wtorek, 11 grudnia 2007

Krasiczyn: Rezolucja w spr. Traktatu Reformującego UE
W dniu 9.12.2007 odbywająca się w Krasiczynie k/Przemyśla Konferencja z okazji 25-lecia Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników i 25-lecia Duszpasterstwa Rolników na wspólny pisemny wniosek Janiny Piekarz, Grzegorza Górniaka, Stefana Żebrowskiego oraz Jerzego Rachowskiego uchwaliła nieomal jednogłośnie, przez złożenie podpisów przez uczestników Konferencji, następującą rezolucję:


Krasiczyn, 9 grudnia 2007

Rezolucja w sprawie Traktatu Reformującego Unii Europejskiej

My, zebrani w Krasiczynie w dniach 8-9.12.2007 uczestnicy Konferencji 25-lecia Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników i 25-lecia Duszpasterstwa Rolników zdecydowanie odrzucamy Traktat Reformujący Unii Europejskiej.

Stwierdzamy, że Traktat ten:

1. jest sprzeczny z Konstytucją RP, bowiem z chwilą ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską stanie się on aktem prawnym nadrzędnym nad polską Konstytucją, która jest jedynym najwyższym prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej.

2. otwiera nieodwracalny proces likwidacji Państwa Polskiego, w szczególności jako samodzielnego podmiotu prawa międzynarodowego, z równoczesną dezintegracją Narodu Polskiego.

3. stanowi ponadto swego rodzaju akt abolicji zbrodni zdrady stanu, chroniący winnych tej zbrodni przed pociągnięciem do odpowiedzialności za działalność sprzeczną z Konstytucją RP, na szkodę Narodu i Państwa Polskiego.

4. poprzez odmowę uznania chrześcijańskich korzeni Europy oraz fałszując całkowicie historię powszechną, Traktat ten dokonuje kulturowo-cywilizacyjnego wykorzenienia Europy, odcięcia jej od dwutysiącletniego chrześcijańskiego fundamentu kulturowo-cywilizacyjnego.

5. poniechawszy jakiekolwiek odwołania do Boga Stwórcy, jak również uchylając się od uznania prawa naturalnego za najwyższe prawo, - zgodnie z katolickim nauczaniem - wpisane przez Stwórcę w serce każdej bez wyjątku osoby ludzkiej, Traktat Reformujący podnosi europejskiego prawodawcę do rangi Najwyższego Prawodawcy, absolutnego władcy życia i śmierci.

6. poprzez fałszywą, przewrotną interpretację zasad pomocniczości i solidarności, to jest zasad wywodzących się z katolickiej nauki społecznej, a uznawanych powszechnie za minimum ochrony społeczeństw-narodów przed totalitarnymi wynaturzeniami władzy państwowej, Traktat umożliwia nadmierną centralizację władzy państwowej w Unii Europejskiej, przez co otwiera drogę w kierunku zasadniczo przeciwnym - w kierunku przekształcenia Unii w jedno wielkie totalitarne superpaństwo.

7. przyjęta przez Traktat zasada podwójnej większości przy podejmowaniu zasadniczych decyzji, niezwykle uprzywilejowuje najliczebniejsze ludnościowo Niemcy, z równoczesnym ograniczeniem wpływu mniejszych państw członkowskich, co prowadzi do hegemonii Niemiec w Unii Europejskiej.

8. wraz z jego integralną częścią, Kartą Praw Podstawowych, Traktat ten zmierza do zalegalizowania systemowego zabijania życia poczętego oraz eksterminacji ludzi niepełnosprawnych i w wieku podeszłym, a ponadto

9. pod pozorem ochrony obywateli Unii Europejskiej przed jakąkolwiek dyskryminacją, dokonuje m.in. równouprawnienia związków homoseksualnych z tradycyjnym modelem rodziny, rozumianej jako związek kobiety i mężczyzny, prowadząc tym samym do załamania obowiązującego dotąd w Europie systemu moralno-etycznego.

Z uwagi na powyższe uznajemy Traktat Reformujący UE za bezprzykładny akt bezprawia, wymierzony bezpośrednio w elementarne prawa narodów europejskich, gwałcący już w samych swoich założeniach prawa Boże i ludzkie. W szczególności jest to akt godzący w prawa Narodu i Państwa polskiego, jaskrawo sprzeczny z Konstytucją RP, niegodziwy pod względem etycznym, a ponadto niezwykle groźny w skutkach politycznych.

1. Kazimierz Chorzępa
2. Wieńczysław Nowacki
3. Stanisław Rodecki
4. Jan Wojtowicz
5. Antoni Kopaczewski
6. Antonina Komorowska
7. Józef Teliga
8. Krystyna Szkutnik
9. Janusz Szkutnik
10. Witold Hatka
11. Zbigniew Gudowski
12. Stefan Jagła
13. Jan Józef Cynk
14. Józef Nykiel
15. Krzysztof Brożkow
16. Roman Balawajda
17. Jan Sudoł
18. Adam Sudoł
19. Eugeniusz Martyński
20. Anna Martyńska
21. Henryk Szuban
22. Jerzy Karwowski
23. Andrzej W. Kawski
24. Józef Gutowski
25. Stanisław Suda
26. Witold Lis
27. Józef Sośnicki
28. Czesław Kot
29. Zbigniew Frak
30. Franciszek Jaroń
31. Wilhelm Piejko
32. Zofia Rzezacz
33. Bronisław Buszta
34. Halina Buszta
35. Piotr Lam
36. Zbigniew Fac
37. Andrzej Bil
38. Marian Daczyk
39. Janina Bodziak
40. Andrzej Smoła
41. Jarosław Śliwiński
42. Czesław Pieczonka
43. Janina Piekarz
44. Jerzy Rachowski
45. Augustyn Czubacki


dodajdo.com

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza