wtorek, 14 września 2010

Światowy Kongres Polaków Katolików: List otwarty do rządzących PolskąŚwiatowy Kongres Polaków Katolików

Chicago, IL, 01. września 2010 roku

LIST OTWARTY DO RZĄDZĄCYCH POLSKĄPan Bronisław Komorowski
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Pan Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów

Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent m. stołecznego Warszawy

Dotyczy: Położenia kresu łamaniu prawa oraz sprawy budowy pomnika dla upamiętnienia ofiar z dnia 10 kwietnia br.

Zwracamy się do Państwa, jako osób personalnie odpowiedzialnych za wydarzenia odbywające się w Warszawie wokół Krzyża dla upamiętnienia ofiar z dnia 10 kwietnia 2010 roku które zginęły pod Smoleńskiem.Naród Polski poniósł niepowetowaną stratę wielu wybitnych patriotów między innymi jak Anna Walentynowicz, czy osoby posiadające obywatelstwo USA – jak Wojciech Seweryn, zasłużony społecznik polonijny dzięki którego staraniem w Chicago został zbudowany Pomnik Katyński poświęcony zamordowanym przez Rosjan w czasie II-giej Wojny Światowej. Pozwalamy sobie przywołać również pamięć wielu wybitnych urzędników i oficerów, oraz osób duchownych i generałów Wojska Polskiego na czele z Prezydentem Rzeczpospolitej z małżonką.

Jest czas i sposobność, abyście Państwo udowodnili Narodowi Polskiemu i światu, że w Polsce szanuje się ustanowione prawo konstytucyjne do wolności wyznania, uszanowania i okazywania uczuć religijnych, patriotycznych i szacunku dla innych, a szczególnie pamięć po stracie elity państwa jako dobry przykład dla pokoleń, gdyby takie tragedie miały się powtórzyć.

Na ekranach telewizorów widzimy Was największych dostojników RP biorących udział w uroczystościach kościelnych i przystępujących do komunii. Nasuwa się tu pytanie jak to się ma do tego, że za Waszym przyzwoleniem znieważa się najważniejszy symbol wiary chrześcijańskiej jakim niewątpliwie dla wszystkich ludzi świata i wyznań jest Krzyż – symbol poświęcenia i miłości do człowieka.

Na podstawie zgody wydanej przez panią Gronkiewicz-Waltz, przy biernej akceptacji Premiera i Prezydenta RP, na ulicy Krakowskie Przedmieście, w celu umyślnego ubliżania modlącym się pod wspomnianym Krzyżem, dzieją się rzeczy drastycznie godzące w prawo, honor Polski i Polaków oraz pamięć tych co zginęli. Wystarczy tylko przytoczyć relację pani Elżbiety Morawiec, członka Stowarzyszenia Pisarzy Polskich:
„ W ciągu ostatnich kilkunastu dni pod krzyżem rozpanoszyła się ochlajkracja młodzieżowa, którą od imienia ojca-założyciela w Polsce można nazwać palikotokracją. Ktoś zadbał o to, aby w Gesslerowskim lokalu na przeciwko Pałacu Prezydenckiego wszystkie napoje alkoholowe były po 4 zł. Podchmielona, a może i naćpana młodź dawała wyraz swojemu pojmowaniu wolności: oddawała na krzyż mocz, przybijała do krzyży puszki po piwie, znieważała starszych ludzi – obrońców krzyża – niewybrednymi hasełkami w rodzaju „ mohery do obory”. (...)

Ale władze nie zaprzestały dolewania oliwy do ognia. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz wydała bezprecedensowe zezwolenie na akcję pod krzyżem w nocy z 9 na 10 sierpnia o godz. 23.00 (po ciszy nocnej!) przez osobnika reklamującego się w internecie z bronią palną jako „ Rambo”. W organizacji przedsięwzięcia sekundował mu pospolity kryminalista zidentyfikowany przez dziennikarzy „ Gazety Polskiej”. Co działo się tej nocy, wiadomo z „ naszych” telewizji.” /Cytat za KC Chicago, nr 34(3207) z dn. 27.VIII.2010 r./

Nadto w dniu 31 sierpnia, z polecenia pani Prezydent Warszawy miały miejsce kolejne karygodne działania służb porządkowych. Wszystkie znajdujące się w pobliżu wspomnianego Krzyża: flagi narodowe, portrety osób które zginęły, znicze, wieńce – w tym złożone w imieniu organizacji Polonii, ambasad, zostały nagle przez pracowników miasta wrzucone do worków na śmieci i wywiezione! Do zniewagi Krzyża dołączyła więc zniewaga Flagi Państwa! Dzieci w szkole podstawowej naucza się jeszcze czym jest Flaga Państwa. Warto sobie tą naukę przypomnieć i stosować w życiu. Zaiste, w całej historii Polski nie ma odpowiedników takich działań, chyba że dokonywane przez zaborców albo faszystów! Bo nawet komuniści szanowali nasze flagi!

W związku z powyższym pozwalamy sobie przypomnieć Panu Prezydentowi, Panu Premierowi i Pani Prezydent Warszawy obowiązujący w Polsce stan prawa, między innymi art. 196 kodeksu karnego: „ Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej (...), podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.” Ten zapis prawa karnego ma na celu nie tylko ochronę wartości religijnych ważnych dla jakiejś grupy obywateli, ale również przeciwdziałanie niepotrzebnym konfliktom społecznym poprzez znieważanie takich wartości.

Tymczasem w Polsce ten zapis prawa, jak i inne mające tu zastosowanie, łamie się przy udziale najwyższych władz państwowych i samorządowych!

Apelujemy do Pana Prezydenta, Pana Premiera (przecież ustawowo zobowiązanego do nadzoru nad decyzjami władz samorządowych) oraz do Pani Prezydent Warszawy o położenie kresu tego rodzaju drastycznemu łamaniu prawa. Także we własnym dobrze pojętym interesie.

Krzyż jest dla ludzi wierzących znakiem szczególnym zakorzenionym w naszej tradycji i kulturze, przypomina nam o Panu Bogu – Stwórcy, ale także o godności człowieka.

W polskiej tradycji Krzyż chrześcijański jest też znakiem szczególnym. Ordery i odznaczenia państwa polskiego miały od zawsze kształt krzyża. Poczynając od Orderu Wojennego – Krzyża Virtuti Militari, po nawet ustanawiane przez komunistów: Order Wojskowy Krzyża Grunwaldu, czy Odznaczenie Krzyż Partyzancki i wiele innych.. Krzyż w polskiej historii był zawsze symbolem bohaterstwa, poświęcenia, zasługi, szlachetności – i wreszcie przemijającego i pozornego tryumfu zła oraz nieuchronnego zwycięstwa dobra nad złem.

Przypominamy, że w polskiej konstytucji nie ma zapisu o nadawaniu na własność pałaców, części ulic i innych dóbr narodowych wybranym w wyborach urzędnikom państwowym.Oni sprawują ten urząd z woli narodu określoną kadencję i powinni mu służyć a nie panować nad narodem. Zatem Pałac Prezydencki i plac przed nim jest własnością Suwerena czyli Narodu Polskiego w większości katolickiego który ma prawo decydować o jego zagospodarowaniu i demonstrowaniu uczuć religijnych i patriotycznych w chwili tak szczególnej jak ta, wywołana i określona w konstytucji jako działanie Siły Wyższej.

Przypominamy o potrzebie współdziałania urzędników państwowych choćby najwyższego szczebla z narodem dla pomyślności Państwa Polskiego, o czym oni zdają się ostatnio zapominać. Zapominają również o obowiązku ochrony obywatela w świetle stanowionego prawa dając zły przykład narodowi, tolerancję i akceptację czynów nagannych wywoływanych przez osoby trzecie.

Przypominamy również, że uprzedni Prezydent wyruszył służbowo z osobami towarzyszącymi właśnie z Pałacu Prezydenckiego, aby oddać hołd pomordowanym i dlatego upamiętniający pomnik lub obelisk za zgodą rodzin ofiar powinien zostać wkomponowany przed pałacem - tuż przy ulicy Krakowskie Przedmieście.

Uprzejmie prosimy o pisemną odpowiedź z ustosunkowaniem się do proponowanego rozwiązania. Wobec faktu budowy takiego pomnika Polonia całego świata z pewnością nie będzie obojętna.

W imieniu Kongresu

Prezes Zarządu Światowego SKPK

Adam Ocytko

Prezes Sekcji Emerytur SKPK

Edward Cyran


dodajdo.com

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza