sobota, 1 marca 2008

Europa Supra-narodowych RegionówW brytyjskich zasobach internetowych znaleźć można taką oto informację:

Za naszymi plecami Unia Europejska podzieliła Wielką Brytanię na 5 regionów, obejmujących 12 już istniejących regionów. [Nowe regiony] nazywane są regionami ponadnarodowymi - często określa się je też jako ponadgraniczne. Planuje się zjednoczyć je z obszarami Kontynentu, nie zważając na dzielące morze i uczynić je identycznymi dla wyeliminowania wszelkich uczuć narodowej lojalności.

Podczas niemieckiej prezydencji UE, rozpoczętej w styczniu 2007 kartografowie zaczną "harmonizować" wszystkie "dane przestrzenne" takie jak nazwy obszarów, regionów, miejscowości, miast, przedmieść i osiedli itp. Bieżąca dyrektywa UE proponuje bazę danych dla poboru przez UE podatku od własności przez Agencję Urzędu Wymiaru Podatków, w celu wymiaru podatków municypalnych oraz podatku od spadków.

Pierwszym takim ponadnarodowym euroregionem ma być rozszerzony region ArcManche rozciągający się obecnie na zachodnią Belgię, północną Francję, Nantes itd. łączący Plymouth, Bristol, Londyn i Dover. Wszyscy w tym obszarze mieszkają obecnie w Euroregionie ArcManche, którego stolicą jest Paryż. Euroregion ten posiada Zgromadzenie Regionalne, Sekretariat z francuskim prezydentem Alainem le Vern (wybranym 17 października 2006) i brytyjskim wiceprezydentem Bradem Watsonem.

Z powyższego opisu wynika, iż chodzi tu o EMDI (Espace Manche Development Initiative) lub też o jakąś jej kolejną, bardziej zaawansowaną mutację.


EMDI - Espace Manche Development Initiative

Do chwili obecnej nie udało się nam ustalić, w jaki sposób kartografowie niemiec... entschuldigen Sie mich, europejscy, oczywiście europejscy, widzą w swych ponadnarodowych planach euro-regionalizacyjnych polskie ziemie zachodnie i północne. Tym niemniej...

Istnieje oficjalny dokument Federalnego Ministerstwa ds. Transportu, Budownictwa i Zabudowy zatytułowanym "Niemiecka Prezydencja UE. Podstawy polityki europejskiego terytorialnego i miejskiego rozwoju", w którym oprócz "Lipskiej Karty Trwałych Metropolii Europejskich" znajdujemy "Agendę Terytorialną Unii Europejskiej. Ku bardziej konkurencyjnej i trwałej Europie Zróżnicowanych Regionów". Oba te dokumenty zostały uzgodnione na Nieformalnym Spotkaniu Ministrów Na Temat Rozwoju Miejskiego i Spójności Terytorialnej w Lipsku 24-25 maja 2007.

Punkt 6. Agendy Terytorialnej UE głosi, że "Agenda Terytorialna stanowi produkt naszej współpracy. Podczas naszego Nieformalnego Spotkania Ministerialnego w Rotterdamie (2004) doszliśmy do porozumienia na temat polityki rozwoju terytorialnego dla lepszego zapewnienia perspektyw UE. W Luksemburgu (2005) zatwierdziliśmy terytorialne priorytety jako podstawę naszej przyszłej wspólnej działalności a także formułę eksperckiego raportu "Stan Terytorialny i Perspektywy Unii Europejskiej", który dostarcza podstawę Agendy Terytorialnej. Nasze opracowanie Agendy Terytorialnej wspierane jest przez dialog zainteresowanych czynników z całej Europy, trwający od lata 2006 r.. W oparciu o art. 2, 6, 16 oraz 158 włączonych do Traktatu o Wspólnocie Europejskiej spójność terytorialna została uznana za trzeci wymiar Polityki Spójności. Zostało to ujęte, na przykład, w Trzecim a także w Czwartym Raporcie o Spójności, jak również w Strategicznych Kierunkach Spójności przyjętych w 2006 r. (...)"

W pkt 43. Agendy Terytorialnej znajdujemy następujące stwierdzenie:
"Zwracamy się do Prezydencji Słoweńskiej UE o wzięcie pod uwagę Agendy Terytorialnej podczas przygotowań do Rady Europejskiej wiosną 2008 z widokiem na osiągnięcie silniejszego i bardziej formalnego politycznego uznania terytorialnych warunków rozwoju regionów i miast oraz [uznania] nowych form uczestnictwa w podejmowaniu decyzji przez Unię Europejską".

Jak widać z powyższego, wiosna w tym roku zapowiada się nader interesująco.

____________________________

Więcej na ten temat:

England wiped off the map by first Transnational Regional Assembly. Political equivalent of ‘Frankenstein’s monster’ warn Conservatives. Conservative Press Release. 22nd October 2006.

The Euro-Files Olivier Sykes. The Evolving Context For European Territorial Co-operation.

Informal Ministerial Meeting on Urban Development and Territorial Cohesion. Federal Ministry of Transport, Building and Urban Affairs.

dodajdo.com

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza