czwartek, 21 maja 2015

Wprawdzie to jeszcze nie podpalenie Bundestagu, ale jesteście na dobrej drodze..."Sienkiewicz kazał podpalić budkę przed ambasadą Rosji? Szef CBA: bzdura. Gmyz jedzie do prokuratury

Były szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz kazał podpalić budkę przed ambasadą Rosji - sugeruje szef CBA Paweł Wojtunik w rozmowie z ówczesną wicepremier Elżbietą Bieńkowską na nagraniu rozmowy podsłuchanej w 2014 roku w restauracji Sowa i Przyjaciele w Warszawie, do którego dotarł tygodnik "Do Rzeczy"." (...)


dodajdo.com

Grzegorz Braun o sytuacji politycznej w Polsce po I turze wyborów prezydenckichGrzegorz Braun o: współpracy z JKM, ruchu Kukiza i spisku w II turze


{fragment}
te nowe [partie] jak to w demokracji, one są tworzone przez mafie, służby i loże tworzą partie, jaka loża tworzy tę nową, wrażliwą społecznie partię lewicową, no to już wiadomo właśnie: B'nai B'rith Polin tam co najmniej jednego wybitnego swojego działacza tam deleguje. Jaka loża tworzy partię Leszka Balcerowicza et consortes? No, to znowu zdaje się pan generał Czempiński, który się chwalił przecież na poprzednim etapie, że to u niego na kanapie Platforma Obywatelska powstała, no widać jacy ludzie się przy tym kręcą.

Zachodzi pytanie, tu już przeszedłem płynnym ruchem do tej drugiej tury, zachodzi pytanie, czy jedyny kontrkandydat, jedyny pretendent, który pozostał na placu boju, czy rzeczywiście próbuje wygrać te wybory, czy może nawet nie próbuje? To jest pytanie istotne. A jeśli on sam myśli realnie o tej akcji wyborczej, w którą jest teraz zaangażowany, no to pytanie, czy ta formacja, która za nią stoi, czy... chce wygrać. Moim zdaniem pierwsza tak zwana debata tych dwóch graczy pokazała, że w zapleczu piarowskim pana Andrzeja Dudy zostały podjęte bardzo radykalne decyzje o niezadawaniu jakichkolwiek trudnych pytań Bronisławowi Komorowskiemu. To jest przecież zupełnie ewidentne. Zbyt długa jest ta lista pytań nasuwających się w sposób oczywisty, a nie zadanych, żeby to mogło być przypadkiem. To nie może być rzecz li tylko predyspozycji, czy też braku predyspozycji osobistych pana Andrzeja Dudy do nawiązania realnej walki, ale myślę, że to musi być decyzja polityczna. Jakie pytania? Ja mam pytania takie pierwsze z brzegu o dialog operacyjny, jaki z Bronisławem Komorowskim prowadziła w latach 80-tych Służba Bezpieczeństwa, o zażyłe związki Bronisława Komorowskiego z WSI, o przyczyny, dla których jako jedyny poseł swego klubu głosował przeciwko rozwiązaniu tej sowieckiej polskojęzycznej służby. Pytanie o niemieckie pieniądze - wtedy były jeszcze marki, nie euro, na przełomie lat 80-90. pan Komorowski w spółce jakiejś zresztą z aktorem panem Rayzacherem zainwestował przeogromną jak na tamte realia sumę - zresztą bez zysku, z ryzykiem straty udało się szczęśliwie te pieniądze ocalić, ale te pytanie, jak skromy opozycjonista dochodzi do takich pieniędzy, warto by się tego dowiedzieć. Pytania o Smoleńsk, rzecz jasna, pytanie o tę słynną kwestię Bronisława Komorowskiego, że może prezydent gdzieś może będzie leciał i z sugestią, że nie wróci. Te pytania w ogóle nie padają. Pytanie o kombinację z lasami państwowymi, które miałyby być sprzedane na poczet roszczeń żydowskich wobec Polski. Żadne z tych pytań nie pada. Padło dosłownie jedno pytanie, jakby to powiedzieć, niestandardowe, jak na Prawo i Sprawiedliwość, a to pytanie o przepraszanie za Jedwabne i pytanie o to dlaczego Bronisław Komorowski współdziała na froncie antypolskiej propagandy z Polaków czyniąc sprawców zbrodni II wojny światowej. No i cóż, niestety spocił się sam zadający to pytanie w miarę jak usiłował je wykrztusić, natomiast samemu Bronisławowi Komorowskiemu nie przyszło... nie sprawiło żadnej trudności, żeby wymigać się od odpowiedzi. No więc skoro tak, to czy jest tutaj toczona realna walka polityczna, czy mamy do czynienia z amerykańskim wrestlingiem, z pozorowanymi zapasami to pytanie niestety zachodzi i trudno je uchylić.
dodajdo.com

środa, 20 maja 2015

Dr Jerzy Targalski, Ruch Kontroli Wyborów, o fałszowaniu wyników wyborów w PolsceDr Jerzy Targalski Ruch Kontroli Wyborów
https://www.youtube.com/watch?t=57&v=31f1tRkJWcg


dodajdo.com

wtorek, 19 maja 2015

Szanownym zwolennikom głosowania w II turze na Andrzeja Dudę pod rozwagęSzanownym zwolennikom głosowania w II turze na Andrzeja Dudę pod rozwagę:

Przede wszystkim PiS nie jest żadną opozycją wobec Platformy Obywatelskiej a jedynie komplementarnym dopełnieniem tej ostatniej.

Jak wynika z expose wygłoszonego w lutym 2005 roku w Fundacji Batorego przez prezesa Kaczyńskiego, a potwierdzone tamże we wrześniu 2005 przez Lecha Kaczyńskiego, kandydata na prezydenta RP, że w sprawach europejskich PIS myśli podobnie jak środowiska postkorowskie i okrągłostołowe reprezentowane przez tę Fundację. Tym co miało różnić PiS było większe uwrażliwienie na kwestie społeczne, potrzebne PiS-owi po to, aby niedopuścić w Polsce do rządów "społecznych radykałów" (inaczej "populistów") skłaniających się nie w kierunku PiS tylko ku Samoobronie Andrzeja Leppera i Ligi Polskich Rodzin. Dzisiaj rolę Leppera i Giertycha spełniają Kukiz, Kowalski i last but not least Grzegorz Braun.

Przypomnę, że na jesieni 2007 r. Jarosław Kaczyński faktycznie i skutecznie wyeliminował "radykałów" ze sceny politycznej, doprowadzając do przedterminowych wyborów październiku 2007, mając już w kwietniu 2007 r. świadomość swojej przegranej (patrz rozmowa z Jarosława z marszałkiem Markiem Jurkiem). Na konwencji PIS w Rzeszowie w 2007 roku prezes powiedział: "21 października, jeśli oni zwyciężą, jak niektórzy uważają, to nie będzie nowy 4 czerwca 1992 roku [ujawnienie "listy Macierewicza", co doprowadziło do upadku rządu Jana Olszewskiego]; to będzie nowy 13 grudnia 1981 roku." Wiedział doskonale, co będzie za parę dni.

Jak widać z powyższego PiS to partia pseudopatriotyczna, która jest święcie przekonana, że im gorzej dla Polski tym dla niej lepiej. I na taką to partię, która mając pełnię władzy (premier i prezydent z ramienia PiS) oddaje ją swemu "śmiertelnemu wrogowi Polski" czyli Platformie Obywatelskiej chcecie Panowie antysystemowcy głosować, żeby ratować Polskę przed "większym złem"? Po prostu i najzwyczajniej w świecie wmontowujecie się w ten znienawidzony system nie mrugnąwszy nawet okiem. W dodatku głosując na Andrzeja Dudę, to tak, jakbyście głosowali za wyeliminowaniem się własnoręcznie ze sceny politycznej.

Przyznam się, że trochę mnie Pan Grzegorz Braun rozczarował swoim posunięciem. Mam nadzieję, że nie domyślił sprawy do końca.
Więcej:
Przedterminowe wybory 2007 - rozmyślne przekazanie władzy Platformie Obywatelskiej przez PiS (1)


dodajdo.com

środa, 13 maja 2015

Apel Grzegorza Brauna: Zostań BudzikiemGrzegorz Braun: Zostań Budzikiem

Polski nie podaruje Polakom nikt inny – jeśli sami się o Nią nie upomną. Tymczasem polscy rycerze śpią nie tylko pod Giewontem. Czas, by się pobudzili jak kraj długi i szeroki. Czas, by lepiej przypomnieli sobie, kim naprawdę są, kim bywali w historii i kim być mogą – jeśli odzyskają swoją dziejową formę.

Na 1050. rocznicę Chrztu Polski wszędzie tam podjąć należy program pracy organicznej: KOŚCIÓŁ, SZKOŁA, STRZELNICA. To właśnie misja budzących się rycerzy: pomóc rodakom odzyskać dumę z polskiej cywilizacji, której specjalnością i „towarem eksportowym” była przez wieki wolność.

Grzegorz Braun

WirtualnaPolonia: Zostań Budzikiem
http://wirtualnapolonia.com/2015/05/13/zostan-budzikiem/

dodajdo.com

poniedziałek, 11 maja 2015

Deklaracja Suwerenności Narodu z 7 kwietnia 2005 rokuDeklaracja Suwerenności Narodu

(przyjęta w 17.04.2005 w Warszawie-Wilanowie. Tekst jednolity z poprawką z dn. 7.12.2007)

Wobec realnej groźby pozbawieniem Narodu polskiego godności jedynego prawowitego gospodarza na polskiej ziemi i ponownej utraty przez państwo polskie niepodległości, w poczuciu współodpowiedzialności za przyszłość Narodu i państwa, my, obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, przedstawiciele różnych środowisk ludowych i narodowych, zebrani w Warszawie-Wilanowie w sali Parafii Św. Anny w dniu 17 kwietnia 2005 r., stwierdzamy, co następuje:

Liczne dotkliwe nieprawidłowości życia politycznego i społecznego w naszym kraju nierzadko mają swe źródło w wadliwych zapisach obowiązującej konstytucji z 1997 r. Umożliwiają one bowiem rządzącym wykorzystywanie naczelnej konstytucyjnej zasady suwerenności narodu jako swego rodzaju atrapy prawnej do legalizacji wszelkich poczynań władzy państwowej, bez względu na to, jak dalece działania tej władzy godziłyby w interes Narodu i państwa polskiego, z likwidacją niepodległości państwa i zasady suwerenności narodu włącznie.

Dla uzdrowienia życia politycznego i społecznego niezbędny jest zatem pozytywny, realistyczny program zmierzający, m.in. w drodze dokonania zmian w obowiązującej konstytucji, do ustanowienia państwa polskiego, respektującego w sposób rzeczywisty a nie pozorny zasadę suwerenności narodu.

Wobec zbliżającego się terminu wyborów parlamentarnych i prezydenckich, a także referendum konstytucyjnego, tym bardziej niezbędne i pilne staje się szerokie społeczne porozumienie i obywatelskie współdziałanie, wykraczające ponad partyjne podziały i różnice poglądów. Nakazem chwili staje się powołanie do życia jednego wspólnego, trwałego, niepodzielnego ruchu społeczno-politycznego, świadomego swych zadań i obowiązków wobec Narodu i Ojczyzny. W odróżnieniu jednak od dotychczasowej metody łączenia się i konsolidowania wokół partii politycznych i ich liderów, która wielokrotnie wykazała swą nieskuteczność, wzywamy do integrowania się patriotycznych jednostek, środowisk i grup wokół wspólnych, jasno określonych celów i zadań.

Ze swej strony, świadomi powagi chwili, zobowiązujemy się uczynić, co leży w naszej mocy, by dokonać zmian w Konstytucji RP w celu:
a) należytego umocnienia konstytucyjnej zasady suwerenności Narodu polskiego jako jedynego prawowitego gospodarza na polskiej ziemi,
b) ustanowienia zasad pomocniczości i solidarności jednoznacznie w rozumieniu katolickiej nauki społecznej,
c) nakazu ochrony życia i godności osoby ludzkiej od poczęcia aż do naturalnej śmierci,

a ponadto doprowadzić do przygotowania i wprowadzenia w życie właściwych środków konstytucyjno-prawnych, dla jak najenergiczniejszego przeciwstawienia się:

1. Narzuceniu Narodowi polskiemu antynarodowej i antykatolickiej konstytucji Unii Europejskiej, ustanawiającej wyższość prawa unijnego nad polskim, praktycznie likwidującej niepodległość państwa i suwerenność Narodu polskiego, jako prawowitego gospodarza na polskiej ziemi.

2. Dalszemu stopniowemu pozbawianiu Narodu polskiego jego państwa jako politycznej jego emanacji i reprezentacji, poprzez demontaż instytucji tego państwa i przekazywanie ich uprawnień podmiotom obcym,

3. Dezintegracji terytorialnej państwa polskiego, przez jego podział na wielkie euroregiony i łączenie ich następnie z ościennymi euroregionami, należącymi do państw obcych,

4. Dalszej karygodnej grabieży majątku narodowego, jego wyprzedaży w obce ręce praktycznie za bezcen, w tym także systematycznemu uchylaniu się przez państwo od ściągania podatków od zachodnich przedsiębiorców, nowych właścicieli, co powoduje przerzucanie całego ciężaru podatków na barki podatnika polskiego,

5. Niszczeniu polskiej ziemi i przyrody przez wprowadzanie na szeroką skalę przemysłowych metod hodowli zwierząt oraz upraw roślin genetycznie modyfikowanych, zagrażających nieodwracalnym zniszczeniem środowiska naturalnego i stworzeniem stanu zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin.

6. Wymuszonemu upadkowi wielkiej liczby gospodarstw rolnych i planowemu zredukowaniu ich liczby z 2 mln. do 200 tys. i doprowadzeniu w ten sposób, do jeszcze większego, niż obecnie, bezrobocia na wsi i w mieście,

7. Wprowadzeniu podatku katastralnego, zwłaszcza od drobnej własności prywatnej, który w szybkim czasie doprowadzi do powszechnego pozbawienia wielkich rzesz właścicieli polskich tej własności,

8. Sztucznemu utrzymywaniu niskiej rentowności gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorstw produkcyjno-usługowych, a przez to niskiego poziomu inwestycji, co uniemożliwia tworzenie nowych miejsc pracy i prowadzi do utrzymywania się oraz upowszechniania sfery bezrobocia, nędzy, bezdomności, przestępczości i demoralizacji,

9. Ograniczeniom krajowej produkcji żywności poniżej poziomu krajowego zapotrzebowania, a tym samym działaniom wymierzonym przeciwko samowystarczalności i bezpieczeństwu żywnościowemu kraju,

10. Systematycznemu pogarszaniu poziomu życia Narodu nie tylko przez utrzymywanie niskiego poziomu dochodów obywateli, ale także przez stałe pomniejszanie odpowiedzialności państwa w dziedzinie oświaty zdrowia i opieki społecznej, systematycznemu obniżaniu świadczeń socjalnych, rent i emerytur, pod pretekstem uzupełniania niedoborów w budżecie państwa,

11. Łamaniu przez przedsiębiorców kodeksu pracy i dalszemu utrzymywaniu niewolniczych warunków pracy, a zwłaszcza systematycznemu gwałceniu świętości niedzieli, jako dnia wypoczynku od pracy,

12. Zmuszaniu Polaków, zwłaszcza młodych i wykształconych, do emigracji zarobkowej z powodu sztucznie utrzymywanego bezrobocia, podczas gdy chcą oni, mogą i powinni pracować w kraju i dla kraju,

13. Planowej destrukcji uznawanego dotąd powszechnie systemu wartości moralnych, w tym zwłaszcza – przekonań religijnych, przez upowszechnianie związków homoseksualnych, a także propagowanie eutanazji ludzi chorych i w wieku podeszłymi oraz zabijania dzieci nienarodzonych,

14. Planowemu niszczeniu rodziny, jako związku kobiety i mężczyzny, a zarazem elementarnej wspólnoty Narodu - Rodziny Rodzin, będącej miejscem wychowania młodych pokoleń, elementarnej szkoły miłości, szacunku i zgodnego współżycia,

15. Eliminowaniu zasad etyki i moralności w polityce, w tym zwłaszcza likwidacji zasady odpowiedzialności partii politycznych przed wyborcami,

16. Trwającej od wielu lat polityce obniżania poziomu nakładów na edukację, kulturę, a także na badania naukowe, co oznacza stałe wycofywanie się przez państwo z odpowiedzialności przed Narodem za jego rozwój, za warunki wzrastania i szanse rozwojowe przyszłych pokoleń Polaków,

17. Coraz dalej idącemu pozbawianiu Narodu polskiego jego wielowiekowego dziedzictwa kulturowego, deformowaniu i zacieraniu pamięci historycznej Polaków przez fałszowanie historii i tendencyjny dobór podręczników szkolnych pod dyktando sił obcych, co prowadzi nieuchronnie do utraty przez Naród kontroli nad swą historią, a w dalszej konsekwencji - do wychowywania pokoleń młodych Polaków w lekceważeniu i pogardzie dla własnych polskich dziejów,

18. Dalszemu blokowaniu swobodnego wypowiadania się przez nasz Naród w jego najżywotniejszych sprawach oraz rzetelnego informowania go o wszystkim, co jego dotyczy, wskutek wytworzenia stanu praktycznego medialnego monopolu informacyjnego zarówno w tzw. społecznych środkach przekazu jak i w prywatnych mass mediach, znajdujących się w przeważającej większości w obcych rękach,

19. Utrzymywaniu stanu zależności Rady Polityki Pieniężnej od Banku Światowego - Międzynarodowego Fundusz Walutowego, przy jednoczesnej nieodpowiedzialności przed Narodem za stan gospodarki narodowej,

20. Bezprzykładnej eksploatacji Narodu polskiego przez bogate państwa Unii Europejskiej głównie przez sztuczne utrzymywanie deficytu w handlu zagranicznym z Unią Europejską za pomocą zawyżania kursu złotego w stosunku do euro,

21. Likwidacji złotego jako narodowej jednostki walutowej umożliwiającej suwerenną politykę gospodarczą i wymuszeniu przejścia na euro, co oznacza w istocie konstytucjonalne niejako i nieodwracalne ustanowienie systemu eksploatacji Narodu polskiego przez bogate państwa europejskie,

22. Utrzymywaniu nieuzasadnionej, nadmiernie wysokiej rentowności banków.

23. Brutalnemu gwałceniu przez rząd i prezydenta RP uchwał Sejmu RP a nawet konstytucji polskiej, jak to miało miejsce podczas wysyłania wojsk polskich do Iraku bez uzyskania formalnej zgody Sejmu RP, za cichym przyzwoleniem wielu partii politycznych,

24. Utrzymywaniu polskiej obecności wojskowej w Iraku sprzecznej z narodowym interesem, oraz prawem międzynarodowym oraz zasadami pokojowego współistnienia a także stosowania zasady podwójnych norm moralnych we współżyciu między narodami,

25. Wspieraniu przez rząd polski koncepcji NATO jako agresywnego paktu militarnego zdolnego działać na całym globie, jak również dążeniom do rozpięcia europejskiego parasola ochronnego nad agresywną polityką wymierzoną przeciwko narodom arabskim,

26. Wykorzystywaniu armii polskiej do tłumienia konfliktów społecznych w kraju, a więc skierowywaniu jej przeciwko własnym obywatelom.

Skuteczne przeciwstawienie się powyższym zagrożeniom będzie jednak w pełni możliwe wówczas, o ile każdy, w kim bije polskie serce, nie pozostanie na uboczu, ale włączy się czynnie w jeden wielki społeczny ruch ratowania Polski. Jedynie zgodne współdziałanie może zapobiec pozbawieniu nas, Polaków, godności jedynego prawowitego gospodarza na polskiej ziemi. Jedynie wspólnym zbiorowym wysiłkiem doprowadzimy do spełnienia naszych narodowych marzeń i aspiracji – do trwałego ustanowienia państwa rzeczywiście polskiego, rzeczywiście służebnego względem Narodu.

Tak nam dopomóż Bóg!

Społeczny Komitet Suwerenność Narodu Polskiego

Warszawa-Wilanów, 17 kwietnia 2005 r.

dodajdo.com

Dlaczego tak wielu wyborców głosowało na Pawła Kukuza?Wybrane wypowiedzi internautów na portalu onet.pl 10-11 maja 2015, do godz. 3.00 do informacji:
Paweł Kukiz: My już wygraliśmy. Wygramy na jesieni, zmienimy konstytucję i przywrócimy Polskę obywatelom

Ze swej strony serdecznie gratulujemy Kandydatowi doskonałego wyniku i życzymy jak najskuteczniejszego wypełnienia wyborczych obietnic w przyszłości. Redakcja


~Opole : Około 30 osób z mojej rodziny bliższej i dalszej jest za granicą. Razem z mężem pracujemy a jest nam ciężko utrzymać rodzinę czteroosobową. Pójdę za Kukizem jak za zbawicielem. Chcę zmian. Takiego przywódcy brakuje. W niczym nas nie zaskoczy, wszystko o nim wiemy, mówi prawdę w oczy. Manekinów, lelum polelum i misiów nam nie trzeba. Chcę Polski dla Polaków, godnego życia w swoim kraju. Za błędy obecnego i wcześniejszego rządu będą płacić moje dzieci, ale może wnukom będzie lepiej. Chcę KUKIZA!

~Emeryt z żoną - Wielkopolska : To chyba niemożliwe co Pan mówi Panie Pawle. Naprawdę nasze dzieci wrócą? Oddam wszystko co mam aby tak było. Jak Pan mówił o swoim ojcu, o Polsce i o nadziei to płakaliśmy z żoną. Wspaniały ojciec wychował wspaniałego syna. Niech dobry Bóg Pana wspiera. Ojciec musi być dziś szczęśliwy i dumny.
Mamy troje dorosłych dzieci i wszyscy troje Pana popierają i już dziś deklaruję, że w wyborach na jesień ma pan nasze maleńkie 8 głosów.
Syn z synową dziś w Anglii 2 godziny stali w kolejce żeby na Pana głosować. Niedawno dzwonili i są szczęśliwi, że Panu tak się udało. Całe środowisko moich dzieci w Anglii liczy na Pana sukces, a my z żoną na to, że dzięki Panu oni wrócą do Polski.
Zawsze myślałem,że już nic się nie zmieni - Dziś Pan udowodnił,że się myliłem. Niech Pan tego nie przegra, bo nasze serca od dziś biją nadzieją na lepszą Polskę i na to, że może nasze dzieci jednak znajdą w Polsce swoją szansę.

~przekora : Brawo Panie Pawle! I jednocześnie dziękuję, że budzisz nas Polaków z letargu!!!!!!!!!!!!!!
Już dziennikarze i gadające głowy dzielą głosy oddane na Pana biorąc przykład z elektoratu śp. Andrzeja Leppera. O! jak pomylą się jesienią! To już nie "Trybun chłopsko-ludowy". To szykuje się kolejna aksamitna rewolucja dla styropianowych łże-elit!
Koniec z wyganianiem naszych dzieci z Ojczyzny!!!!!!!!!!!
Dziękuję jeszcze raz!

~Gość:) : Oddałam swój głos na pana Kukiza. Niestety nie wszedł do drugiej tury. 20proc.to jednak dużo i mina Komorowskiego była bezcenna. Kraśko zapytał Kukiza na kogo odda głos, a tym samym, na kogo mieliby głosować jego zwolennicy. Moim zdaniem odpowiedz Kukiza była trafna. Powiedział, iż wyborcy są wolnymi ludżmi. Myślę, iż Komorowski i Tusk mieli już swe 5 minut. Czas na zmiany. Teraz Duda. a jesienią Kukiz na premiera:)))))) To moje zdanie.Piszcie co wy sądzicie o 2 turze:)

~Małgo : Paweł Kukiz jest facetem, który otwarcie mówi to, co boki wszystkich Polaków. To jak jesteśmy traktowani- jak poddani polityków i urzędników, sprzedawani, okradani, wyganiani za granicę za chlebem, bo świnie przy korycie (w parlamencie) zagarnęły co lepsze! Otwarcie mówi o tym, że jak któryś z polityków jest za wysyłaniem wojska na Ukrainę to niech w pierwszej kolejności wyśle swojego syna, a później niech sam pojedzie, bo przecież nikt mu nie broni! Szacunek dla Pawła Kukiza, w nim nadzieja.

~Beata_Wawa : My też zagłosowaliśmy na Pana Pawła Kukiza, niejako w proteście przeciw rządom PO. Do tej pory solidarnie głosowaliśmy na PO, ale dość tego. Skok na OFE, brak konsultacji wieku emerytalnego i prześladowanie przedsiębiorców przez Urzędy Skarbowe dopełniły czary goryczy. Nigdy więcej nie zagłosuję na PO, ani na nikogo powiązanego z tą partią. Na PIS też nie zagłosuję, gdyż religia smoleńska jest mi totalnie obca. Jeśli Pan Paweł Kukiz utworzy partię, bardzo chętnie go poprę w wyborach parlamentarnych. Piszę to ja, przedstawicielka lemingowej Warszawy. Nigdy więcej rządów PO !!!

~slave : Przysięga Kukiza jest wartością, na którą warto postawić. Wierzę w szczerość jego słów i życzę mu by znalazł dość mądrości w sobie i u swoich współpracowników, aby tą wiarą i uczciwość przekuć w to czego Polacy potrzebują najpilniej. Polska potrzebuje mądrych idei i gorących serc a przede wszystkim uczciwości. Wierzę, że Kukiz potrafi przywrócić słowu patriotyzm jego właściwe znaczenie. To znaczenie, które wyświechtali politycy POPISu, a które znaczyło zawsze, że interes Narodu jest rzeczą świętą i należy robić wszystko co w naszej mocy by ten interes chronić.

~Krzych : Panie Pawle! Gratuluję i życzę wygranej jesienią. Jestem z Panem! Tak jak nie potrafię zaufać politykom, starym wyjadaczom z lewa i prawa, Pan wzbudza moje zaufanie. Wierzę, że Pana chrześcijaństwo jest autentyczne i z jego wartości wypływa to, że rzeczywiście, nawet jak zdobędzie Pan władzę, tych obecnie głoszonych ideałów Pan nie sprzeda, siebie nie sprzeda, nas nie sprzeda za wygody, zaszczyty, kasę, że po kawałku Polski nie będzie Pan oddawał koncernom, bankom, kolesiom itd.

~M. : Wielka szkoda, że fragment przemówienia Kukiza, które Onet pokazuje został przerwany w tak niefortunnym momencie. Im dalej tym Pan Paweł prawił jeszcze lepiej!
"Mamy kilka miesięcy - musicie się dobrze przygotować, drogi tefałenie. Te wasze „Biało na Czarnym” - wy jesteście czarni, jesteście źli, jesteście okrutni! Mało co, a wykończylibyście moją rodzinę - cóż potraficie zrobić ze zwykłym człowiekiem? Stłamsić!"

~dlaczego? do ~leh: Dziwisz się? Otwórz oczy społeczeństwo polskie jest sfrustrowane rządami PO i prezydenta. Czym przez 8 lat byliśmy karmieni, przecież tylko jadem i nienawiścią POPISu, ciągłymi wojenkami, gdy tymczasem kraj popadał w coraz większą zapaść. Jak myślisz na jak długo starczy pieniędzy z OFE zanim znowu dostaniemy zadyszki? W jakim stanie są finanse kraju, mamy czekać aż nas wyprzedadzą do końca, aż nas wynarodowia. Przecież już teraz w Polsce nie ma dla nas miejsca. Można sie tylko zapytać.....Dlaczego wyganiają nasze dzieci z kraju, dlaczego nie chcą aby w kraju rodzili się Polacy.

~IQ78 : Ten gniew musiał już wybuchnąć I tylko dziękować opatrzności ze znalazł się pan Kukiz a nie jakiś koniunkturalny populista! Kiedyś żeby coś zmienić trzeba było głosować na pana Korwina lub pana Palikota ale tak naprawdę władzy ani jednemu ani drugiemy bym nie powierzył, inaczej jest z Pawłem Kukizem.
Niech się już coś naprawdę zmieni - z tych rzeczy prostych - zmiana kodeksu karnego, rozsądne I proste prawo podatkowe gdzie każdy płaci co powinien, głos miliona obywateli nie jest ignorowany... Z gospodarką to raczej panu Kukizowy radziłbym nie obiecywać zbyt wiele zbyt szybko - wręcz wydaje mi sie ze jedyne co Pan moze obiecać to godne warunki do cieżkiej pracy jednak z tą różnicą że jej efekty nie będą się rozpływały I znikały pod miekkim ale bezwzglednym jarzmem urzędników, złego prawa I kilky zadomowionych mafii.

~marjas : Jestem już starszym panem i jestem dumny z tego, że głosowałem na pana Kukiza! Zmieniajmy wspólnie Polskę!

~ech, gdyby nie....... do pankaszki: Właśnie się obudziliśmy, możesz pakować walizki. Obudziliśmy się i przecieramy oczy ze zdumienia....Gdzie ta obiecana zielona wyspa...?
PO rządzi dwie kadencje i co zrobiła poza gigantycznym zadłużeniem kraju, poza nieustającymi obciążeniami obywateli?
Jaką prowadziła politykę zagraniczna,.....wasalską, narażając nasze bezpieczeństwo, nasze interesy?
Co przez 5 lat robił prezydent, jak dbał o interes obywateli..... podpisywał wszystko co mu rzad podpisał. To nie był prezydent kraju, to był urzędnik partyjny,

~matka : Gratuluję Panie Pawle! Zycze mocnej wygranej w jesiennych wyborach!!! Wierzę,że wreszcie wróci normalność a rodziny będą miały szanse na godne zycie w WOLNEJ NIESKORUMPOWANEJ POLSCE. Boże błogosław wszystkim uczciwym którym na sercu naprawdę leżą losy Polski.

~Halszka : Blagam ludzie glosujcie na Pana Kukiza, niech moje jedyne dziecko wroci do Polski z Anglii, niech moje wnuczeta wroca. Zostalam sama, maz zmarl:( Nie moge nawet poleciec do syna, jestem bardzo chora.

~Beata_Wawa do ~xyz: Racja, ale stało się. Mea culpa. Nie będę się wypierać, że głosowałam na nich dwa razy, ale to już koniec. Obecnie dla mnie wybór między PO a PIS jest wyborem między dżumą a cholerą, czyli go nie ma. Liczę, że Pan Paweł Kukiz dopracuje swój program przed wyborami parlamentarnymi i zobaczymy czy będzie na kogo glosować. Liczę, że tak.

~też emerytka do ~Emeryt z żoną - Wielkopolska -: Ech emeryt, poryczałam się.
Też głosowałam i będę na Kukiza, dał nam chłopak wszystkim kopa, obudził ducha walki. trzeba pomyśleć jak można mu pomóc. Młodych ma, ale może potrzebuje troche starszych.

~Wlodek : Brawo Kukiz. Fałsz Komorowskiego i rządów PO widzą nawet najmłodsi wyborcy. I już propaganda GW i TVN trafia tylko do najbardziej tępych lemingów. Zdecydowana większość Polaków ma ich dość. Młodzi Polacy przez brak pracy i środków do życia są wyganiani w ten sposób do pracy za granicę. Razem z rodzinami ok. 5 mln Młodych Polaków jest za granicą. Osłabia to drastycznie potencjał obronny kraju. Putin może w każdej chwili wejść i bez problemu większego go zająć. Ten Prezydent i ten Rząd to tragedia dla Polski!

~Piotr do ~slave: Kukiz to nie tylko JOWy na które służalcze media będą naskakiwac i krytykować. Kukiz to przykład uczciwości której nie ma nigdzie tam gdzie powinna być. Kukiz to obudzenie nas polaków z letargu. Kukiz to zmiana i nadzieja na lepsze jutro. Nadzieja ze w końcu nie bdzemy musieli emigrowć, że wrócimy do Polski za którą tak tęsnimy ale która nam zbrzydła bo jest rządzona prze pseudo elity d 25 lat. Lepsze bo bez tych zakłamanych partyjniaków przeżartych układami i korupcją. Prawda jest taka że Polska potrzebuje zmiany totalnej i Kukiz, a my razem z nim to zrobimy. Musimy w to wierzyć i robić. I nie dać się manipulowac mediom.

~januszjedrzejczyk : Polska Budzi się. Polska rano się obudzi z nadzieją,Dzięki Tobie, że nie musi być jak jest poprostu.Dzięki za nadzieję i proszę o jeszcze,jeszcze....

~xyz do ~Beata_Wawa: Widzisz? A wystarczyło przed wyborami w w 2007 sprawdzić co to jest takiego Platforma Obywatelska. Przecież większość z nich to dawni nieudacznicy z AWSu albo UW. Dla niekumatych: Akcja Wyborcza Solidarność i Unia Wolności. To ci ludzie, na czele z Buzkiem, wprowadzili w Polsce 4 wielkie reformy w 1998. Zapomnieliście już?

~mówię : brawo Kukiz ! Nie popieraj nikogo, organizuj swój start w wyborach jesiennych, PO I PIS niech sam sie staraja o głosy w drugiej turzedodajdo.com