piątek, 8 października 2010

Uwaga: Unia Europejska ustanawia systemowy państwowy sponsoring zorganizowanej przestępczości i demoralizacji!Według informacji "Puls Biznesu", Eurostat i 27 członków Unii Europejskiej uznało, że niezgodne z prawem dochody należy również doliczać do tzw. Produktu Krajowego Brutto (PKB) (patrz: Prostytucja podbije nam wskaźniki PKB, TVN24 Biznes, 8.10.2010)

Jeżeli informacja podana przez "Puls Biznesu" jest zgodna z prawdą, oznacza to, że od tej pory na wysokość oficjalnie publikowanych danych na temat PKB członkowskich prowincji UE z osobna i całej UE wpływ będą miały takie nowe dziedziny unijnej gospodarki, jak: prostytucja, przemyt w tym zwłaszcza nielegalny handel bronią, handel i przemyt narkotyków, handel żywym towarem, nielegalny pobór i handel organami, sprzedaż podróbek (zarówno odzieży, kosmetyków jak i piractwo na nośnikach elektronicznych) i inne, temu podobne "gospodarcze" specjalności.

Jak stwierdza "Puls Biznesu", zapytywani w tej sprawie polscy ekonomiści są podzieleni. "Jedni uważają, że ten zabieg pozwoli lepiej wyliczyć nasz PKB, a inni wręcz odwrotnie, postrzegają sferę przestępczości za mało zbadaną, przez co negatywnie wpływającą na dokładność obliczenia PKB."

Dla nas sprawa jest jasna: bodaj wszyscy zapytywani przez "Puls Biznesu" specjaliści dają w istocie zielone światło dla systemowego państwowego sponsoringu zorganizowanej przestępczości i demoralizacji jako źródła rozwoju gospodarczego nie tylko Polski i całej Unii Europejskiej.

Można by rzec: nareszcie znaleziono właściwą drogę przezwyciężania kryzysu i postępującej recesji w Unii Europejskiej i na świecie - poprzez podważenie ostatnich aksjologicznych podstaw tego, co dotąd zwykło się określać mianem cywilizacji łacińskiej, czy szerzej - chrześcijańskiej. Unia Europejska odkrywa w ten sposób swoją długo ukrywaną prawdziwą twarz - twarz Czwartego Jeźdźca Apokalipsy św. Jana:
"I widziałem, a oto siwy koń, a temu, który na nim siedział, było na imię Śmierć, a piekło szło za nim; i dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem i głodem, i morem, i przez dzikie zwierzęta ziemi.”(p. Ap 6,1-8)


Four Horsemen of Apocalypse

To jest zapewne ta "Europa Ducha", o której tak pięknie pisał niegdyś, przed akcesją Polski do UE, abp Henryk J. Muszyński (Gaudentium, Gniezno 2002)

dodajdo.com

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza