niedziela, 25 października 2009

Szczepionka A/H1N1 - środek do planowego zdziesiątkowania ludzkości?Prezydent USA Barack Obama podpisał proklamację, ogłaszającą stan zagrożenia z powodu grypy A/H1N1 - poinformował Biały Dom. Niektóre niezależne komentarze wiążą ten krok obecnej administracji z nadciągającą falą kryzysu ekonomicznego w USA, nieuniknionego w związku z podwojeniem amerykańskiego zadłużenia i groźbą załamania się kursu dolara. Wprowadzenie stanu zagrożenia świńską grypą może być więc pierwszym krokiem do wprowadzenia stanu wyjątkowego, umożliwiającego znaczne ograniczenia w USA swobód i wolności obywatelskich, gwarantowanych przez amerykańską konstytucję, a zwłaszcza swobody poruszania się.
Istnieją także i inne przesłanki tego kroku. Jak informowaliśmy w naszej notatce z 27 stycznia 2009

Dr Pianka: 90 proc. ludzkości powinno zginąć od zmutowanego wirusa Ebola
o wykładach jakie na wyższych uczelniach teksańskich wygłaszał w marcu 2006 niejaki dr Eric Pianka. Naukowiec ten głosił, iż ludzkość jego zdaniem dawno już przekroczyła granice zrównoważonego rozwoju oraz ażeby przywrócić warunki stabilne, ludzkość powinna być dosłownie zdziesiątkowana: "jeden z was musi pogrzebać dziewięciu innych". Takim skutecznym środkiem, już nie ludobójczym, ale wręcz humanobójczym, mógłby być zdaniem tego amerykańskiego naukowca wirus Ebola, genetycznie zmodyfikowany w taki sposób, aby mógł on rozprzestrzeniać się drogą powietrzną.
Wskutek zdecydowanej reakcji społecznej na wykłady dr Pianki, pojawiły się wówczas głosy dezawuujące jego krytyków, obliczone na uśpienie zaalarmowanej opinii publicznej, zarówno amerykańskiej jak i światowej. "Nie zrozumieliście właściwie dobrotliwego, uwielbianego przez studentów dr Pianki, miłośnika dzikiej fauny" - mówiono w tym lub podobnym tonie.
W niedługi czas po podjęciu przez nas tego tematu BBC World Service w dniu 31 marca 2009 donosił:

Populacja ziemska "przekracza granice"


Earth population 'exceeds limits', Steven Duke, Wydawca

Według jednego z najbardziej wpływowych doradców naukowych rządu USA na planecie Ziemia żyje już zbyt dużo ludzi.

Nina Fedoroff powiedziała w programie "BBC One Planet", że ludzkość przekroczyła "granice równowagi".

Dr Fedoroff jest doradcą Sekretarza Stanu USA od 2007 r., początkowo pracując dla Condoleezy Rice.

Podczas rządów nowej administracji prezydenta Obamy obecnie doradza Hillary Clinton.

"Potrzebujemy kontynuacji zmniejszania wskaźnika wzrostu globalnej populacji; planeta nasza nie może utrzymać jeszcze większej liczby ludzi", powiedziała Fedoroff, podkreślając potrzebę, by ludzie lepiej zarządzali "dzikimi terenami oraz zasobami wody.

Zapytana, czy nie sądzi, że ziemska populacja jest po prostu zbyt wysoka, dr Fedoroff odpowiedziała: "Prawdopodobnie już obecnie jest zbyt dużo ludzi na naszej planecie".

Potrzebna żywność GM [genetycznie modyfikowana]

Laureat Narodowego Medalu nauki (najwyższa nagroda naukowa w USA), profesor biologii molekularnej jest zdania, że to zarządzanie ["dzikimi terenami"] winna obejmować stosowanie żywności genetycznie modyfikowanej.

"Mamy 6,5 miliarda ludzi na planecie, dochodzącą szybko do 7.0 mld".

"Będziemy potrzebowali wielkiej inwencji, jak mamy używać wody i prowadzić uprawy", powiedziała dla BBC.

"Akceptujemy dokładnie tę samą technologię (jak przy żywności GM) w medycynie, chociaż w produkcji żywności chciałoby się powrócić do wieku XIX".

Dr Fedoroff, która w 2004 r. napisała książkę na temat żywności genetycznie modyfikowanej, jest przekonana, że krytycy genetycznie modyfikowanej kukurydzy i ryżu żyją przeszłością.

W swoim obszernym wywiadzie dr Fedoroff została zapytana, czy USA akceptują swoją odpowiedzialność za redukcję emisji dwutlenku węgla, gazu uważanego za zmiany klimatyczne spowodowane przez człowieka. "Tak, i idąc dalej, musimy być po prostu większymi realistami, jeśli chodzi o nasz wkład w jego wytwarzanie i jego redukcję - i ja sądzę, tak się właśnie stanie".

Zapytana, czy USA podpisałyby prawnie wiążące zobowiązania ograniczenia emisji CO2 - coś, przed czym ta największa potęga ekonomiczna wzbraniała się w przeszłości - pani profesor również nie mała wątpliwości. "Myślę, że musimy wreszcie to zrobić - a im wcześniej tym lepiej".

Pełny tekst wywiadu z dr Niną Fedoroff można usłyszeć w ostatnim wydaniu nowego cotygodniowego programu One Planet w BBC World Service.


# # #

Jak widać z powyższego, tezy dr Pianki wygłoszone wobec elitarnych kręgów nauki amerykańskiej, po ich entuzjastycznym przyjęciu owacją na stojąco, zaczynają być stopniowo sączone przez światowe media do świadomości szerszych kręgów światowej opinii publicznej. Na ujawnienie się w pełni humanobójczego ostrza doktryn w rodzaju nauk dr Pianki, w postaci jakiegoś zmutowanego genetycznie wirusa Ebola na przykład, wypadnie nam zapewne jakiś czas poczekać. Na razie mamy do czynienia z genetycznie modyfikowaną mieszanką różnych wirusów w postaci zbawiennej rzekomo szczepionki przeciwko wirusowi świńskiej grypy, oznaczonej symbolem A/H1N1. Dodajmy - szczepionki podejrzewanej nie bez podstaw o to, iż nie jest to bynajmniej remedium dla zapobieżenia ogólnoświatowej pandemii, jak głosi Światowa Organizacja WHO, ale wręcz przeciwnie - środek do jej celowego wywołania. (Red).
Patrz więcej:
Dowód zamiaru użycia pandemicznej grypy do depopulacji USA (Evidence-of-the-Use-of-Pandemic-Flu-to-Depopulate-USA)
Zabójcza szczepionka p. "świńskiej grypie" A/H1N1 drogą do wywołania pandemii i ustanowienia totalnej kontroli nad ludzkością

dodajdo.com

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza