poniedziałek, 3 stycznia 2011

Fakty o narastającym zjawisku nietolerancji i dyskryminacji wobec chrześcijan w Europie


  "Europa dla Chrystusa" przedstawia się jako międzynarodowa, międzywyznaniowa inicjatywa chrześcijańska w celu utworzenia płaszczyzny dla:
 •  modlitwy o Europę budowaną na wartościach chrześcijańskich,
 •  edukacji w żywotnych dla europejskich chrześcijan sprawach, oraz
 •  czynnego działania i poparcia, gdy to konieczne.

W ramach zakresu swojego działania organizacja ta upowszechnia obecnie raport obejmujący okres ostatnich 5 lat zatytułowany "Fakty o narastającym zjawisku nietolerancji i dyskryminacji chrześcijan w Europie". W informacji na temat tego raportu czytamy:


Z okazji konferencji  OSCE/ODIHR dotyczącego wolności religijnej Archiwum Dokumentacji Nietolerancji i Dyskryminacji Wobec Chrześcijan w Europie (Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians in Europe) po raz pierwszy publikuje sprawozdanie za okres 5 lat. Sprawozdanie to zawiera szczegółowy opis tego względnie młodego w Europie zjawiska oraz zaskakujące wypowiedzi intelektualistów oraz teksty międzynarodowych dokumentów na temat praw człowieka. W raporcie wylicza się również różnego rodzaju przykłady nietolerancji i dyskryminacji.

Dyrektor Archiwum Dokumentacji, dr Gudrun Kulger, stwierdza:
"Nietolerancja i dyskryminacja skierowana przeciwko chrześcijanom oznacza ograniczenie ich wolności słowa oraz wolności sumienia. Jeśli chodzi o jej publiczny i instytucjonalny wymiar, to wolność religijna jest szczególnie zagrożona. Otrzymujemy wiele zgłoszeń dotyczących usuwania chrześcijańskich symboli, albo że przedstawia się chrześcijan w mediach w sposób przekłamany i zgodny z przesądami; ponadto dowiadujemy się o dyskryminacji chrześcijan, jak np. mobbing w miejscu pracy lub pomijanie przy awansie."

"Pracujemy nad uświadomieniem tego problemu, co może być pierwszym krokiem do poprawy sytuacji w Europie. Nasz cel to równe prawa dla wszystkich, łącznie z chrześcijanami." - powiedział Kluger.

Z kolei Mario Mauro, poseł do Parlamentu Europejskiego i przedstawiciel Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie pisze w komunikacie prasowym:
"Przytoczone przykłady pokazują (...), że mamy do czynienia z dyskryminacją chrześcijan w państwach, gdzie są oni mniejszością, ale zdarzają się również przypadki nietolerancji i dyskryminacji, nie mówiąc już o aktach agresji, zarówno na zachód jak i na wschód od Wiednia. Istnieje wiele rodzajów dyskryminacji (..): intencjonalna, kiedy dyskryminacja przekłada się na rzeczywistą niechęć w stosunku do chrześcijan, lub nieumyślna, kiedy pozornie neutralny rząd wydaje uchwały, które przekładają się dla chrześcijanina na nierówne traktowanie."

Mauro zakończył swą wypowiedź apelem o to, by uświadomić sobie znaczenie prawa do wolności wyznania, oraz z niego wynikającą gwarancję do odmowy ze względu na przekonania. Należy poza tym, poprzez przekształcanie odpowiednich ustaw, które wspierają nietolerancję wobec chrześcijan, umożliwiać im pełne uczestnictwo w życiu publicznym.

Archiwum Dokumentacji (Observatory) dysponuje portalem internetowym, na którym są systematycznie przytaczane przykłady wskazujące, że chrześcijanie lub wspólnoty chrześcijańskie są wykluczane lub dyskryminowane. Na portalu dokumentowane są incydenty, które są zgłaszane przez media lub osoby, których one dotyczą. Zarówno międzynarodowe organizacje, tak jak Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (EU Fundamental Rights Agency) oraz Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, jak i politycy i organizacje pozarządowe, będą o o nich powiadamiane.

Portal ten jest również przewidziany jako źródło informacji dla dziennikarzy i pojedynczych osób; do czego przydatna jest funkcjonują na tej stronie wyszukiwarka. Sprawozdanie (patrz załącznik) jest zredagowane w języku angielskim, a od 10. grudnia 2010 dostępne jest także w formie broszury.

Więcej informacji:: www.IntoleranceAgainstChristians.eu
E-mail: observatory@IntoleranceAgainstChristians.eu


dodajdo.com

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza