poniedziałek, 20 czerwca 2011

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego sen o rozstrzelanej polskiej fladze17 czerwca br. (piątek) o godzinie 18.00 w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu odbędzie się otwarcie wystawy „Flagi”. Ekspozycja będzie czynna do 31 lipca
- głosi informacja na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa, zatytułowana "Flagi"Dla podkreślenia doniosłości tego kolejnego "osiągnięcia" kulturalnego promowanego przez MKiD pod kierunkiem min. Bogdana Zdrojewskiego pozwoliliśmy sobie na pewną artystyczną transformację owego przekazu. (Red.)


Flaga jest powszechnie rozpoznawalnym, skodyfikowanym znakiem (a także symbolem) określonej wspólnoty, ważnym elementem budowy tożsamości, zarówno grupowej, jak i poszczególnych członków wspólnoty, znakiem przywiązania do lub wyboru określonej tradycji i ethosu, ale także insygnium władzy, tej politycznej i tej symbolicznej.

Naczelnym problemem w tej perspektywie jest oczywiście problem tożsamości (państwa, narodu, społeczeństwa, grupy, jednostki).

Staramy się pokazać, że jest to pojęcie, które ewoluuje i stale jest przez każde pokolenie redefiniowane, w znacznej mierze przez odniesienia do tradycji, pamięci historycznej i kontekstu politycznego, w wymiarach publicznym i również prywatnym.
Zamierzamy, w sposób krytyczny, pokazać „historyczność” politycznych dyskursów i opresyjny i represyjny charakter nowych politycznych utopii.
Prezentujemy dzieł[o], w których autorzy dokonali różnorodnych zabiegów na „polu symbolicznym”, ukazując tym samym [swój własny] stosunek do takich pojęć, jak: państwo, naród, społeczeństwo, patriotyzm, wolność, niepodległość, itp.
Dzieł[o] t[o] kreśl[i] także obraz polskich, historycznych i nowych, wewnętrznych stosunków i napięć, oraz ...
... ukazuj[e] relacje Polski z sąsiadami ...
... i wizję miejsca naszego kraju w Europie ...
... i świecie w dobie postępującej globalizacji.
Ujawnia ono [w]asze traumy, ...
... kompleksy, ...
... fobie ...
... i uprzedzenia, ...
... ale także ...
... nasze utopie i iluzje, ...
... aspiracje ...
... i ambicje.


dodajdo.com

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza