czwartek, 12 marca 2009

Germanizacja polskich dzieci - Prośba o pomocDo wszystkich, którzy chcą pomóc!

Sprawa dotyczy umożliwienia mnie, Wojciechowi Pomorskiemu, Polakowi, kontaktów z moimi porwanymi 6 lat temu do Austrii córeczkami, których nie mogę zobaczyć, ani porozmawiać z nimi - pomimo, że mam pełnię praw rodzicielskich - ze względu na moją narodowość, co jest absolutnym przejawem dyskryminacji naszych obywateli tak w Niemczech, jak i Austrii. Dziewczynkom (Justynka Maria i Iwonka Polonia Pomorskie) uniemożliwia się kontakt z ojcem i zabrania się używania języka polskiego, choć posiadają polskie obywatelstwo, co powinno gwarantować wolność wyboru języka.

Bardzo proszę o wypełnienie niemieckojęzycznego pisma (do pobrania poniżej):
(imię i nazwisko, adres, data i podpis)
Bittschrift_Pomorski.doc

i wysłanie go na następujący adres:

Bundesministerium für Justiz
Bundesministerin Mag. Claudia Bandion-Ortner
Museumstraße7
1070 Wien
Palais Trautson
AUSTRIA

fax: 0043-1-521 52-2730
E-mail: kzl.b@bmj.gv.at


Załączam to samo pismo w języku polskim (tylko do Państwa wiadomości)
Pismo do Ministerstwa po polsku.doc

Dziękuję za zrozumienie, solidarność i wsparcie.

Z wyrazami szacunku i poważania

Wojciech Leszek Pomorski
Polskie Stowarzyszenie Rodzice Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech t.z.


Więcej informacji na stronach: www.dyskryminacja.de

CHRONOLOGIA DYSKRYMINACJI


dodajdo.com

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza