niedziela, 6 września 2015

Profesor Wolniewicz: nieprzeciętne zaangażowanie żydowskie w multikulturalizm i procesy imigacyjne w Europie nieszczęściem dla świata i dla samych Żydów
Prof. Wolniewicz: Żydzi stoją w Europie za masową imigracją i mogą być do nich o to pretensjeProf. Bogusław Wolniewicz:

W Internecie można znaleźć wypowiedź niejakiej pani Barbary Lerner-Spectre, Żydówki amerykańskiej, która wyemigrowała najpierw ze Stanów Zjednoczonych do Izraela, a tam wyszła zamąż za jakiegoś rabina; ten rabin został przeniesiony na rabina Sztokholmu do Szwecji i ona w związku z tym przeszła do Szwecji - ona w ogóle jest jakąś znaną osobistością, jakąś profesor itd. I ona założyła tam jakieś takie centrum European Institute for Jewish Studies, Europejski Instytut Studiów nad Żydostwem - tak bym to po polsku przetłumaczył. I ona taką wypowiedź zamieściła z ramienia tego instytutu właśnie, którą tu po angielsku mam i będę tłumaczył na polski. Wypowiedź dotyczącą, jak ona sama tu podaje, zaangażowania żydowskiego (Jewish involvement in multiculturalism and imigrations of non-Europeans into Europe)... na temat zaangażowania żydowskiego w multikulturalizm i w imigrację nie-Europejczyków do Europy.

I Barbara Lerner-Spectre tak oświadcza tam: "sądzę, że ponowne pojawienie się antysemityzmu bierze się stąd, że Europa jeszcze nie odrobiła swojej lekcji multikulturalizmu". I think that reemergence of an antisemitism is because Europe has not yet learned how to be multicultural - po angielsku to brzmi. I mówi, że ta transformacja jest niezbędna, a Żydzi będą stanowić centrum tej transformacji w Europie (they are now going into multicultural mode and Jews will be resented because of our living role), otóż Żydzi będą tutaj w centrum tej transformacji i nastawiają się tutaj, jak ona tu pisze, na propagandę multikulturalizmu i będą mieli do nich pretensje ze względu na ich kierowniczą rolę w tej akcji, w tym uwielokulturowieniu, czy jakby to nazwać, Europy.

Otóż co się okazuje? Tutaj też mam informację w tym, że to oświadczenie Barbary Lerner-Spectre okazało się dla środowisk zydowskich ambarasujące (has proven embarassing) oni tutaj piszą, i wobec tego jest cenzurowane.

Dlaczego, pytam się, to ukrywać? Przecież jeżeli Barbara Lerner-Spectre mówi coś, co nie odpowiada stanowisku żydowskiemu, większości, nie wszystkim naturalnie, ale jakichś tam istotnych części Żydów, no to przecież właściwą formą byłoby podjąć polemikę publiczną z Barbarą Lerner-Spectre, że ona się myli i że Żydzi wcale nie są za wielokulturowością, tylko są przeciwko niej.

Tymczasem to byłaby nieprawda, bo prawda to jest taka, jak mówi Barbara Lehrner-Specter, że środowiska żydowskie są jedną z sił, które usilnie ten multikulturalizm popierają.

A dlaczego to działa tak na nas paraliżująco? Dlatego, że ludzie to wiedzą i że wiedzą, że wystąpić przeciwko multikulturalizmowi i przeciwko tej fali najazdu, który za tą zasłoną multikulturalizmu się kryje, to jest wystąpić przeciwko środowiskom żydowskim. A tego się ludzie panicznie boją i to im zamyka usta. Nieraz czytam krytyki na ten temat - nie ja jeden odnoszę się się oczywiście krytycznie do tego napływu tych obcych ludów na teren Europy i zmieniania w ogóle składu demograficznego Europy, ale przez to także jej charakteru cywlizacyjnego. Wielu ludzi odnosi się do tego krytycznie, [ale] nie zdradzają tego poglądu krytycznego, coś im zamyka usta. Otóż sądzę, - ktoś może uważać inaczej, proszę bardzo, niech swoje przeciwne zdanie wyłoży na stół - moim zdaniem [oni] boją się, bo wiedzą, że wchodzą wtedy w konflikt ze środowiskami żydowskimi, wpływowymi bardzo, które ten napływ obcych na kontynent europejski popierają. Uważając, że to jest w ich interesie narodowym. Może jest, ja nie wiem...

Jeszcze coś Państwu zacytuję - wypowiedź w tej sprawie pewnego polskiego żyda ortodoksyjnego. W polemice z kimś innym, z takim artykułem pana Krzysztofa Kłopotowskiego, który wystąpił w związku z haniebnym procesem, jaki Gazeta Wyborcza wytoczyła znanemu pisarzowi Jarosławowi Markowi Rymkiewiczowi. On tutaj pisze pod pseudonimem "Starzec", ale potem tam dalej się podpisuje Paweł Jędrzejewski. Ale z tekstu widać, że to jest ortodoksyjny żyd. To było już parę lat temu, bo ten proces był parę lat temu. Otóż co on pisze?
Powszechnie znany jest udział Żydów w kreowaniu i rozwoju komunizmu, feminizmu, socjalizmu i niechęci do chrześcijaństwa. Dlaczego tak jest? Skąd się bierze ta niechęć do chrześcijaństwa?
Dlatego przejawiają tendencję do obaw przed chrześcijaństwem, bo wiedzą, że sekularyzm gwarantuje im fizyczne bezpieczeństwo."


A także multikulti, zaraz Państwo o tym usłyszą.

To właśnie motywuje różne takie właśnie lewicowe organizacje - jest jedna wymieniona - i żydowski ponadproporcjonalny w nich udział pod pretekstem różnym... troski o konstytucję i o rozdział Kościoła od państwa, a w rzeczywistości chodzi tutaj o walkę z przejawami chrześcijaństwa". Które [to chrześcijaństwo], kiedy występuje jako jeden blok wyznaniowy, [wtedy] jest odczuwane przez środowiska żydowskie jako zagrożenie, a właśnie jeżeli jest ono multikulturalnie rozpuszczone, to to zagrożenie oni odczuwają jako mniejsze.

I konkluzja, jaką wyprowadza pan Paweł Jędrzejewski, jest taka:
Mają oni odrazę do nacjonalizmu, bo wierzą, że mocne narodowe tożsamości, nawet w Ameryce, spowodują ich izolację.

Może tak jest, tego nie neguję. W ogóle to, co tu jest, co pisze pan Paweł Jędrzejewski, mnie się wydaje, że to byłaby płaszczyzna do dyskusji. To wszystko jest naturalnie wysoce dyskusyjne - to co ja mówię i to, co on mówi, jest dyskusyjne. Ale ja czuję, że z takim jak on, jak ortodoksyjny żyd Paweł Jędrzejewski, można by dyskutować. Ale do tego się nie chce dopuścić.

Konkluduje on tak, ortodoksyjny żyd:
Jeżeli wierzy się, że lewicowe idee i programy są dobre dla Ameryki i świata, ma się szczególny powód do zadowolenia, widząc, jak głęboko Żydzi są zaangażowani w lewicę. jeżeli jednak wierzy się, że lewica jest moralnie zdezorientowana i w większości stanowi w Ameryce i na świecie siłę destrukcyjną, wtedy ponadproporcjonalne zaangażowanie Żydów po lewej stronie postrzega się jako tragedię - dla świata, a przede wszystkim dla samych Żydów

Otóż ja jestem właśnie po tej drugiej stronie. Ja uważam, że lewica jest siłą destrukcyjną, że jest wielkim nieszczęściem, że środowiska żydowskie tak się po tej lewej stronie angażują. Między innymi na przykład w tę sprawę feminizmu, jak choćby ta ustawa haniebna, którą Sejm nasz uchwalił w sprawie niby przemocy wobec kobiet, że niby chce się chronić. Bo lewacy zawze kogoś chronią, kogoś bronią, albo kogoś wyzwalają, jakichś uciśnionych szukają sobie: raz proletariuszy, raz Murzynów, raz studentów, raz starców, a teraz kobiety. Otóż to jest ustawa niszczycielska. Ona godzi w same podstawy naszej cywilizacji, to znaczy w strukturę rodziny i w ustrój - w wewnętrzny ustrój rodziny.

Ale to jest ustawa lewacka i środowiska żydowskie witają ją, jak Gazeta Wyborcza na przykład, jako osiągnięcie. Jak mówi Paweł Jędrzejewski, jeżeli ktoś uważa, że to są siły destrukcji, no to uważa, że to jest nieszczęście dla świata...


Barbara Lerner-Spectre wzywa do zniszczenia of europejskich społeczeństw chrześcijańskich


dodajdo.com

poniedziałek, 31 sierpnia 2015

niezalezna.pl: "Ręce precz od naszych dzieci !". Stop deprawacji w szkołach i w życiu publicznym !Obecny system sprawowania władzy, poprzez plany w zakresie edukacji seksualnej ujawnia swoje zwyrodniałe, totalitarne oblicze. Powstaje pytanie - a co z fundamentalną dla społecznej nauki Kościoła zasadą pomocniczości? Czyżby już nikt w Polsce o niej nie pamiętał? Przecież właśnie ta zasada miała chronić, obywatela, rodzinę, naród przed omnipotencją panstwa, ustanawiając dla tego ostatniego rolę jednoznacznie służebną. Przypomnijmy, że już w 2007 roku w swoim dokumencie "Deklaracja Suwerenności Narodu", widząc jakiemu zniekształceniu, wręcz odwróceniu i zanegowaniu ulega ta zasada w Unii Europejskiej pod rządami Traktatu z Lizbony (reformującego), postulowaliśmy wpisanie tej zasady expressis verbis do obecnej konstytucji RP, domagając się "ustanowienia zasad pomocniczości i solidarności jednoznacznie w rozumieniu katolickiej nauki społecznej". (Red.)


"Ręce precz od naszych dzieci". Tysiące ludzi przeciwko deprawacji w szkołach


Źródło:niezalezna.pl

Po Mszy św. w kościele św. Anny plac na Mariensztacie zapełnił się tysiącami osób i rozpoczęła się manifestacja pod hasłem „Stop deprawacji w edukacji” przeciwko seksualnej deprawacji dzieci w szkołach. - Jest dużo dzieci, dużo rodzin. Są transparenty, flagi narodowe, widać hasła „Stop gender” czy „Ręce precz od naszych dzieci” – relacjonował portalowi niezalezna.pl Michał Maluga, współorganizator akcji.Maluga mówi, że cały czas napływają na plac kolejne osoby. - Na Mszy św. było tyle osób, że nie mieściły się w kościele. Przybyło już na obecną chwilę kilka tysięcy osób. Jestem z Wrocławia, widziałem osoby z Krakowa, Szczecina, przyjechały też delegacje z różnych części Polski - mówi. Przed godziną 14.00 otwarto oficjalnie manifestację.

Cel akcji "Stop Deprawacji" zawiera się w oświadczeniu jakie zostało wystosowane po działaniach MEN-u, gdzie organizacje prorodzinne i rodzice wyraziły swój stanowczy protest wobec zadeklarowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej planów zmiany podstawy programowej zajęć szkolnych „Wychowanie do życia w rodzinie”.

Według aliansu organizacji pro-rodzinnych Stop Deprawacji w Edukacji "zmiany te podyktowane są intencją wprowadzenia narzucanych nam z zewnątrz elementów kontrowersyjnej seksedukacji, zgodnej z tzw. standardami WHO i postulatami środowisk LGBTQ. W zapisach ww. standardów znajdują się takie postulaty, jak np. zaznajamianie czterolatków z masturbacją. Sugerują one również promocję różnorodnych odmienności i ekspresji seksualnych. Na Zachodzie cele te już dzisiaj osiąga się przy pomocy pokazywania dzieciom treści o charakterze pornograficznym.

Ministerstwo w warunkach polskich podjęło taktykę drobnych kroków. Proponuje się na początek (już w tym roku) wprowadzić do programu gimnazjalnego m.in. prezentacje stosunku płciowego oraz powierzyć prowadzenie zajęć grupom edukatorów z zewnątrz. Możemy więc spodziewać się w szkołach obecności przedstawicieli skrajnych organizacji aborcyjnych i LGBQT, które mają międzynarodowe akredytacje przy ONZ.

Zdaniem wielu ekspertów epatowanie permisywną seksualnością, nieadekwatną do faz rozwoju dzieci, oraz nieodpowiedzialne propagowanie treści związanych z tzw. tożsamością płciową, prowadzi do głębokich zaburzeń seksualności oraz tożsamości płciowej dzieci i młodzieży" - apelują kończąc stanowczym: "Uratujmy nasze dzieci!"


Oświadczenie pos. Stanisława Papieża z dn. 20 czerwca 2002 roku

4 kadencja, 24 posiedzenie, 2 dzień (20.06.2002)

Oświadczenia.

Poseł Stanisław Papież:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W związku z prowadzoną w moim okręgu wyborczym w Krakowie przez studentów z organizacji Krucjata - Młodzi w Życiu Publicznym akcją pt. ˝Stop deprawacji˝ pragnę wygłosić następujące oświadczenie. Co najmniej od 12 lat jesteśmy świadkami bezprecedensowego procesu, w trakcie którego ulice miast polskich zamieniają się w jedną wielką tablicę reklamową, na której eksponowane jest każde możliwe plugastwo. Na wielki billboardach odbywa się w najlepsze promocja bezwstydnej pornografii i rozmaitych dewiacji seksualnych. Wszelkie próby oddolnego powstrzymania tej ofensywy, podejmowane przez zwykłych obywateli, z pomocą istniejących instrumentów prawnych, napotykają na mur wrogiej obojętności urzędników, zarówno administracji samorządowej, jak i państwowej, a zwłaszcza, co szczególnie bolesne, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Zaznaczam na wstępie, że problem ten dotyczy wszystkich większych miast i większości miasteczek w Polsce, jednak skupię się na podaniu przykładu Krakowa, jako miasta mi najbliższego, miasta, w którym się urodziłem i w którym mieszkam. Grodu podwawelskiego, miasta - symbolu wielkiej przeszłości narodowej państwa polskiego, a zwłaszcza stolicy arcybiskupiej ks. Karola Wojtyły - Ojca Świętego, który wkrótce ma przybyć do Polski, również nie ominęła ta plaga.

Od wielu lat na ulicach miasta eksponowane są plakaty, które naruszają dobry smak, stanowią występek przeciw moralności publicznej, demoralizują i wreszcie obrażają uczucia religijne wielu krakowian. Wszystkie autorytety naukowe i moralne są zgodne, że pornografia eksponowana publicznie jest zagrożeniem nie tylko dla moralności, ale i zdrowia psychicznego, szczególnie najmłodszych, jednak w praktyce w tej sprawie panuje zadziwiająca bezsilność. Kolejne akcje prowadzone przez ludzi dobrej woli, pomimo że zaangażowały się w nią już tysiące mieszkańców naszego miasta, nie dają rezultatu.

Władze samorządowe albo pozostają nieczułe na apele organizacji społecznych, albo pozorują jakieś działania, nie doprowadzając jednak do rozwiązania problemu. Dokładnie przed trzema miesiącami wystąpiłem do prezydenta miasta Krakowa Andrzeja Gołasia, reprezentanta szermującej sloganami o tzw. wartościach chrześcijańskich koalicji rządzącej w mieście z apelem o doprowadzenie do natychmiastowego usunięcia reklam jednego z pism pornograficznych, promującej najohydniejsze zboczenia, m.in. zawody w wielokrotnych publicznych kontaktach seksualnych. Powołałem się przy tym na uchwałę Zarządu Miasta Krakowa podjętą pod naciskiem organizacji katolickich walczących z pornografią, która zabrania prezentacji treści pornograficznych na nośnikach reklamowych znajdujących się na gruntach, które należą do gminy Kraków. Prezydent miasta poinformował mnie po pewnym czasie, że dotychczas nie zawarto nowych umów na podstawie wspomnianej uchwały, ale w czerwcu 2001 r. zalecił podległym mu komórkom urzędu miasta wprowadzenie odpowiednich klauzul do umów zawartych dotychczas. Pornograficzna reklama dotrwała rzecz jasna na tablicach reklamowych do końca swoich dni. A po niej pojawiły się następne. Ostatnio następne plakaty reklamujące inne pismo pornograficzne z bezczelną deklaracją, że ˝Larry Flint, który zmienił Amerykę, teraz zmieni Polskę˝, pojawiły się na przystankach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, spółki należącej w 100% do gminy Kraków. Widać więc jasno, że działania urzędników samorządowych są jedynie działaniami pozorowanymi i że nie ma tam prawdziwej woli wyeliminowania pornografii z ulic Krakowa. Pragnę zaznaczyć, że władze miejskie wbrew temu, co twierdzi prezydent, mają instrumenty, za pomocą których mogłyby wyeliminować problem nie tylko z nośników reklamowych na gruntach miejskich, ale i na prywatnym terenie - wystarczy przywołać działalność komisji opiniującej wygląd szyldów reklamowych na ulicach, która każdej firmie może nakazać zdjęcie szyldu, np. z powodu jego nikłych walorów estetycznych. Polska znajduje się w przededniu wyborów samorządowych. Warto przyjrzeć się działalności w samorządzie osób, które ponownie będą ubiegać się o społeczny kredyt zaufania.

Problem jednak nie musi być rozwiązywany rękami samorządu i tu przechodzę do meritum mojego oświadczenia. Kwestię gorszących plakatów reklamowych można rozwiązać odrobiną dobrej woli wymiaru sprawiedliwości. Dlaczego obywatele polscy, a zwłaszcza dzieci są przez bezczynność wymiaru sprawiedliwości narażane na deprawację mogącą wywołać nieobliczalne skutki moralne, psychiczne i społeczne? Zwracam uwagę, iż obywatele Polski mają zagwarantowane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, iż porządek prawny w Polsce odnosi się do uniwersalnych zasad prawdy, dobra, sprawiedliwości i piękna oraz prawa do poszanowania godności człowieka. W preambule obowiązującej konstytucji czytamy:

˝Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę konstytucję będą stosowali,

wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka,

jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi,

a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej˝.


W Konstytucji RP w art. 72 ust. 1 czytamy: ˝Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją˝. Ten zapis konstytucji znajduje odzwierciedlenie w regulacji Kodeksu karnego, gdzie w art. 202 § 1 czytamy: Kto publicznie prezentuje treści pornograficzne w taki sposób, że może to narzucić ich odbiór osobie, która sobie tego nie życzy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku; a w § 2: Kto małoletniemu poniżej lat 15 prezentuje treści pornograficzne lub udostępnia mu przedmioty mające taki charakter, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Z przykrością muszę jednak stwierdzić, że jedyną odpowiedzią na doniesienia przeciwko osobom rozpowszechniającym publicznie treści pornograficzne, które kierowane są do prokuratury, jest albo odmowa wszczęcia postępowania, albo umorzenie śledztwa. Nikt nie ma wątpliwości co do tego, że prezentowanie gorszących plakatów na billboardach jest sposobem prezentowania narzucającym odbiór osobom, które sobie tego nie życzą i małoletnim, jednak sprecyzowanie pojęcia pornografii okazuje się - nie wiedzieć czemu - problemem nie do przezwyciężenia. Prokuraturze nie wystarcza tu słownikowe znaczenie tego słowa, odwołuje się do braku prawnej definicji zjawiska, tak jakby np. w sprawie o zabójstwo za pomocą np. cegły konieczna była prawna definicja cegły. Definicja nie jest jednak problemem, ale pretekstem wynikającym z programowego przyzwolenia dla pornografii środowisk, z których rekrutuje się większość przedstawicieli prokuratury.

Dlatego z radością powitałem inicjatywę, która wyszła tym razem z kręgu ludzi młodych i bardzo młodych, studentów krakowskich uczelni i szkół średnich. Stowarzyszenie ˝Krucjata - młodzi w życiu publicznym˝ prowadzi na terenie uczelni zbiórkę podpisów pod apelem domagającym się od władz, aby: wykorzystały środki, którymi dysponują, do uniemożliwienia rozpowszechniania obrazów i treści wykraczających przeciwko przyzwoitości i dobrym obyczajom. Tablice, obrazy oraz wszelkie inne nośniki zawierające takie treści powinny zniknąć z naszego miasta. Jesteśmy zbulwersowani - piszą w swym apelu młodzi ludzie - gdyż treści te są narzucane nam wbrew naszej woli poprzez prezentowanie ich publicznie. Szczególnie boli nas fakt, iż na obcowanie z tymi treściami narażone są dzieci - osoby najbardziej wrażliwe i bezbronne wobec barbarzyńskich i demoralizujących treści. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

dodajdo.com

sobota, 29 sierpnia 2015

Program wyborczy Komitetu Wyborczego Wyborców GRZEGORZA BRAUNA "Szczęść Boże!"
Program wyborczy
Komitetu Wyborczego Wyborców GRZEGORZA BRAUNA "Szczęść Boże!"1. WIARA, RODZINA, WŁASNOŚĆ – to trzy wartości kardynalne, na straży których stać ma głowa państwa i których bezpieczeństwo gwarantować powinna NOWA KONSTYTUCJA.

2. ŻYCIE ludzkie powinno być chronione na wszystkich etapach istnienia.

3. WOLNOŚĆ OSOBISTA może być urzędowo ograniczana tylko wyjątkowo – poza wypadkami ewidentnych przestępstw, wyłącznie tam, gdzie w grę wchodzi BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA.

4. WOLNOŚĆ GOSPODARCZA winna podlegać szczególnej ochronie. Państwowe kartele i piramidy finansowe należy zlikwidować.

5. Należy UPROŚCIĆ i OBNIŻYĆ PODATKI – jednocześnie z redukcją wydatków budżetowych, redukcją administracji i radykalnym uproszczeniem procedur.

6. KARA ŚMIERCI powinna grozić mordercom i zdrajcom stanu.

7. PRAWO DO POSIADANIA BRONI jest prawem naturalnym wolnych Polaków.

8. WOJSKO POLSKIE, POLICJA, SŁUŻBY i SĄDOWNICTWO – to trzy dziedziny, na których modernizacji powinny skupić się działania państwa.

9. W polityce zagranicznej trzeba kierować się suwerennym realizmem – wobec partnerów zagranicznych należy starannie egzekwować zasadę wzajemności. Wobec wojny ukraińskiej pilnie zadeklarować należy NEUTRALNOŚĆ.

10. W imię TRADYCJI CYWILIZACJI ŁACIŃSKIEJ i POLSKIEGO INTERESU NARODOWEGO należy zdecydowanie przeciwstawić się inwazji ideologicznej, propagandzie dewiacji i obcym roszczeniom kolonizatorskim.

NA 1050. ROCZNICĘ CHRZTU POLSKI SPOTKAJMY SIĘ W WOLNYM I NORMALNYM KRAJU!Informacje:

Komitet Wyborczy Wyborców GRZEGORZA BRAUNA "Szczęść Boże!"Do pobrania: Wykaz podpisów poparcia dla listy kandydatów na posłów KKW GB "Szczęść Boże!"Patrz także:

Uaktualniona lista pełnomocników wyborczych (z 20 sierpnia 2015)

Apel Grzegorza Brauna w sprawie udzielenia poparcia KWW GB "Szczęść Boże!" (wersja tekstowa)
Zachęcamy do wpłat na KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!” na konto nr:
13 8213 0008 2010 0901 1119 0001
PBS Ciechanów

Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!”
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 22 lokal U-6
Tytułem: „darowizna na Komitet Wyborczy Wyborców”


Pamiętajmy, że:
– wpłaty tylko z kont prywatnych – nie wolno nam przyjmować wpłat z kont firmowych
– nie wolno robić przekazów pocztowych lub przelewów z Urzędów Pocztowych
– wpłaty tylko w złotówkach i od obywateli polskich na stałe zamieszkałych w Polsce


Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!”dodajdo.com

Apel Grzegorza Brauna w sprawie udzielenia poparcia KWW GB "Szczęść Boże!"

Apel Grzegorza Brauna w sprawie KWW GB "Szczęść Boże!"Grzegorz Braun:

Szczęść Boże! Bardzo proszę o pomoc. Bardzo proszę o pomoc w zbiórce podpisów, które pozwolą zarejestrować kandydatów listy Komitetu Wyborczego Wyborców Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!".

KWW GB "Szczęść Boże!" istnieje już od paru tygodni. Zbiórka podpisów trwa. Musi się zakończyć w ciągu tygodnia, dziesięciu najbliższych dni po to, żeby przed upływem terminu rejestracji było pole manewru dla - nazwijmy to - negocjacji koalicyjnych. Po to, żeby można było jeszcze zdyskontować sukces akcji zbierania podpisów politycznie.

Remanenty, posumowanie wcześniejszych wydarzeń. KWW GB "Szczęść Boże!" utworzony został, ponieważ okazało się, że współtworzenie szerszego frontu prawicy antysystemowej jest niemożliwe z powodu braku takiej woli politycznej ze strony liderów, przedstawicieli tych środowisk, z którymi rozmawiałem osobiście: od Korwina do Stonogi, przez KaNaPę, jedną większą, kilka mniejszych kanap. KNP - Kongres Nowej Prawicy, kierownictwo tej akurat organizacji, jak mi się zdaje, ostatecznie się skompromitowało w tych rozmowach, które prowadziliśmy. Wykazały te rozmowy nieszczerość i jeśli ujawniły się jakieś motywy działania przeciwnego takiej wspólnej szerszej formacji, no to chyba trzeba wymienić ten jeden naczelny - liczenie na refundację budżetową, liczenie na dotację państwową, a na takie dotacje mogą liczyć partie polityczne. I stąd niechęć do formacji bezpartyjnej.

Taka formacja bezpartyjna Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" istnieje zatem, zbiera, uzbiera podpisy. Ale dzieło jest bardzo trudne. Jak wiadomo, władza ludowa tak to wszystko zorganizowała, żeby rzecz była zgoła niewykonalna dla tych właśnie, którzy nie dysponują stałym aparatem partyjnym.

Bardzo proszę więc o pomoc. Ten mój apel proszę zaliczyć do kategorii apeli dramatycznych. Proszę o pomoc właśnie dlatego, że akcja idzie nam świetnie. Kiedy codziennie weryfikujemy informacje napływające z różnych stron kraju, są powody do rosnącego optymizmu. Ale tym bardziej w związku z tym proszę o pomoc po to, by ta akcja zbierania podpisów mogła zakończyć się wcześniej, przed terminem, tak, żeby wówczas można było wrócić do rozmów z ewentualnymi, spóźnionymi, ale jednak możliwymi ciągle do pozyskania partnerami.

KWW GB "Szczęść Boże!" nie jest wąskim, konfesyjnym fanklubem. To jest formacja szeroka. To jest formacja otwarta - ma się rozumieć, nie na przestrzał, ale otwarta - na wszystkich narodowców, wolnościowców, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii wolności gospodarczej, katolików, tych wszystkich, którzy razem zgodzą się stać na wspólnym gruncie, jaki określiłbym jako postawę państwową, propaństwową.

KWW GB "Szczęść Boże!" jest komitetem patriotów i państwowców. Zapraszam zatem. Zapraszam zatem wszystkie sieroty po tych liderach, którzy zawiedli, którym czas najwyższy pokazać czerwoną kartkę, zapraszam wszystkich, którzy spadli z większej czy mniejszej kanapy i przebudzili się może troszkę zbyt późno ze snu, z pewnych urojeń, nadziei wiązanych z pewnymi projektami politycznymi, które dzisiaj właśnie ujawniają swoją, nazwijmy to grzecznie, niespójność i niejasność oblicza ideowego. Zapraszam narodowe miasta, których już tyle przyszło do szyldu "Szczęść Boże!", zapraszam Młodzież Wszechpolską, ONR-owców, zapraszam katolików, Rycerzy Chrystusa Króla, wszystkie te najcudowniejsze rozmaite kółka różańcowe, które - bez żadnej ironii - tak wielki wkład miały w moją kampanię prezydencką. Zapraszam wszystkich wolnościowców, wszystkie te sieroty po Korwinie, wszystkich tych ludzi, którzy chcieliby wielkiej Polski wolnych ludzi. A więc wielkiej Polski katolickiej: katolickiej, otwartej, byle nie na przestrzał.

Szyld "Szczęść Boże! - jaką on już wspaniałą odegrał, odgrywa i będzie odgrywał rolę. To jest wspaniały papierek lakmusowy. Od razu na wejściu okazuje się, kto może, kto nie może. Kto jak diabeł święconej wody tego szyldu chce uniknąć, uchyla się, nie chce pod nim stanąć, ten się dość jasno deklaruje. I proszę Państwa - jeśli, w co wierzę, uda nam się przed terminem zakończyć tę zbiórkę podpisów, wtedy będziemy mieli do czynienia z nowym otwarciem. To będzie nowa jakość. Dziś zarejestrowanych [zgłoszonych] rozmaitych komitetów i komitecików jest kilkadziesiąt, zdaje się powyżej 70-tki w tej chwili. Rejestracji [swoich list] dokonają tylko nieliczni. Tylko nieliczne zatem wejdą do kampanii ogólnopolskiej. Tylko nieliczne osiągną ten efekt, na który pracujemy, na ten efekt podpięcia się do szczekaczki - właśnie ten udział w czasie antenowym w mediach głównego ścieku.

W kampanii prezydenckiej przeprowadzone zostało, jak to nazywałem, rozpoznanie bojem, z nawiązką z całą pewnością wszystkie nadzieje w tym pokładane się spełniły, bo przynajmniej parę słów poszło w eter, parę zdań zostało wypowiedzianych, no i może nawet jakoś od tej pory tam sobie kursują, cyrkulują, zataczają szersze kręgi: "kondominium niemiecko-rosyjskie pod żydowskim zarządem powierniczym", "Kościół-Szkoła-Strzelnica-Mennica", "mafie-służby i loże" - to przedsmak. Teraz w kampanii parlamentarnej będziemy mogli pójść szerzej - przede wszystkim dzięki temu, że to nie będzie jedna twarz, że to nie będzie jeden kandydat, ale będą tych kandydatów setki i liczne grono liderów wiodących, znaczących, znanych Państwu z wielu różnych przedsięwzięć.

Mam nadzieję, że wkrótce będę mógł ich Państwu szerzej przedstawić, że zobaczycie wtedy szyld "Szczęść Boże!" nad całą Polską rozpostarty. Bardzo proszę o pomoc. Ta pomoc nie tylko w zbiórce podpisów, które proszę bardzo, przekazujcie pełnomocnikom regionalnym, pełnomocnikom okręgowym, tych okręgów wyborczych jest w Polsce 41. W 41 okręgach można znaleźć zawsze kogoś, kto reprezentuje mnie, ja bowiem jestem formalnie pełnomocnikiem KWW GB "Szczęść Boże!", ale w całym kraju. Są osoby przeze mnie upełnomocnione [i one] zbierają te podpisy.

Rzecz ważna: podpisy muszą być składane, proszę Państwa, w danych okręgach. To nie jest tak, jak w wypadku zbiórki w wyborach prezydenckich, gdzie podpisy z całej galaktyki zbierane były do jednej puli i były przekazywane jednej Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie. Tutaj rejestracji dokonywać będziemy we wszystkich okręgach, w każdym z osobna. dlatego podpisy trafić muszą do okręgowych pełnomocników.

Ich nazwiska, jak zresztą całą tę mapę Polski i inne informacje o naszej kampanii znajdziecie Państwo na stronie www.GrzegorzBraun2015.pl. Ta strona działa, została nam w spadku po kampanii prezydenckiej i jeszcze nam się przydaje, jak i na innych stronach fejsbukowych Grzegorz Braun (osoba publiczna) - to jest ten profil, na którym najczęściej znaleźć można najpilniejsze informacje.

I jeszcze numer konta bankowego, które KWW GB "Szczęść Boże!" posiada. Po rejestracji pełnomocnik finansowy komitetu otworzył takie konto i cóż, zaglądamy tam codziennie, żeby sprawdzić, czy co przybyło. Bardzo proszę o tę pomoc dlatego, że cała zbiórka podpisów po to przecież, żebyśmy mogli następne tygodnie przeżyć bardzo intensywnie, korzystając z tej możliwości, na którą teraz pracujemy - właśnie z możliwości podpięcia się do szczekaczki, podpięcia się do reżimowego wzmacniacza, no i żeby wykorzystać tę możliwość będziemy potrzebowali Państwa pomocy także finansowej. Z góry za nią dziękuję.

Proszę traktować te moje prośby, te moje zachęty usilne jako zaproszenie do tego, żebyście Państwo dokonali jakiegoś własnego dzieła. Zapraszam do udziału w KWW GB "Szczęść Boże!", z nadzieją, jeszcze raz to powtórzę, że powstaje nie klub, tylko doraźny, tylko na te wybory, nie jakiś wąski, partykularny, ale że po prostu niniejszym przystępujemy do budowania, do zakładania zrębów kadrowych struktury, która będzie działać, daj Boże, i po 25 października i po tych wyborach parlamentarnych, do których idziemy.

Dziękuję za pomoc i do zobaczenia, do zobaczenia w tej akcji wyborczej. Szczęść Boże!


Informacje:

Komitet Wyborczy Wyborców GRZEGORZA BRAUNA "Szczęść Boże!"Program wyborczy Komitetu Wyborczego Wyborców GRZEGORZA BRAUNA "Szczęść Boże!"

Wykaz podpisów poparcia dla listy kandydatów na posłów KKW GB "Szczęść Boże!"


Uaktualniona lista pełnomocników wyborczych (z 20 sierpnia 2015)
Zachęcamy do wpłat na KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!” na konto nr:
13 8213 0008 2010 0901 1119 0001
PBS Ciechanów

Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!”
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 22 lokal U-6
Tytułem: „darowizna na Komitet Wyborczy Wyborców”


Pamiętajmy, że:
– wpłaty tylko z kont prywatnych – nie wolno nam przyjmować wpłat z kont firmowych
– nie wolno robić przekazów pocztowych lub przelewów z Urzędów Pocztowych
– wpłaty tylko w złotówkach i od obywateli polskich na stałe zamieszkałych w Polsce


Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!”dodajdo.com