wtorek, 20 października 2009

Polaku, poprzyj Vaclava Klausa! NIE dla Traktatu z Lizbony!Podpisz petycję do Vaclava Klausa o niepodpisywanie Traktatu Lizbońskiego. My już to uczyniliśmy. Tłumaczenie na język polski własne. (Red.)

Support Vaclav Klaus! Stop the Lisbon treaty!

Szanowny Panie Klaus,

2 października 2009 podczas referendum w sprawie Traktatu Lizbońskiego Irlandia zagłosowała "tak", zmuszona do powtórnego głosowania po swoim głosowaniu na "nie" w 2008 r.

Traktat z Lizbony skutecznie pozbawia państwa członkowskie niepodległości i suwerenności, czyniąc z nich prowincje państwa europejskiego. Zarówno sama Konstytucja Unii Europejskiej, jak i sposób, w jaki do niej doszło, ujawnia skrajne lekceważenie, z jakim Unia Europejska i rządzący nią eurokraci odnoszą się do demokracji i do narodów Europy.

Jednakże istnieje cienka nić nadziei, która może niedopuścić do wprowadzenia Traktatu Lizbońskiego w życie. Tą nadzieją jest Pan, Vaclav Klaus, prezydent Czech.

Jak dotąd, pomimo ogromnych nacisków odważnie odmawiał Pan podpisania Trakatu Lizbońskiego. Jeżeli w dalszym ciągu będzie odmawiał swego podpisu pod tym traktatem, może Pan udaremnić jego wejście w życie do czasu, gdy wybory w Anglii wiosną 2010 wygra według wszelkiego prawdopodobieństwa partia konserwatystów. Wówczas przywódca Partii Konserwatywnej Dawid Cameron podda Traktat Lizboński pod referendum narodowe, w wyniku którego Anglicy najprawdopodobniej ten traktat odrzucą.

Dlatego, jeżeli postanowi Pan nie podpisywać traktatu, umożliwi Pan odrzucenie go raz na zawsze.

Dostrzegamy, że jest Pan pod silnym naciskiem ze strony Unii Europejskiej i eurokratów, ale mamy zarazem nadzieję, że tak jak dotychczas okazywał Pan wspaniałe cechy charakteru, będzie Pan nadal podążał tą słuszną drogą. W rzeczywistości wiele milionów Europejczyków nie chce tego traktatu - a badania opinii publicznej pokazują, że większość Europejczyków, gdyby mieli tylko taką możliwość, głosowałaby "nie".

Jeśli zdecyduje się Pan nie podpisywać traktatu, stanie się Pan twórcą historii i przejdzie Pan do niej jako nadzwyczaj odważny mąż stanu, który uratował Europę, jej ludzi i narody, przed coraz bardziej niedemokratyczną Unią Europejską.

Dlatego usilnie prosimy i zachęcamy Pana, aby uczynił Pan słusznie i nie podpisał Traktatu z Lizbony.

Ma Pan całe nasze w tym działaniu poparcie.

Z poważaniem

(podpis)dodajdo.com

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza