poniedziałek, 4 maja 2020

Ramy konstytucyjno-prawne wprowadzenia stanu sytuacji nadzwyczajnej w Rzeczpospolitej PolskiejKwestia praw człowieka i obywatela ma w Konstytucji RP szczególne miejsce, ze względu na "gorzkie doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane", w szczególności w okresie totalitarnej dyktatury komunistycznej w tym także przez pamięć cierpień i ofiar poniesionych przez Naród polski w okresie wprowadzonego w 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego (por. Preambula). Z tego też powodu Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym (art. 2) do którego naczelnych zadań w pierwszym rzędzie należy zachowanie niepodległości i nienaruszalności terytorium RP, a także zagwarantowanie po wieczne czasy wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwa swoim obywatelom (art. 5). Prawa te i wolności mogą być zgodnie z Konstytucją ograniczane jedynie w szczególnych sytuacjach zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa, zdrowia i życia obywateli.

Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą tedy być ustanawiane w drodze ustaw, ale tylko i jedynie wtedy, gdy to jest konieczne w demokratycznym państwie dla zachowania bezpieczeństwa lub porządku publicznego, ze względu na ochronę środowiska, zdrowia i moralności publicznej, lub wolności i praw innych osób. (art. 31). W żadnym bądź razie ograniczenia praw człowieka i obywatela nie mogą naruszać istoty wolności i praw (art. 31 ust. 3). Przez co należy rozumieć, najkrócej mówiąc, kategoryczny zakaz stanowienia takiego prawa, takiego ustawodawstwa, które w praktyce pozwala rządzącym uczynić z postanowień Konstytucji wolnościową i demokratyczną fasadę, za którą ukrywa się imitacja i karykatura państwa prawnego, w rzeczywistości oparta na przemocy, terrorze i bezprawiu. Przyjęte ze względu na stan nadzwyczajny środki ograniczające prawa i wolności obywatelskie muszą być przy tym proporcjonalne do rzeczywistego zagrożenia dla ładu, bezpieczeństwa i zdrowia obywateli. Powinny one także zmierzać powinny zmierzać do jak najszybszego przywrócenia normalnego funkcjonowania państwa. Wreszcie, wprawdzie Konstytucja jedynie postuluje wyrównywania przez państwo polskie strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela (art. 228 ust. 4), jednak ten postulat państwo polskie w praktyce uznało to zobowiązanie, przyjmując ustawę z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela. Ustawa ta jednak odnosi się wyłącznie do jednej z trzech sytuacji nadzwyczajnych jakie przewiduje konstytucja, tj. stanu wojennego, stanu wyjątkowego, lub stanu klęski żywiołowej, dla których w obecnym systemie prawnym istnieją i obowiązują trzy inne odpowiednie ustawy okołokonstytucyjne, przewidziane w konstytucji wprost, a nie w sposób dorozumiany (p. art. 228. ust. 1). Zgodnie z konstytucją stan nadzwyczajny może być wprowadzony pod warunkiem ustawowego określenia zakresu ograniczenia wolności praw człowieka i obywatela (art. 228. ust. 3), a działania podjęte na ich podstawie muszą odpowiadać stopniowi zagrożenia i powinny zmierzać do jak najszybszego przywrócenia normalnego funkcjonowania, tj. stanu konstytucyjnego istniejącego przed wprowadzeniem określonego stanu nadzwyczajnego (art. 228. ust. 5).
Konstytucja stanowi równocześnie, że W czasie stanu nadzwyczajnego nie mogą być zmienione: Konstytucja, ordynacje wyborcze do Sejmu, Senatu i organów samorządu terytorialnego, ustawa o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej oraz ustawy o stanach nadzwyczajnych (art. 228. ust. 6). W czasie stanu nadzwyczajnego oraz w ciągu 90 dni po jego zakończeniu nie może być skrócona kadencja Sejmu, przeprowadzane referendum ogólnokrajowe, nie mogą być przeprowadzane wybory do Sejmu, Senatu, organów samorządu terytorialnego oraz wybory Prezydenta Rzeczypospolitej, a kadencje tych organów ulegają odpowiedniemu przedłużeniu (art. 228. ust. 7).


dodajdo.com

piątek, 10 kwietnia 2020

"TARCZA ANTYKRYZYSOWA" RZĄDU MATEUSZA MORAWIECKIEGO - BEZPRECEDENSOWY ZAMACH STANU NA KONSTYTUCJĘ ORAZ ELEMETARNE PRAWA CZŁOWIEKA I OBYWATELAPod pretekstem obrony praw człowieka i obywatela (prawa wyborcze w majowych wyborach na prezydenta RP), ze względu na rzekomą konieczność przestrzegania konstytucji RP, pod groźbą rzekomej konieczności wypłacania obcym podmiotom niebotycznych mitycznych odszkodowań z tytułu wprowadzenia któregoś z przepisanych prawem stanów nadzwyczajnych, rząd "dobra zmiana" pod kierownictwem premiera Mateusza Morawieckiego zawiesza w rzeczywistości na czas praktycznie nieograniczony stosowanie całego rozdziału XI konstytucji RP o stanach nadzwyczajnych, jak również pomija istnienie odpowiednich aktów ustawowych i za pośrednictwem rzekomo dobroczynnego aktu nazywanego w skrócie "tarczą antykryzysową" wprowadza się całkiem nowy stan nadzwyczajny.

Ten nowy, nieznany dotąd stan nadzwyczajny zakresem swoim przewyższa wszystkie dotychczasowe stany nadzwyczajne, ze stanem wojennym włącznie. Daje on władzy państwowej nieograniczone praktycznie możliwości odbierania, zawieszania, gwałcenia przez czas nieokreślony praw człowieka i obywatela. Stan tak niebywały w cywilizowanym świecie można jedynie próbować porównać z bolszewicką ustawą (czy dekretem - nie pamiętam) o Wszechrosyjskiej Nadzwyczajnej Komisji ds. Zwalczania Kontrrewolucji i Sabotażu (CzeKa) z 12 października 1917 r., albo też ze specjalnymi uprawnieniami (Ermächtigungsgesetz) z 24 marca 1933 r. dla Adolfa Hitlera.

W dalszej części postaramy się w sposób merytoryczny uzasadnić sformułowaną powyżej tezę

c.d.n.
dodajdo.com

sobota, 4 maja 2019

US ACT S.447 (JUST) IS A FRAUDUS ACT S.447 (JUST) IS A FRAUD

As Americans, we are concerned with the damage to the United States constitutional order caused by Law 115-171 (Act S.447 )

Law 115-171 (Act S.447) breaking the existing legal order and creating a precedent that discriminates against other ethnic groups, opens the door to transforming extralegal material claims into a legal tool of asset takeover.

Appeal to U.S. politicians and the American public to reject the tribal and racist logic and discriminatory provisions of the Law 115-171 (Act S.447) and to amend the law accordingly.

Do not wait


SIGN OUR PETITION


dodajdo.com

piątek, 8 marca 2019

Michał Marusik MEP: Hands off Poland ! Ręce precz od Polski !Michał Marusik MEP:

"Ladies and Gentlemen, we Poles remember exactly the time when the decisions about what we Poles were allowed to do, and what not allowed, were made in Moscow. In Moscow, the limits of our political freedom and sovereignty were set. There has changed a lot now, but we seen that for us Poles the things in this matter haven't changed much because currently the limits of our political freedom are to be determined and designated by Brussels and Strasbourg, alike before by Moscow. We know that the violence to the nations and states ended with the death of the Union of Soviet Socialist Republics. And the same procedure of interference into the political freedom of nations and states will end with the death of the Union of Socialist European Republics. And there will be nothing to regret. Because free citizens and safe people in free and safe national states - this should be our goal.
A few hundred years ago, there was an institution of a whipping boy at the ruling European courts. Today, you've made a whipping boy from Poland. I will say what the Polish street says: "Hands off Poland !"
(ed. translation)dodajdo.com

niedziela, 17 lutego 2019

Mariusz Max Kolonko o nowelizacji ustawy o IPNMariusz Max Kolonko o nowelizacji ustawy o IPN
https://vimeo.com/278797754      [...] Moja ocena jest taka: proszę mi wymienić jedną jakość polityczną, którą pan [panie prezesie Kaczyński] uzyskał, poddając nowelizacji ustawę o IPN (Instytut Pamięci Narodowej). Nie dwie, tylko jedną. I proszę mi nie mówić, że jest to deklaracja, którą pan podpisał, dlatego, że deklaracja ta - ja ją nazywam najbardziej haniebną, jaka została podpisana przez władze III Rzeczypospolitej - i w tej deklaracji czytamy między innymi: "Uznajemy i potępiamy każdy indywidualny przypadek okrucieństwa wobec Żydów, jakiego dopuścili się Polacy w czasie II wojny światowej".
      Panie prezesie Kaczyński, czy pan zdaje sobie sprawę, że gdyby coś takiego podpisał premier Netanjahu, tylko w odwrotną stronę: "Uznajemy i potępiamy każdy przykład okrucieństwa, jakiego dopuścili się Żydzi wobec Polaków" i zrobiłby to premier Netanjahu w Izraelu, to powiesiliby go na haku. W Knesecie. Żydzi. Za coś takiego. To, co pan zrobił jest niebywałe. Niech mi pan poda jedną rzecz, którą pan uzyskał w zamian za coś takiego. Ta deklaracja jest po prostu haniebna. I proszę mi nie mówić, że tą jakością, którą pan uzyskał jest to, co teraz media podają, że jakoby mamy szansę na to, że wojska amerykańskie będą stacjonowały w Polsce.
      Ja panu wyjaśnię, dlatego, że pan może nie wie, zdradzę panu, Amerykanie są bardziej zainteresowani tym, żeby te wojska stacjonowały w Polsce, niż Polacy powinni być zainteresowani, aby te wojska amerykańskie w Polsce były. Ale pan tego nie wie, bo skąd pan ma to wiedzieć? Pan nie jest politologiem. Pan nie ma nawet politologów w Sejmie.
      Kim wy jesteście? Jesteście bandą ludzi, która, jak za pierwszym razem rządziliście i istnieliście rok i 8 miesięcy, za drugim razem istniejecie dwa lata i robicie tego rodzaju rzeczy. Kim pan jest, panie Kaczyński? Co pan wyprawia? Przecież to trąci o zdradę interesu narodowego, o zdradę interesu państwa - ta deklaracja. Żydzi was na podstawie tej deklaracji zajeżdżą przez następne 10 lat. Tak długo będą jeździć po was, aż dostaną pieniądze, [będą jeździć] po polskiej historii, będą zmieniać tę historię, będą mówić, że Polacy mordowali Żydów i nie będziecie mogli nic zrobić, ponieważ podpisał pan tę deklarację, panie Kaczyński. Dokładnie tak samo Żyd Bartoszewicz w 2007 roku podpisał Deklarację Teresińską, która po jedenastu latach zaowocowała tym, że Żydzi otrzymali ustawę 447 podpisaną w Kongresie amerykańskim, tak teraz podpisał tę deklarację - nazywam ją Deklaracją Wstydu i Hańby, która za kilkanaście lat zaowocuje tym, że Żydzi dostaną pieniądze, które oni chcą od samego początku.
      Więc ja już teraz proponuję panu, panie Kaczyński, ponieważ jedyne, co potraficie robić, to rozdawać publiczne pieniądze, żebyście wymyślili taki program, który się będzie się nazywał Żyd+ . Poważnie. Program Żyd+ polegać będzie na tym, że każdy Żyd, nawet ten zakamuflowany - to będą duże pieniądze, które będziecie musieli wydać - otrzyma pieniądze od was, już teraz. Po to, żeby Żydzi nie szkalowali przez następną dekadę Polaków za to, co się działo podczas II wojny światowej. Już teraz zróbcie ten program Żyd+ i rozdawajcie im pieniądze.
      Unbelievable, co wy robicie. I powiem panu jeszcze jedną rzecz, o której pan nie wie, bo skąd pan ma wiedzieć? Wy jesteście socjaliści. Wy nie znacie kapitalizmu. Kto z was ma jakikolwiek business? Kto potrafi w ogóle rządzić? Wybieracie ludzi do ministerstwa tylko dlatego, że znają język angielski. A więc panu powiem: Amerykanie nigdy nie mieli problemu z tą ustawą o IPN, ale Amerykanie za każdym razem, kiedy ktoś złoży zapytanie w tej sprawie, to powie - tak jak ja mówię - jest wadliwa, ponieważ jest sprzeczna z zasadą wolności słowa. Bo Amerykanie mają zasadę wolności słowa wpisaną do konstytucji i dla nich to jest świętość. Dlatego, że Amerykanie nie mają ustaw o Holocaust denial [o negowaniu Holocaustu]. Właśnie z tego powodu. Tak, jak państwa europejskie mają i te kilkanaście państw istnieje i tak samo, jak mają Żydzi, gdzie skazują na 5 lat więzienia za to samo, co wy żeście teraz odpuścili. Pięć lat więzienia. i nikt się ich nie czepia. Dlaczego? Bo gdyby zapytać Amerykanów co sądzą o ustawie żydowskiej, powiedzieliby dokładnie to samo: ustawa jest sprzeczna z zasadą wolności słowa. Ale ich nie pyta. Ale wy pytacie, wy, co kapitał niemiecki i kapitał żydowski w Polsce, pytaliście, chodziliście do ...nauer, pytaliście, co oni sądzą o tym. Nawet robiliście coś takiego i to proszę sprawdzić, jak to się stało, że kapitał niemiecki Onetu wyciągnął nawet notatkę z biurka ambasadora Wilczka (przecież to jest wasz ambasador), z której wynikać by miało, że stosunki polsko-amerykańskie zostaną zachwiane i zerwane, jeżeli ta ustawa wejdzie w życie.
      Jak to się stało? Kim jest ambasador? Kim wy jesteście, panie Kaczyński? Kapitał niemiecki w Polsce to jest 70%, o czym nikt nie mówi, kapitał pro-żydowski to jest 25%, to jest razem w 95% antypolski. I reszta to jest 5% media polonijne, media polskie, w tym moja Telewizja zagraniczna MaxTV, "Mówię, jak jest", którą usiłujecie zniszczyć i zmieść z powierzchni ziemi od samego początku jej istnienia. I to za PO robiliście i za PiS-u robicie.
      My przeżyjemy was, przetrwamy was. Natomiast powiem panu tak: Kiedy pan odejdzie, PiS się rozpadnie i wtedy się będą działy rzeczy dobre i rzeczy złe. To znaczy, złe rzeczy, które się będą działy, to będą wyglądały tak, że Polską będą rządzić rozmaite formacje koalicyjne, które nie będą w stanie udźwignąć silnych rządów i Żydzi rozbiorą Polskę na czynniki pierwsze. Rzeczy dobre, które się będą działy, będą wyglądały tak, że powstanie nowa formacja o nazwie #.....


dodajdo.com

Petycja w sprawie bezprawnych roszczeń żydowskich wobec Polski. Polak podpisuje!
Petycja w sprawie bezprawnych roszczeń żydowskich wobec Polski. Polak podpisuje!
dodajdo.com

środa, 6 lutego 2019

Stanisław Frej (Polonia Kanadyjska): Jak nowobolszewicy rozbijają Polonię

Stanisław Frej - Lider Polonii Kanadyjskiej

Jak nowobolszewicy rozbijają Polonię...

Stanisław Frej:

(…) Bez większego zamysłu wstąpiłem wówczas do Klubu Gazety Polskiej, który jakoś tu działał. Pierwsze moje założenia były, by istniejące Kluby Gazety Polskiej zjednoczyć, poznać się i wspólnie przeciwdziałać złu. Naszym hasłem było: „Nie spoczniemy aż dojdziemy do prawdy zamachu smoleńskiego. Prace nad zjednoczeniem Klubów Gazety Polskiej już od dawna prowadziła oddana patriotka Agata Mikołajczyk – wówczas przewodnicząca Klubu Gazety Polskiej Chicago 2 w USA. Do nas dołączyła szefowa Klubu Gazet Polskiej w Toronto Joanna Jaroszewska wraz z mężem. Następnie Witek Rosowski z Nowego Jorku. Powstały silne grupy na kontynencie amerykańskim. Agata Mikołajczyk organizuje następne grupy patriotów Polonii, która organizuje się oddolnie. Powstały grupy patriotów od Bostonu do Nowego Jorku, New Jersey (..) aż do Kanady Zachodniej. Ta właśnie oddana patriotka z Chicago podejmuje się zorganizowania Pierwszego Zjazdu Klubów Gazety Polskiej na kontynencie amerykańskim. To bardzo wielkie przedsięwzięcie ze względu na odległości. A my nie otrzymujemy żadnego wsparcia od konsulatów czy ambasad. To strona przeciwna do PiS-u ma kasę i nas obśmiewa.

Pierwszy Zjazd bardzo udany, przemili ludzie, ale najważniejsze, że myśmy się poznali. Postanowiliśmy kontynuować i nadal zapraszać dziennikarzy, naukowców, historyków – tych, którzy zostali powyrzucani przez rząd Tuska czy Kopaczowej. Przekonanie Polonii i odwrócenie tego kłamstwa smoleńskiego zabrało nam 3 lata pracy społecznej. Zaznaczam, że wykonywaliśmy to wszystko za nasze własne fundusze.

Pod przewodnictwem naszej szefowej jest organizowany Drugi Zjazd Klubów Gazety Polskiej w Filadelfii i to ona kieruje naszymi spotkaniami z gośćmi i prelegentami z Polski. Odbywają się setki spotkań, Polonia jest informowana. Odbywają się koncerty Żołnierzy Wyklętych i patriotyczne akademie.

I teraz co się dzieje?

Agata Mikołajczyk organizuje Trzeci Zjazd Klubów Gazety Polskiej. W Filadelfii. To jest tuż po wyborach. Dobra Zmiana wygrała. Więc idziemy z entuzjazmem, wygraliśmy i mamy w tym jakąś cegiełkę. Ale dla nas, Patriotycznej Polonii, Dobra Zmiana okazała się Złowrogą Czarną Zmianą. Na Trzecim Zjeździe dochodzi do pytań, co do dalszej działalności naszej patriotycznej oddolnej organizacji. Są władze z Polski w osobach: Sakiewicz, Kapuściński, Piekarczyk, którzy zachowują się bardzo nerwowo i nie są zainteresowani naszymi odczytami, wystąpieniami i referatami. Ich statement można było odczytać: Teraz my. A wy na kolana. Oddolny ruch patriotyczny zmienia się w odgórny. Pierwszy jest pacyfikowany Witek Rosowski – oddany patriota z Nowego Jorku, następnie zostaje zdetronizowana Agata Mikołajczyk – ordynator Klubów Gazety Polskiej na Stany i Kanadę.

Na zebraniu Klubu Gazety Polskiej dochodzi do absurdalnych scen. Sakiewicz odchodzi od prezydialnego stołu, rzuca laptopem i ucieka z sali. Podszedłem do mikrofonu i powiedziałem: tu (na Emigracji, wśród Polonii) dzieje się to, co się stało w Polsce w przypadku Anny Walentynowicz, która została wyeliminowana przez zdrajców „Solidarności”, za to, że służyła prawdzie. Nie skończyłem wystąpienia, bo dopadło do mnie małżeństwo Antoniaków z Filadelfii jakoby 2 sępy, wyrywając mikrofon i odstawiając mównicę na bok. W tym czasie Sakiewicz wstaje od prezydialnego stołu i biegnie do mnie jak wściekły pies i przy wypełnionej sali mówi mi: „Won!”. Konsternacja i moje wielkie zdziwienie – dlaczego? Przecież ja tego człowieka gościłem u siebie w domu, fundowaliśmy mu wszystkie podróże do Ameryki, organizowali spotkania. Sakiewicz przeżył u nas najcięższe chwile w swoim życiu. Nikt z nas nie miał zapędów, by niszczyć nasz patriotyczny ruch oddolny; nikt z nas nie zalicza się do tak niezrównoważonych, by coś długo budować i potem w jeden dzień zniszczyć.

W tym miejscu żądam od byłego ministra gabinetu prezydenta Dudy, obecnie ministra ds. Polonii, pana Kwiatkowskiego, wyjaśnienia: czy pan minister brał udział w rozbiciu oddolnego ruchu patriotycznego na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady" Również takie samo pytanie kieruję do ministra Dziedziczaka. Czytam w prasie, że minister Dziedziczak reprezentuje lobby Izraela w polskim sejmie. A gdzie lobby polonijne, panie ministrze? Uważam panowie, że mam prawo od was tego żądać, ponieważ to dzięki takim działaczom jak ja i moi koledzy zawdzięczacie swoje stanowiska. Inaczej pastowalibyście komunistom buty. Legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej do tego mnie upoważnia. Polonia patriotyczna na kontynencie amerykańskim nie będzie tolerować klik, sitw i szemranych powiązań.

Dalsze losy oddolnego ruchu patriotycznego potoczyły się bardzo szybko: ja opuściłem Zjazd, po krótkim okresie Klub oddanej patriotki z Chicago Edyty Mikołajczyk został zamknięty przez szwadrony śmierci Sakiewicza, a żeby tą działaczkę jeszcze bardziej zniszczyć i upodlić jej Klub zamykają w dniu jej urodzin. Zadaję pytanie: jakich synów (s..synów? – niewyraźnie słychać, przyp. redakcji) ta nasza Polska nosi? Odpowiedź pozostawiam Państwu.

Również pan minister Macierewicz, mający tak wielkie zaufanie w Polonii patriotycznej poszedł ramię w ramię ze szwadronami śmierci Sakiewicza. Pamiętam kolegę Wiktora Kowalczyka z New Jersey, który zawiesza swój biznes, wynajmuje vana i rusza w Amerykę. Wszyscy organizujemy dziesiątki spotkań dla pana ministra w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Jeśli pan minister nie ma dla mnie szacunku jako do współwięźnia to niech chociaż uszanuje moje koleżanki i moich kolegów. Po dojściu do władzy pan minister nie chce znać tych ludzi!

Po pewnym czasie zwróciłem się do koleżanki, do dziennikarki Doroty Kani. Wtedy pracowała w niezależna.pl. Pytanie brzmiało: Doroto, to co się stało na III Zjeździe nie może zostać bez echa. Musisz to opisać”. Odpowiedź Doroty była bardzo krótka: „Tak, wiem, Sakiewicz postąpił bardzo źle, ale ja tego nie opiszę”. To tyle w temacie, pozostawiam to Państwu do oceny.

A teraz do meritum. Tuż przed wyborami do parlamentu i na prezydenta otrzymałem wiadomość od kolegów z Telewizji Republika, że Telewizja Republika traci płynność finansową i że może wejść syndyk lada dzień. Czy nie mógłbym zainwestować, albo szukać inwestorów. Więc bez większych przemyśleń przesyłam na konto Telewizji Republika 40 000 $ (około 120000 zł) – fundusze, które sobie zaoszczędziłem na emeryturę (wymowna, naznaczona tragizmem cisza). Nie jestem na tyle naiwny, by inwestować w trupa – zaważyły względy patriotyczne (tu głos Stanisława Freja się łamie). Po pewnym czasie dowiaduję się od pewnych moich zaufanych osób, że to ja uratowałem Telewizję Republika (aplauz sali). Nie przywiązywałem do tego większej wagi, ale faktycznie poszedł pozytywny PR, że jest inwestor z Kanady. Następny z Australii, Nowego Yorku czy z Chicago. Wreszcie z Polski. Telewizja Republika została uratowana. Akcja domina i pozytywnego PR, które zapoczątkowałem. Tutaj chciałbym przeprosić filantropa pana Adama z Nowego Jorku, że go namawiałem do tej inwestycji.

Czy za to, Sakiewiczu, pokazałeś mi „won” na III zjeździe Klubów Gazety Polskiej w amerykańskiej Częstochowie? Na tej wolnej ziemi ty chciałeś nas rzucić na kolana. Na tej polsko-amerykańskiej świętej ziemi. Zarzut, jaki mi postawili komuniści w czasie internowania był: „Prowadzi wrogą propagandę”. Za ten zarzut komuniści odcinali palec, albo wysyłali półtora metra pod ziemię. Ale to przecież była walka o media, o wolne media, które Sakiewiczu ja i moi koledzy ci wywalczyli. Tu nadmienię, że pracowaliśmy razem z naszymi koleżankami i kolegami z Radia Maryja. Nasi przodkowie prześladowani żyli w niedostatku i upodleniu, ale nie uklękli przed komunistycznymi pepeerowcami. Ty chcesz nas wolnych ludzi rzucać na kolana? Sakiewiczu, dlaczego?

W tym momencie zwrócę się do dziennikarki, pani Ewy Stankiewicz, którą nadal uważam za waleczną i odważną patriotkę. Jednak pani Ewo – pamięta pani patriotyczną konferencję w listopadzie 2016 roku zorganizowaną przez Witka Rosowskiego, wielkiego patriotę i działacza polonijnego? Była to konferencja bardzo udana, dla przypomnienia zbojkotowana przez szwadrony śmierci Sakiewicza. Na tej konferencji Sakiewicz był krytykowany. To pani szef. Wtedy to w kuluarach pani Ewo Stankiewicz pani mnie nazwała bufonem – za krytykę pani szefa. Czy pani wie, że dzięki takiemu bufonowi może pani pracować w telewizji i że może się pani spełniać, a ja jestem z tego dumny? Dzięki bufonowi, który dołożył cegiełkę, a może bardzo poważną cegiełkę. Pani Ewo! Od pani wymaga się więcej niż od dziennikarki. Wystarczyło dojść do źródła i spytać mnie: "Co ty chcesz od tego mojego szefa?” Tylko tyle wystarczyło zrobić.

Teraz to jest tylko głos mój i mojego kolegi. A co będzie, gdy tym głosem zacznie mówić cała Polonia amerykańska i kanadyjska?

Teraz zwrócę się pana premiera Morawieckiego. Szanowny panie premierze Morawiecki. Jak tu inwestować? Pan jako bankier wie, jak należy dbać o akcjonariuszy. Ja od 3 lat nie mogę się doprosić i dowiedzieć, co się dzieje z moją inwestycją. Musiałem się zwrócić do prawnika. Mało tego. Ostatnio się dowiaduję, że Sakiewicz – właściciel spółki Telewizja Republika, który zarządza moją inwestycją, kupił sobie mieszkanie za 2 mln zł w Krakowie, dostał 7 mln na Puszczę Białowieską, dostaje wsparcie od spółek państwowych? A gdzie dywidendy dla akcjonariuszy? Ja już nie będę, Panie Premierze, pytał Pana, jak tu inwestować. Ale zapytam, jak tu nie krzyczeć wniebogłosy?

Następny przykład inwestycji: Syn mojego kolegi, kolegi, który również był internowany, syn, który również mieszka w Toronto – pasjonat samochodowy – stworzył konsorcjum, grupę ludzi i zbudował prototyp samochodu Syrena, której produkcję zamierzali uruchomić w Polsce, aby stworzyć nowe miejsca pracy. Syn tego patrioty przeżył piekło, jakie mu stworzyli urzędnicy za czasów Tuska, ale i obecnie. Straty sięgają milionów, mogą być procesy międzynarodowe. Na szczęście do pirackiej organizacji weszła służba CBA. Nie będę opisywał ciągu tej inwestycji, bo jest bardzo śmierdząca. I jest w toku. Pan, Panie premierze, o tym wie; był Pan informowany osobiście.

Na zakończenie chcę powiedzieć, że kiedy rozmawiam z kolegami i koleżankami, oczywiście każdy z nas chciałby uczestniczyć w tej konferencji, a przede wszystkim wziąć udział w marszu na stulecie początków wolności naszej Ojczyzny. Powinniśmy z naszą patriotką Agatą Mikołajczyk z Chicago maszerować i świętować i cieszyć się razem z wami, z tą wspaniała, patriotyczną polską młodzieżą. Ale po nokaucie szwadronów śmierci Sakiewicza nie jesteśmy w stanie być razem z Wami.

Teraz można się zastanawiać, czy rozbicie oddolnego patriotycznego ruchu nie było przemyślane z wyprzedzeniem? Mam na myśli ustawę S 447 w senacie Stanów Zjednoczonych. Jestem pewny, że gdyby nasz ruch oddolny istniał, to Agata Mikołajczyk z Chicago i Witek Rosowski z Nowego Jorku zorganizowaliby dziesiątki autokarów i protest w Waszyngtonie. Znalazło się kilku zapaleńców, czy patriotów, gdzie bez żadnego wsparcia konsulatów, czy ambasad, czy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, nie byli w stanie dużo uczynić.

Jeśli mi pozwolicie Państwo opowiedzieć o naszej Ojczyźnie - jak to widać z Kanady. Dobrze się stało, że PiS wygrał wybory i robi dużo dobrego, ale my, obywatele, jesteśmy od tego, aby każdy rząd upominać, gdy robi błędy. Dla nas Patriotycznej Polonii Amerykańskiej i Kanadyjskiej ważne jest, aby doprowadzić do opcji zerowej w konsulatach i ambasadach. Nic się tu nie zmienia, albo bardzo mało, a ten złóg zdrajcy Geremka powinien być dawno oczyszczony. Również traktowanie Polonii na równi z obywatelami polskimi, a nie tylko jako źródło do robienia kasy i to jeszcze gotówki w konsulatach.

I ostatni wątek: dobrze się stało, że PiS przeprowadza reformy, zatrzymuje potężną kradzież waszych emerytur, programów socjalnych. Ale Proszę Państwa PiS na dzień dzisiejszy nie ma opozycji – opozycji merytorycznej i pracującej dla narodu. Każda partia czy rząd jeśli nie jest kontrolowana przez opozycję to prowadzi do wypaczeń. Dziś partie opozycyjne to rynsztok, któremu należy dać upust na następnych wyborach. Jest szansa, by stworzyć partię prawicową, która będzie zrzeszała młodych patriotów: trzydziesto-, czterdziesto- i pięćdziesięciolatków, która będzie partią merytoryczną, która nie będzie kontrolowana przez BND, Mossad, KGB czy CIA. To ma być partia, która ma pracować z polskimi służbami. Na pewno będziecie mieć wsparcie Polonii Patriotycznej na kontynencie amerykańskim, Polonii, która obecnie jest totalnie ignorowana. To Wy, młodzi, którzy wykonaliście wspaniałe akcje na stadionach, to Wy młodzi powinniście zakładać te partie. To Wy, którzy wzbogaciliście się nie ze złodziejstwa, a z ciężkiej pracy rąk czy umysłu, to Wy młodzi biznesmeni przełamcie barierę strachu. Jeśli już na styl amerykański to nie tylko zło sprowadzać z Ameryki, ale i dobro. I brać wzór z partii republikańskiej, która też zeszła ze swoich torów, ale miejmy nadzieje, że Trump to naprawia.

200 takich liderów, którzy nie będą dawać się poklepywać po plecach, ale będą mówić głośno na cały świat: POLAND FIRST! POLAND FIRST! Takich potrzebujemy liderów. Nie lękajcie się: ten wielki Polak, wypowiadając te słowa, wiedział co mówi.

Dziękuję Państwu za uwagę, życzę Państwu owocnych obrad i wspaniałych spotkań.

Stanisław Frej

Stanisław Frej na konferencji “Polonia a Państwo Polskie. Przyszłość i nadzieje” w listopadzie 2018 w Warszawie.

Dziękujemy za konferencję Witkowi Rosowskiemu:

www.thenowypolskishow.co.uk/witek-zydzi-katyn-cz3
www.polskawielkiprojekt.pl/portfolio/witold-rosowski/

scenariusz i realizacja:
Hubert Gorczyca

produkcja:
HG Media Oslo
Internetowa Telewizja Polonijna Warszawa

www.itvp.tv
www.itsd.no - Karol Dworniczak

Oslo 2019

dodajdo.com