czwartek, 20 marca 2008

Chrystus Zmartwychwstał... Prawdziwie Zmartwychwstał!


Radosnego Alleluja życzy wszystkim Rodakom

Suwerenność Narodu Polskiego


dodajdo.com