czwartek, 17 marca 2011

Protest wobec nobilitacji prokuratorów stanu wojennego w tzw. wolnej PolsceGdańsk 14.03.2011

Pan
Andrzej Seremet
Prokurator Generalny

ProtestStowarzyszenie „Godność” zrzeszające na Wybrzeżu byłych działaczy
NSZZ „Solidarność” i więźniów politycznych z lat 1980-89 protestuje przeciwko powołaniu przez Krajowa Radę Prokuratorów prokuratorów do prokuratury Generalnej, którzy oskarżali w procesach politycznych w PRL.
Są to: Artur Kossyk, Andrzej Kaucz, Leszek Pruski. Nie będziemy przytaczać nazwisk osób, które oni oskarżali w latach 1981-88. Wyrażamy zdumienie i protest przeciwko powołaniu na stanowisko przewodniczącego Krajowej Rady Prokuratorów Edwarda Zalewskiego, który także prowadził śledztwa polityczne w latach stanu wojennego. Prokuratorzy ci są nobilitowani w wolnej Polsce – to nas obraża.
Najwyższy czas na oczyszczenie polskiego wymiaru sprawiedliwości z sędziów i prokuratorów, którzy orzekali w PRL w procesach politycznych. Prosimy nie traktować naszego protestu jako nacisku na niezależność Prokuratury. Uważamy, że wprowadzanie ładu prawnego i czuwanie nad jego przestrzeganiem w wolnej Polsce powinni sprawować ludzie o nieposzlakowanej przeszłości. Ci Prokuratorzy,naszym zdaniem,takiej gwarancji nie dają. Przed podpisaniem ich nominacji prosimy rozważyć nasz Protest.

Stanisław Fudakowski
wyrok: 3,5 roku, 1982

Czesław Nowak
wyroki: 4,5 roku w 1982
i 6 tygodni w 1988 r.


dodajdo.com

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza