środa, 28 maja 2008

Ciężka jest dola ludu przymierza...Informując o zerwaniu senatora Johna McCain'a, kandydata prezydenckiego Republikanów, z kontrowersyjnym pastorem protestanckim Johnem Hagee, który w lutym poparł go w jego staraniach o Biały Dom, fakty.interia.pl w doniesieniu USA: Szokujące słowa o Hitlerze i Watykanie popełniły drobną ale dokuczliwą nieścisłość. Mianowicie stwierdzono tam, że pastor Hagee obraził Żydów w jednym z kazań pod koniec lat 90. mówiąc, że
Hitler był "myśliwym" zesłanym przez Boga (co jest nawiązaniem do Księgi proroka Jeremiasza ze Starego Testamentu), który ścigał Żydów, aby zmusić ich do ucieczki do Izraela, co było spełnieniem nakazów Biblii.

Ta sama nieścisłość w komentarzu M. Ciszewskiej pod tym samym tytułem w Korespondent.pl sprowokowała mnie do następującego komentarza:

Fakt, że fakty.interia.pl stosują określenie "nakazy Biblii" nie koniecznie oznacza, że trzeba je brać dosłownie, tym bardziej, że w następnym akapicie stwierdza się tam:
"Dlaczego to się zdarzyło?" - mówił Hagee o Holocauście. "Ponieważ Bóg na to pozwolił. Dlaczego tak się stało? Ponieważ Bóg powiedział: moim najwyższym priorytetem dla narodu żydowskiego jest skłonić ich, aby wrócili do Izraela" - mówił pastor.

Widać stąd wyraźnie, że nie chodzi tu [nie tyle] o "nakazy Biblii", ile o wypełnienie woli Boga, czy też spełnienie biblijnych proroctw, za pośrednictwem Hitlera jako "boskiego narzędzia".

Zupełnie odrębną sprawą, czy to "boskie narzędzie" rzeczywiście było z woli Boga, czy też z woli tych, którzy je sowicie amerykańskimi dolarami sfinansowali. I tu trzeba przyznać, że przypomnienie tego może być dla niektórych czymś traumatycznym. Ale wówczas gdyby nieszczęsny pastor Hagee zastosował właściwsze w tym miejscu określenie Hitlera jako "narzędzia diabła" może się niektórym wydać jeszcze traumatyczniejsze... Ciężka jest dola ludu przymierza...


68-letni pastor John Charles Hagee z Baytown, Texas, jest prezydentem głównego organu wykonawczego Telewizji Globalnego Ewangelizmu (Global Evangelism Television), który ponadto w lutym 2006 r. doprowadził do utworzenia organizacji Chrześcijanie Zjednoczeni dla Izaela (Christians United for Israel), czyli chrześcijańskiego odpowiednika żydowskiego lobby AIPAC (American Israel Public Affairs Committee), stojącego od lat na straży interesów Izraela w Kongresie USA. Hagee sławił się nie tylko niewybrednymi atakami na religię katolicką, ale także w ogóle odmawiając Jezusowi Chrystusowi godności Mesjasza, patrz: John Hagee Jesus NOT Messiah(audio|video perfect).

dodajdo.com

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza