, gdy jeden człowiek umrze za lud, niż miałby zginąć cały naród" "... postanowili Go zabić." J. 11: 47-53, J. 18:14; "Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć 19 i wydadzą Go poganom na wyszydzenie, ubiczowanie i ukrzyżowanie; a trzeciego dnia zmartwychwstanie" Mt. 20: 18-19, Mk. 10:33, Łk. 18: 31-33; "... i odbyli naradę, żeby Jezusa podstępnie pochwycić i zabić" Mt. 26: 4, Łk. 22: 2, J. 7: 1; "... arcykapłani i cała Wysoka Rada szukali fałszywego świadectwa przeciw Jezusowi, aby Go zgładzić.." Mt. 26:59; "czemuż usiłujecie Mnie zabić?" J. 7:19, J. 8: 37,40; "Czyż to nie jest Ten, którego usiłują zabić?" J 7:25; "wszyscy arcykapłani i starsi ludu powzięli uchwałę przeciw Jezusowi, żeby Go zgładzić. Związawszy Go zaprowadzili i wydali w ręce namiestnika Poncjusza Piłata" Mt. 27: 1-2, Mk. 15: 1, Lk. 23: 1; Piłat "Wiedział bowiem, że przez zawiść Go wydali." Mt. 27:18, Mk. 15:10; "Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam" "Arcykapłani i uczeni w Piśmie szukali sposobu, jak by Go zgładzić." Mt. 26:15, Mk. 14: 10-11, Łk. 22: 2-6; "... arcykapłani i uczeni w Piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na Jego życie" Mk. 11:18, Łk. 19:47; "arcykapłani i starsi namówili tłumy, żeby prosiły o Barabasza, a domagały się śmierci Jezusa." Mt. 27:20, Mk. 15:11, Łk. 23:18, J. 18:40; "... i krzyczeli: "ukrzyżuj Go! ""Powinien umrzeć!" Mt. 27: 22-23, Mk. 15: 13-14, Łk. 23: 21-23, J. 19: 6-7,15; "Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił Barabasza, Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. " Mt. 27:26, Mk. 15:15, Łk. 23: 24-25, J. 19:16; "Krew Jego na nas i na dzieci nasze!" Mt. 27:25; "... Dlatego większy grzech ma ten, który Mnie wydał tobie" J 19:11; "... jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. Lk. 24:20;" ... Jezusa, którego wyście ukrzyżowali ... "Dz 2:36, Dz 3 14-15, Dz 4:10, Dz 5:30, Dz 13:28, Dz 21:11; "Żydzi zabili Pana Jezusa i proroków, i nas także prześladowali" 2 Tes: 14-16. (Wg Biblii Tysiąclecia - przyp. red.)

[8] ". ... tego Męża, który... został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście" Dz 2:23; "którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem" Dz 2:36; "Zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy... Zabiliście Dawcę życia" Dz 3: 13-15; "Jezus Nazarejczyk, którego wyście ukrzyżowali ..." Dz 4:10; "wskrzesił Jezusa, którego straciliście, zawiesiwszy na drzewie" Dz 5:30; "...Pozabijali nawet tych, którzy przepowiadali przyjście Sprawiedliwego. A wyście zdradzili Go teraz i zamordowali" Dz 7:52; "... zażądali od Piłata, aby Go stracił." Dz13:28.

[9] Tes 2:19, 15.

[10] Mt. 27:22, 25.

[11] Str. 47 i 48.

[12] Str. 93 i 94.

[13] Str. 138.

[14] Str. 140 i 141.

[15] W celu stawienia czoła "nadciągającemu międzynarodowemu zagrożeniu" ze strony globalnego antysemityzmu, Foxman zachęca swoich czytelników do "pracy na rzecz uchwalenia ustaw o przestępstwach z nienawiści zarówno na poziomie federalnym, jak i stanowym i lokalnym, we wszystkich miejscach, gdzie obecnie takie prawa jeszcze nie obowiązują" (s. 178). ADL jest głęboko sfrustrowana z powodu pięciu porażek, jakie poniosła, dążąc do narzucenia swojego orwellowskiego projektu federalnej ustawy o nienawiści, zwanej "Aktem udoskonalenia i wzmocnienia egzekwowania prawa lokalnego".

[16] Dz. 4: 1-21; 5: 17-18; 5: 26-40; 6: 9; 7: 1-60; 8: 1-4; 9: 1-2; 11:19; 12: 3; 13:50; 14: 2-6, 19; 17: 5-9; 18:12; 21:27; 22:22; 23:12; 24: 1, 27; 25: 7.

[17] Mk 8:38.

[18] "Na przełomie XIX i XX wieku trzy i pół miliona żydowskich imigrantów dotarło na naszych brzegów, mając średnio 9 dolarów za osobę w kieszeni, mniej niż prawie wszystkie inne grupy imigrantów. Sześć lat później średni dochód rodziny żydowskiej był prawie dwukrotnie wyższy od średniej krajowej. "(George Gilder, str. 11, Bogactwo i ubóstwo)_______________________

Więcej:
Kto i jak torował drogę Antychrystowi w życiu publicznym?


dodajdo.com

2 komentarze:

 1. Bo Nowy Testament faktycznie jest antysemicki - o ile za sedno semityzmu, uznamy quasinazistowskie przekonanie że jest się lepszym "wybranym".
  Zauważmy że do czasów Chrystusa Żydzi byli Narodem wybranym z całym bagażem tego miana (czyli większą odpowiedzialnością ale tez i ogromnymi przywilejami). Dopiero Jezus Chrystus nazwał rzeczy po imieniu, że Naród Wybrany to nie kwestia pochodzenia genetycznego lecz wybór duchowy. I to trudno Żydom zaakceptować, dlatego czepiają się rzekomego antysemityzmu prawdy historycznej.

  Jeśli cierpieli przez wieki prześladowania... a cierpieli, to przecież nie z ręki chrześcijan, bo dla chrześcijanina jest niepojęte by krzywdzić innego człowieka, ale z ręki tych którzy chrześcijaństwo traktowali instrumentalnie jako sposób na zdobycie władzy i majątku.
  Dlatego każdy inteligentny Żyd powinien robić wszystko by chrześcijaństwo było coraz silniejsze i stabilniejsze... no chyba że Żydom wcale nie chodzi o bezpieczeństwo tylko stosują tę retorykę by przykryć zupełnie inne cele?

  Ps. kolejny raz padają słowa pod adresem Świętej Pamięci Lecha Kaczyńskiego - tymczasem postępował on dokładnie w myśl nauki Vaticanum II i Jana Pawła II...

  OdpowiedzUsuń
 2. Jeśli już pierwszych słowach swojego komentarza przyznaje Pan słuszność kłamliwej tezie ADL-B'nei Brith, to myślę, że niezależnie od tego, w jaki sposób Pan następnie tezę uwarunkuje, chce Pan, czy też nie chce, otwiera Pan drogę do przyszłego, jeśli nie już obecnego prześladowania chrześcijan, jako głównego źródła antysemityzmu, takiego jak w Filadelfii w 2004 i gorszego. Dlatego w tak trudnej a jednocześnie fundamentalnej sprawie potrzebny jest głęboki namysł, jakich słów będziemy używać dla opisu faktycznej rzeczywistości. Warto zauważyć, że dla ADL-B'nei Brith cała Ewangelia Jezusa Chrystusa "jest z natury antysemicka przez to, że w sposób pośredni uwłacza wartości wiary żydowskiej." "Antysemickie" w tym sensie będzie więc niemal wszystko wszystko włącznie ze stwierdzeniem św. Pawła (byłego faryzeusza, uczonego w Piśmie, aktualnie ucznia Chrystusa): "już nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we wszystkich [jest] Chrystus. (Kol 3;11)

  Słuszne spostrzeżenie. Po raz kolejny i nie po raz ostatni, ale - obiecuję - z a k a ż d y m r a z e m, kiedy to będzie to konieczne dla pełnego obrazu stanu faktycznego - tej prawdy materialnej, jaka niezbędna jest Narodowi polskiemu do podejmowania, jako Suweren, właściwych decyzji politycznych i prawidłowych osądów moralnych.

  OdpowiedzUsuń