niedziela, 16 grudnia 2007

Czy My, Naród nadal sprawujemy władzę w tym kraju? Stan Jones, kandydat na senatora stanu Montana USA 2006Poniższy tekst telewizyjnego wystąpienia Stana Jonesa kandydata na senatora stanu Montana, USA wygłoszony na jesieni 2006 pochodzi z wideoklipu
Stan Jones Speaks About NAU, Amero, National ID Card
Polskie tłumaczenie oparte jest głównie na polskich napisach dźwiękowej wersji tego wystąpienia, zamieszczonego na stronie
Iskry.pl , ostatni z trzech na tejże stronie. Jerzy Rachowski.

Stan Jones:

Dziękuję organizatorom za zaproszenie mnie. Nie często jestem zapraszany... (śmiech).

To była ważna debata. Planowałem wygłosić inną mowę końcową, jednak czuję się zobowiązany powiedzieć Państwu to, co za chwilę powiem. Ryzykuję, że może to zabrzmi jak teoria spiskowa, ale to nie jest już teoria.

To co za chwilę powiem, jest faktem. Tajne organizacje światowej "elity" przestały już być tajne. Zaplanowały one i prowadzą nas obecnie w kierunku jednego światowego rządu komunistycznego.

Łączenie narodowych rządów rozpoczęło się wraz z Unią Europejską. Zaczęto od porozumień handlowych, następnie wprowadzono wspólną walutę - euro. A teraz Parlament Europejski gorączkowo uchwala prawa unieważniające prawa państw członkowskich. Sporządzono projekt konstytucji, który odrzuciło kilka z tych narodów, ale to nieistotne - mimo to wprowadzają ją w życie. Teraz czas na Amerykę Północną. W oparciu o NAFTA - Północnoamerykańskie Porozumienie o Wolnym Handlu, Departament Handlu NAFTA zajęty jest tworzeniem projektów ustaw i regulacji dla Unii Północnoamerykańskiej - złożonej z Kanady, Stanów Zjednoczonych i Meksyku.

Prezydent Bush wziął udział w tajnych spotkaniach i podpisał co najmniej dwa układy związane z programem Bezpieczeństwa, Pomyślności Rozwoju i Partnerstwa (Security and Prosperity and Partnership - SPP). Informacje o tych spotkaniach wyszły na jaw i obecnie wszystko stało się sprawą publiczną. Nie podpisano żadnego traktatu, a więc Kongres nie został w to zaangażowany. Mimo to pieniądze z naszego skarbu są wydawane na ten program. Będziemy mieli nową walutę - amero i nową konstytucję wzorowaną na konstytucji Związku Sowieckiego. Nasze prawa nie będą nam już konstytucyjnie na zawsze zagwarantowane, ale będą one przyznawane nam przez rząd, który może je również nam odebrać. Jeden znak zapytania staje nad naszą przyszłością, program superautostrady [NAFTA] z południowego Meksyku do USA i do Kanady. Ten plan nie jest już tajny.

Olbrzymia własność prywatna zostanie odebrana w imię "wolnego handlu", "pokoju" i "bezpieczeństwa". Będziecie też mieli Państwo Narodową Kartę Identyfikacyjną z chipem RFID. Nie będziecie mogli Państwo swobodnie się przemieszczać.

To jest terroryzm najgorszego rodzaju - wprowadzony przez nasz własny rząd. Najpotężniejszy, najbardziej wolny kraj w historii ludzkości zostanie zwyciężony przez komunizm światowy. Czy tego Państwo chcecie? Czy "My, Naród" nadal sprawujemy władzę w tym kraju? Musimy zacząć działać odpowiednio do tego, czym my jesteśmy.


dodajdo.com

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza