sobota, 3 listopada 2018

Po 100 latach prawda wychodzi na jaw: Marszałek Polski Józef Piłsudski żądał, aby oddać Lwów w ręce Ukraińców
Zapewne z okazji nadchodzącej 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 niewoli pod zaborami miłościwie panujące Kierownictwo TVP zdecydowało się okazać nieco łaski najbardziej wyklętemu z wyklętych żołnierzy Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, o którego istnieniu, nie mówiąc o dowódczych dokonaniach, potrafią nawet słowem nie wspomnieć uczone rozprawy i sympozja dotyczące dziejów II Rzeczypospolitej. W poniższym materiale filmowym przedstawiona zastała w miarę rzetelnie postać gen. broni Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego, faktycznego naczelnego dowódcy wojsk polskich w Bitwie Warszawskiej 1920, tym razem w roli dowódcy obrony Lwowa w okresie listopad 1918 - marzec 1919 r. Na szczególną uwagę tych, którzy szczerze pragną wiedzieć, jak było naprawdę, zasługują dwa niewielkie fragmenty tego filmu, zacytowane poniżej:

Zapomniany generał Tadeusz Jordan Rozwadowski


19:31/53:15
"Generał musiał parokrotnie udać się na naradę m.in. do Warszawy. Podczas wielkiej narady wojennej, która odbyła się 27 stycznia 1919 r. w Warszawie, po raz kolejny próbowano zmusić generała do oddania Lwowa Ukraińcom. Generał powiedział wtedy":
"Gdyby tak było, nie pozostawałoby nam nic innego jak obwiesić się w Ogrodzie Saskim. Dajcie mi tylko trochę żołnierza, a Lwów i Wschodnią Małopolskę obronię."

21:23/53:15
Naczelne Dowództwo w Warszawie 7 marca 1919 r. w telegramie nakazywało przebić się przez oblężenie i wycofać do Przemyśla. Gen Rozwadowski odpowiedział:
"Powziąłem niezłomną decyzję raczej zginąć z załogą, niż w myśl rozkazu Naczelnego Dowództwa opuścić Lwów!"

Wspomniane Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego (NDWP) była to naczelna instytucja dowódcza Wojska Polskiego. powołana do życia ok. 13 stycznia 1919, istniała do 3 kwietnia 1921 r. Przez cały ten okres NDWP kierowane było przez Marszałka Polski, Józefa Piłsudskiego, osobę dysponującą niemal nieograniczonymi uprawnieniami. Zatem nie kto inny, jak sam Marszałek Polski wywierał nieustanną presję na dowódcę obrony Lwowa gen. Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego, aby ten zaprzestał oporu i wydał Lwów oraz jego polskich mieszkańców na łaskę i niełaskę Ukraińców. Ten sam Marszałek Polski, który niebawem, dzięki bezprzykładnemu bohaterstwu Orląt Lwowskich oraz zasługom i niezłomności gen. Rozwadowskiego, zmuszony był odznaczyć Lwów, miasto semper fidelis Krzyżem Orderu "Virtuti Militari".dodajdo.com

czwartek, 23 marca 2017

Marine Le Pen w europarlamencie: Jestem głosem wolnych Europejczyków, suwerennych narodówMarine Le Pen:

Dziękuję, pani Merkel, że sprawiła nam pani dzisiaj przyjemność, przybywając z wicekanclerzem, administratorem prowincji francuskiej.

Panie wicekanclerzu, przez szacunek do pańskiego stanowiska chciałabym pana nazywać Prezydentem Republiki [Francuskiej], ale pan, podobnie jak pański poprzednik, nie wykonuje pan tej prezydentury. Prezydentowi Republiki Francuskiej nie wolno powiedzieć: "suwerenność to upadek", jak pan to robi, ponieważ Prezydent jest gwarantem konstytucji francuskiej, a rozdział I konstytucji francuskiej nosi tytuł: "O suwerenności".

Prezydent [Francji] nie może konsekwentnie ignorować interesów Francji. W interesie Francji nie jest ślepe poddawanie się polityce ustalanej w Berlinie, Brukseli czy Waszyngtonie. Jej interesem a pańskim obowiązkiem jest bronić jej suwerenności.

W interesie Francji nie jest to żałosne widowisko Francji idącej w ślad za Niemcami w kwestii migracji. Kiedy w swym całkowicie nieodpowiedzialnym geście pani kanclerz Merkel powiedziała, że musimy przyjąć z otwartymi ramionami 800,000 imigrantów, pan temu przyklasnął. Gdy kilka dni później [Merkel] zawiesza Schengen i chce kontrolować swoje granice, pan znowu przyklaskuje, dając niepokojący obraz państwa dryfującego, które nie potrafi samodzielnie stawić czoła problemowi tak istotnemu dla bezpieczeństwa, dobrobytu i obrony tożsamości Francji.

W interesie Francji nie są również ustępstwa wobec pana dr. Schaüble, gdy decyduje on o polityce gospodarczej kontynentu, pomimo, że polityka ta jest synonimem masowego bezrobocia, niepewności i upadku naszego systemu opieki społecznej. Wręcz przeciwnie, obowiązkiem jest stawić opór i nie pozwalać, aby Grecja i inne kraje Europy południowej, a po nich Francja, pogrążyły się w niekończącej sprali wyrzeczeń, wyłącznie w celu ratowania euro i realizacji niemieckiego modelu ekonomicznego niskich płac [w krajach innych, niż Niemcy].

Przychodzicie tu oboje na specjalną sesję [Parlamentu Europejskiego], gdy wasza Unia Europejska zmierza ku zapaści, pogłębianej atakami migracji [ekonomicznej], i którą to Unię musicie podtrzymywać szantażem, groźbami i zastraszaniem. Wasz model [Europy] to wasalizacja wobec USA, wyrzeczenia, nieuczciwa konkurencja, masowa inwigilacja obywateli, dumping socjalny, zalanie imigracją.

Ja mam inny model, który jednoczy dziś narody Europy: model niepodległości, Europy narodów w wielobiegunowym świecie, [model] inteligentnego protekcjonizmu - tak jest - i wolności indywidualnej, obrony naszego bezpieczeństwa i naszej tożsamości, poprzez całkowite zaprzestanie masowej imigracji.

Niektórzy podsumują to mówiąc, że jestem anty-Merkel. Zgadzam się z tą diagnozą. Ja nie uznaję - tak jest - proszę pani, tego pani roszczenia do rozporządzania nami w absurdalnej próbie narzucenia Europie niemieckiej dominacji. Obrona niemieckich interesów nie uzasadnia wasalizacji innych narodów Europy. Jestem w tej izbie głosem wolnych Europejczyków, naszych suwerennych narodów, które odwracają się od Unii Europejskiej, ponieważ pragną narodu. Jestem reprezentantką Francuzów, którzy odwracają się od pana, panie Holland, jak niedawno temu odwrócili się od pana Sarkozy'ego, ponieważ pragną Francji.


dodajdo.com

piątek, 10 marca 2017

Marian Piłka: Operacja Tusk
Marian Piłka


Operacja Tusk


Źródło: prawapolityka.pl, 10 marca 2017


Uważam, że Donald Tusk nie powinien być wybrany przewodniczącym Rady Europejskiej. Jednak nie dlatego, że przeciwko niemu są wysuwane, zarówno w mediach, jak i przez polityków rządowych różne mniej lub bardziej uzasadnione zarzuty. Dopóki prokurator nie przedstawi byłemu premierowi prawnie sformułowanych oskarżeń, dopóty dywagowane zarzuty maja status insynuacji i w poważnej polityce nie mogą być brane pod uwagę. Uważam że Tusk nie powinien być wybrany przewodniczącym, bo jako premier rządu skierował do Sejmu i doprowadził do ratyfikacji traktatu lizbońskiego.

Ten traktat skutkował wyeliminowaniem Polski z kręgu państw decyzyjnych w Unii Europejskiej. Według wcześniejszego traktatu nicejskiego Polska miała 27 głosów – tyle co Hiszpania i tylko o dwa głosy mniej niż największe cztery państwa unijne. Siła polskiego głosu w porównaniu z głosem niemieckim w traktacie lizbońskim spadła z 91% do 48%. Co więcej traktat ten wprowadzał tzw. koncept „niedyskryminacji” będący obecnie główną podstawą traktatową do upowszechniania w państwach unijnych demoralizacji młodego pokolenia poprzez propagowanie homoseksualizmu. Była to największa porażka dyplomatyczna i polityczna naszego kraju od czasu upadku komunizmu. Godząc się na ten traktat, Polska zgodziła się na sformalizowanie hegemoni niemieckiej w Unii Europejskiej i dziś ponosimy skutki egzekwowania na forum Unii tej hegemoni. Dlatego też Donald Tusk powinien stanąć przed Trybunałem Stanu jako odpowiedzialny za przeforsowanie ratyfikacji tego traktatu w polskim parlamencie. Dlatego nie ma on moralnych i politycznych kwalifikacji, żeby przewodzić Radzie Europejskiej

Ale prawo i sprawiedliwość wymaga także, aby przed Trybunałem Stanu, stanął współnegocjator tego traktatu, premier polskiego rządu, który ten traktat zaakceptował, Jarosław Kaczyński. To on wspólnie z Donaldem Tuskiem są odpowiedzialni za przeprowadzenie tej ratyfikacji i za jej wszystkie polityczne skutki .

Otóż byłem także przeciwnikiem kandydatury na to stanowisko Jacka Saryusza-Wolskiego. Saryusz-Wolski jest, tak jak Donald Tusk, wybitnym przedstawicielem establishmentu unijnego w Polsce. Popierał on zarówno traktat lizboński, jak też ostatnio głosował za ratyfikacją umowy deregulacyjnej, zwanej „umową o wolnym handlu” pomiędzy Unia Europejską a Kanadą – CETA. Umowa ta uderza w żywotne interesy polskiego rolnictwa, zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu naszego kraju, a przede wszystkim prowadzi do destrukcji suwerenności państwa polskiego nad działającymi na jego terytorium międzynarodowymi korporacjami. Umowa ta prowadzi do ograniczenia praw obywatelskich w stanowieniu prawa i naraża nasze państwo na ekonomiczną eksploatację ze strony międzynarodowych korporacji. Saryusz-Wolski był członkiem PZPR – to charakterystyczne – od 1986 roku. W swojej działalności reprezentował zawsze „wartości’ tzw. „głównego nurtu”, z którym, przynajmniej na płaszczyźnie propagandowej, PiS zawsze walczył. Saryusz-Wolski m. in. głosował przeciwko uhonorowaniu rotmistrza Pileckiego. Dlatego wysunięcie tej kandydatury, wbrew temu co mówiła premier Beata Szydło, nie ma nic wspólnego z walką o zasady, a tylko świadczy o tym, że mamy do czynienia z walką partyjną na płaszczyźnie unijnej. Po prostu chodzi tu o leninowskie „kto kogo”

Jestem też przeciwny sprowadzaniu całej sprawy, jak to czynią publicyści i politycy opozycji, do obsesji Jarosława Kaczyńskiego na punkcie Donalda Tuska, w ten sposób tłumacząc determinację lidera PiS w walce z jego kandydaturą. Oczywiście Kaczyński ma swoje obsesje i swoje emocje, ale z pewnością nad nimi panuje, a nie im ulega. Kaczyński poniósł spektakularną klęskę w postaci wyboru Tuska, ale w moim przekonaniu, ta klęska, była nie tylko przewidywana przez lidera PiS, ale była wkalkulowana w jego polityczną strategię. Jedynym możliwym zaskoczeniem dla niego może być tylko zakres porażki i kompletna izolacja Polski. Ale nakręcanie konfliktu o wybór przewodniczącego Rady Europejskiej to dla Kaczyńskiego konflikt zastępczy, który ma doprowadzić do jeszcze głębszej polaryzacji politycznej polskiego społeczeństwa i ma na celu sprofilowanie wizerunku politycznego zarówno własnego, jak i konkurencyjnego obozu politycznego. To jest konflikt zastępczy, który ma ukryć dwie kwestie. Pierwsza to strukturalne podobieństwo obu stron sporu i druga – ma odciągnąć uwagę od polityki PiS-u, która jest sprzeniewierzeniem się oficjalnie głoszonej ideologii. Otóż obie partie są partiami oligarchicznymi, partiami z których zostali usunięci hipotetyczni pretendenci do zakwestionowania przywództwa swoich liderów: Zbigniew Girzyński z PiS i Jarosław Gowin z PO. Są to partie, dla których życie polityczne sprowadza się tylko do konfliktu partyjnego, a interes kraju jest tylko instrumentem w polityce partyjnej. Są to partie, które wiele łączy. Obie głosowały za traktatem lizbońskim, obie popierają CETA, Jarosław Kaczyński zorganizował nawet znacznie większą, niż PO koalicję przeciwko projektowi ustawy o ochronie życia życiu dzieci nienarodzonych. Za rządów PO wprowadzono do polityki oświatowej przepisy o „niedyskryminacji”, a za rządów PiS, rozpoczęto te przepisy realizować w postaci propagowania w szkołach homoseksualizmu. O podobieństwie tych partii świadczy także łatwość przechodzenia z jednej do drugiej. Prominentnymi politykami PO są i byli działacze i ministrowie PiS Radosław Sikorski, Joanna Kluzik-Rostkowska, Antoni Mężydło, Michał Kamiński. A w drugą stronę przeszli była wiceprzewodnicząca PO Zyta Gilowska i teraz Saryusz-Wolski.

Z pewnością zaostrzanie konfliktu jest korzystne dla PiS. Otóż PiS okazał się partią proaborcyjną i w miarę upływu czasu świadomość tego faktu coraz bardziej będzie narastała. Także PiS pomimo usiłowań przemilczenia przez rządowe media skutków europejskiej ratyfikacji CETA, stoi w najbliższych dwóch latach przed perspektywą ratyfikacji tej umowy przez polski Sejm. Także unijni federaliści postawili kwestię stopniowej budowy armii europejskiej i tym samym degradacji armii narodowych, co zdecydowanie popiera Kaczyński. O te sprawy powinien i na pewno będzie toczył się spór polityczny w Polsce. Natomiast zaostrzanie konfliktu powoduje spychanie tych spraw na plan dalszy. Spór ideowy w przeciwieństwie do forsowanego obecnie konfliktu o sprawy personalne powoduje konieczność opowiedzenia się po jednej lub po drugiej stronie. A ponieważ rzeczywiste poglądy w tych kwestiach nie różnią PiS-u od PO i Nowoczesnej, to ich ujawnienie spowodowałoby krach polityczny partii rządzącej. Dlatego zaostrzenie konfliktu w sprawach trzeciorzędnych i personalnych ma służyć Kaczyńskiemu do mobilizacji własnego elektoratu, polaryzacji sceny politycznej i przeforsowania dla niego spraw zasadniczych, bez ponoszenia politycznych kosztów zdrady oficjalnej pisowskiej ideologii. Kaczyński chcę nakręcać konflikt, bo wtedy sprawy zasadnicze dla naszego narodu schodzą na plan dalszy, a społeczeństwo tylko emocjonuje się po której stronie konfliktu się opowiedzieć. To polityka nihilistyczna, ale jak dotychczas dość skuteczna. I taki jest zasadniczy cel tej pozornie szaleńczej taktyki jaka została zastosowana w przypadku wyboru Tuska.

W tej batalii w rzeczywistości największym przegranym nie jest Kaczyński i PiS, którzy wydawałoby się ponieśli spektakularną porażkę w Brukseli. W tej batalii największym przegranym jest Polska. Bo ta batalia nie rozgrywa się tylko w Polsce czy w brukselskich salonach. Otóż, to czego w Polsce wielu nie dostrzega, to skończył się bezpieczny czas dla naszego kraju. Ten system międzynarodowy, dzięki któremu na przełomie lat 80-tych i 90-tych odzyskaliśmy wolność, jest dziś kwestionowany. Chiny w wymiarze globalnym, a Rosja w wymiarze regionalnym dążą do jego rewizji, a to oznacza bezpośrednie zagrożenie dla naszego kraju. Bo Stany Zjednoczone mogą poczuć się zmuszone w konfrontacji z Chinami, do zawarcia sojuszu z Rosją, której ceną może być Polska, a w każdym razie bezpieczeństwo naszego obszaru. Dlatego naczelną zasadą polskiej polityki musi być dążenie do uniknięcia izolacji naszego kraju na arenie międzynarodowej. W przeciwnym razie tak, jak w czasie ostatniej wojny, Polska może być tylko ceną nowego układu międzynarodowego. I dlatego tak ważna jest polityka dążąca do uniknięcia politycznej izolacji. Awantura o Trybunał Konstytucyjny, a teraz awantura o Tuska, prowadzi do takiej izolacji i w tym tkwi prawdziwe zagrożenie jakie polityka Kaczyńskiego niesie dla naszego kraju. Tak naprawdę to stanowisko Tuska jest prestiżowe, ale bez realnej władzy, a w polityce należy się bić o realia, a nie o pozory władzy i wpływów.

Konflikt pomiędzy PO a PiS jest konfliktem rzeczywistym ale konfliktem o sprawy pozorne. Tak jak rzeczywistym był konflikt pomiędzy Dantonem a Robespierrem. Jest wielu historyków, którzy z wielkim zacięciem dywagują o racjach i dystynkcjach jednego i drugiego. Dla jednych jest wzorem „nieprzekupny”, walczący z korupcją „człowiek wolności” Robespierre, dla innych bohaterem jest bardziej rozrywkowy i bardziej „ludzki” Danton. Ale Francja odetchnęła gdy obaj powędrowali na szafot. I Polska też odetchnie, gdy ich współcześni odpowiednicy, partie PiS i PO także zostaną posłani na polityczną, tym razem, gilotynę. Bo polityka, a tym bardziej życie nie sprowadza się przede wszystkim do treści ich wzajemnych konfliktów, animozji i obsesji. I naród nie może być ich zakładnikiem.dodajdo.com

poniedziałek, 9 stycznia 2017

Józef Piłsudski (1929): "Nie dawałem pracować wszystkim trzem sejmom"
"NIE DAWAŁEM PRACOWAĆ WSZYSTKIM TRZEM SEJMOM" - Józef Piłsudski (1929)


W czerwcu 1929 r. wpadł do mnie do biura p. Marszalek Senatu dr. Szymanski i zaczął biadać nad tem, co się w Polsce dzieje. W rozmowie rzucił zdanie, że ja jeden mogę i powinienem mówić z Marszałkiem Piłsudskim. Odpowiedziałem, że po tych jego pismach wątpię, czy mnie przyjmie. P. Szymański pojechał do Sulejówka i po rozmowie z Marszałkiem powiedzial mi, że Marszalek Piłsudski gotów jest przyjąć. Miałem więc napisać list z zapytaniem, kiedy mogę złożyć wizytę.

W Belwederze wróciłem uwagę Marszałka Piłsudskiego

NA DWIE GŁÓWNE RZECZY.

Pierwsza: na początki kryzysu. Druga: na konieczność stworzenia większości w Sejmie, aby Sejm wraz z Rządem mógł kryzys przetrwać bez katastrofy.

Czy miałem wtedy rację? czy radziłem dobrze? - niechaj sądzi o tem społeczeństwo, które ugina się dziś pod brzemieniem kryzysu i zżyma się na "hocki-klocki" konstytucyjne, igrające sobie wśród morza nędzy ludzkiej.

W rozmowie w Belwederze padły wtedy słowa, od których mi się nieswojo zrobiło. Usłyszałem tam [od Piłsudskiego]:

"NIE DAWAŁEM PRACOWAĆ WSZYSTKIM TRZEM SEJMOM"

Po mojem ostrzeżeniu p. premier Świtalski pojechał rządowem autem na wakacje do Biarritz, wódz BB [Bezpartyjnego Bloku] p. Sławek także do Biarritz, a ja zostałem w parę miesięcy potem zbesztany i wyszydzony w artykule pt. "Gasnącemu światu". Przepowiednie p. Sławka spełniały się coraz dokładniej. Zemstą rozkoszowano się na zimno"

Ignacy Daszyński, Słowo do "waletów", Gazeta Robotnicza, Katowice, 5 czerwca 1930. s. 2.
dodajdo.com

czwartek, 29 grudnia 2016

Prof. Adam Strzembosz: Jeśli nie będzie państwa praworządnego, nikt z nas nie może spać spokojnieProf. Adam Strzembosz: Jeśli nie będzie państwa praworządnego, nikt z nas nie może spać spokojnie


Małgorzata Łaszcz: Panie profesorze, [prezydent Andrzej Duda mianował prezes Trybunału Konstytucyjnego] Julię Przyłębską, która jeszcze jako pełnąca obowiązki dopuściła do orzekania trzech sędziów, którzy zostali wybrani, mimo, że były te stanowiska już obsadzone i nie byli dopuszczeni przez prezesa Rzeplińskiego. Czy według pana profesora wyroki wydawane przez ten Trybunał, w tym właśnie składzie, będą miały moc prawną?

Prof. Adam Strzembosz: Moim zdaniem one będą miały moc prawną, jeżeli w składzie nie będzie tych trzech sędziów dopuszczonych w sposób zupełnie nieuzasadniony, do orzekania. Bo przecież mogą być pięcioosobowe składy, które będą się składać z sędziów wiarygodnych, legalnie znajdujących się w Trybunale Konstytucyjnym. Inne orzeczenia mogą być słusznie zakwestionowane i kiedy sprawa wpłynie - konkretna sprawa do konkretnego sądu - zawsze jedna ze stron może zakwestionować prawomocność orzeczenia Trybunału, na które powołuje się jedna ze stron.

M.Ł.: Właśnie, bo i sędzia Żurek z Krajowej Rady Sądownictwa mówi, że te wyroki, które właśnie będzie wydawał Trybunał właśnie z udziałem tych trzech sędziów, nie będą spełniać kryteriów orzeczeń Trybunału i również sędzia ze Stowarzyszenia Sędziów Justitia Krystian Markiewicz twierdzi, że właśnie może to doprowadzić do tego, że sędziowie będą ignorować wyroki Trybunału. Ale czy w takim razie mają powstać takie dwa porządki prawne, że będzie wyrok Trybunału, a sędziowie będą podczas rozprawy sprawdzać, który z tych trzech sędziów orzekał i będą to brać pod uwagę?

A.S.: To jest jedno, oczywiście. Może też być i taka sytuacja, że jedna ze stron w sprawie karnej czy cywilnej powołuje się na orzecznie, druga kwestionuje i teraz sędzia bada, już nie, czy samo orzeczenie jest orzeczeniem w legalny sposób wydanym i opublikowanym, tylko czy to orzczenie jest trafne. I wtedy w ramach tej tzw. rozproszonej formy sprawdzania zgodności ustaw i innych aktów prawnych z Konstytucją sędzia zajmie się argumentami, które były w tym orzeczeniu i może uznać, ż one są trafne i o n uznaje, że dany przepis jest zgodny lub niezgodny z Konstytucja, tak, jak to na ten temat wypowiedział się Trybunał, albo będzie miał przeciwne zdanie. Oczywiście to nie służy jednolitości orzecznictwa w Polsce. To podważa przez podważenie powagi Trybunału Konstytucyjnego również powagę orzeczeń sądownictwa, które staną się przedmiotem walki politycznej.

M.Ł.: Ale przecież w takim razie, jeżeli sąd wyda taki wyrok i osoba, która poczuje sie pokrzywdzona tym wyrokiem może powiedzieć: "ale zaraz, sędzia wydał wyrok sprzeczny z tym, co powiedział Trybunał Konstytucyjny. To ja się z tym wyrokiem nie zgadzam".

A.S.: Może też być inaczej: sędzia wydał wyrok zgodnie z orzeczeniem Trybunału w nieprawidłowym składzie, a strona odwołuje się do trybunału międzynarodowego i tam wygrywa sprawę, prawda? Tu będzie bardzo wiele sytuacji skomplikowanych i z dużym żalem patrzę na to, co w tej chwili się ma dziać w polskim wymarze sprawiedliwości.

M.Ł.: Minister Zbigniew Ziobro mówi, że sędziom, którzy będą tak postępować, czyli nie będą respektować tych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, grozi odpowiedzialność dyscyplinarana i konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem przepisów prawa, co sędziowie od razu uznali za ingerencję przedstawiciela władzy wykonawczej w ich sprawy.

A.S.: Na szczęście jeszcze nie pan minister Ziobro decyduje o treści orzeczeń dyscyplinarnych. Na [szczęście], jeszcze. Być może sytuacja się zmieni, no nie daj Boże. To wtedy byśmy się bardzo szybko zbliżyli do tych najgorszych wzorów historycznych, jakie wszyscy dobrze znamy.

M.Ł.: Ale obawia się pan profesor, że będzie tak, że minister będzie mógł?

A.S.: Można stworzyć takie jaczejki, które będą rozpoznawać zarzuty kierowane przeciwko sędziom nienależycie posłusznym, nienależycie dyspozycyjnym. Takie jaczejki znała przecież historia najnowsza i takie jaczejki mogłyby być uruchomione. No, nie wierzę, żeby mogło być aż tak źle.

M.Ł.: Ale czy to znaczy, że jak Zbigniew Ziobro mówi, że tym sędziom grożą dyscyplinarne postępowania, to on nie opiera się na istniejącym prawie?

A.S.: No, on może najwyżej spowodować wszczęcie takiego postępowania, oczywiście przy odpowiednich regulacjach prawnych, ale to nie minister sprawiedliwości jest sądem dla sędziów. Wprawdzie mówi się o powołaniu takich sądów ludowych, gdzie będzie tzw. czynnik społeczny, no, ten czynnik może być w różny sposób dobierany - znamy to znowu z historii - i wtedy prawdopodobnie spolegliwości tych sądów wobec pana ministra będzie większa, niż normalnych sądów dyscyplinarnych. Niemniej droga od złożenia oskarżenia przeciwko sędziemu do uzyskania orzeczenia sądu jest jeszcze, na szczęście, daleka.

M.Ł.: Panie profesorze, czy ta sprawa wokół Trybunału Konstytucyjnego - wiele osób mówi, że Trybunał jest sparaliżowany i do tego dążył PiS przez cały rok poszczególnymi ustawami i czekając, aż prezes Rzepliński odejdzie - czy teraz po to to wszystko byli, by właśnie nie przeszkodzić w planowanej reformie sądownictwa, o której mówi się bardzo głośno, chociaż nie znane są jeszcze szczegóły, ale sędzia Żurek mówił, że kilka miesięcu temu Zbigniew Ziobro na takim spotkaniu z nimi powiedział, że będzie bardzo głęboka.

A.S.: Jeżeli się z góry przewiduje, że reforma będzie nieKonstytucyjna, to rzeczywiście sparaliżowanie Trybunału było uzasadnione. Bo Trybunał broniłby jednak Konstytucji przed takimi działaniami. Byłoby rzeczą porażającą i naprawdę trudno byłoby zasnąć spokojnie, gdyby się okazało, że wprowadza się taki system sądownictwa, który zawiera elementy systemu nie sądowego, a policyjnego.

M.Ł.: A jak pan profesor przewiduje - z tego, co pan profesor słyszał - na czym będzie polegała reforma sądownictwa?

A.S.: Ja słyszałem tylko, że to ma być połączone z likwidacją sądów rejonowych, czyli byłyby tylko sądy okręgowe i sądy apelacyjne. Ponieważ wpływa do sądów 15-16 mln spraw, ok. 2,5 mln załatwia sąd elektroniczny w Lublinie, pozostaje ok. 13 mln spraw, jeżeli byłyby tylko dwie instancje, no to sąd apelacyjny musiałoby być parę czy kilka milionów spraw rozpoznawać, to są liczby absolutnie niemożliwe do przyjęcia, do zaaprobowania, a w pierwszej instancji mieliby takie same uprawnienia sędziowie ledwo co powołani na to stanowisko i sędziowie z trzydziestoletnim stażem. Ja nie wiem, czy ktoś z nas chciałby, żeby sędzia świeżo powołany do sądu okręgowego sądził sprawy o zabójstwa, wielkie afery gospodarcze itd. Nie mówię już o skomplikowanych sprawach cywilnych. A znowu, gdyby próbowano dzielić tych sędziów sądu okręgowego na lepszych i gorszych, na takich jak gdyby nr 1 i nr 2, to wtedy mielibyśmy już nie tylko naruszenie Konstytucji, ale najgorsze wzory, ponieważ w ramach jednego sądu byłyby dwie instancje i to, że ktoś jest sędzią w sądzie okręgowym właściwie niczego by nie znaczyło. Rolę odgrywałoby jedynie to, czy się sędzią okręgowym nr 1 czy tym ważniejszym sędzią nr 2, który rozpoznaje odwołania od orzeczeń sędziów nr 1.

M.Ł.: A czy minister Ziobro w jakiś sposób konsultuje swoją reformę ze środowiskim sędziowskim?

A.S.: No właśnie, dla mnie niezwykle zastanawiające jest i jak najgorszą prognozą to, że nikt z nikim niczego nie konsultuje. Jeżeli w styczniu ma już się wystąpić z jakimś konkretnym projektem, jeżeli to nie jest taki sobie pierwszy lepszy pomyślunek kilku ludzi, ale jakaś bardziej dojrzała koncepcja, to ona powinna przedtem być skonsultowana z Krajową Radą Sądownictwa, z Sądem Najwyższym, z jakimś zespołem procesualistów polskich, ludzi specjalizujących się w ustrojach sądów, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. I wtedy taka koncepcja mogłaby być do zaakceptowania i przyjęcia. Bo jeżeli będzie tak jak z innymi ustawami, które już miały miejsce, które są po miesiącu czy po dwóch już nowelizowane, to na takim żywym organizmie, jakim jest sądownictwo, takich rzeczy wyprawiać nie wolno.

M.Ł.: Ale Prawo i Sprawiedliwość w takich sytuacjach odpowiada, że to są takie korporacyjne obawy, że sędziowie po prostu stracą swoje przywileje, właśnie teraz są obawy wśród sędziów, że będą przenoszeni do innych miast i wtedy oni będą przeciwko temu.

A.S.: Przeniesienie sędziego z miasta do miasta jest w tej chwili niemożliwe, ponieważ Konstytucja stanowi, że sędzia jest powoływany na określone stanowisko, a więc na określony szczebel sądu w konkretnym miejscu.

M.Ł.: ... się obawiają sędziowie.

A.S.: Wtedy trzeba by było najpierw zmienić Konstytucję. Jeżeli się natomiast dokona takich manipulacji bez zmiany Konstytucji, to będzie to wołalo o pomstę do Boga. Poza tym sędziów można oczywiście przenosić do innego sądu w przypadku reorganizacji wymiaru sprawiedliwości. Ale trzeba pamiętać, że znowu według Konstytucji i na podstawie doświadczeń międzywojennych zawarto przepis, który mówi, że sędzia, dla którego nie znalazło się miejsce w równorzędnym sądzie, przechodzi z urzędu w stan spoczynku i do końca osiągnięcia wieku 65, czy kobieta 60 lat, będzie pobierał pełne uposażenie sędziowskie.

M.Ł.: Panie profesorze, jeszcze wracając do Trybunału Konstytucyjnego, bo prezydent Andrzej Duda cieszy się, że teraz Trybunał dla czystej polityki mówił, że teraz będzie sprawnie działał, chciałby, żeby ten Trybunał był bardziej dynamiczny i mówił, że to Andrzej Rzepliński naruszał wielokrotnie Konstytucję i działał przeciwko praworządności.

A.S.: Nie mam żadnych związków z panem prof. Rzeplińskim, ale obserwując jego działalność widziałem, że cały czas broni Trybunału przed różnymi zakusami w imię Konstytucji i praworządności w Polsce. Nie byłbym mu w stanie przypisać żadnego działania, które by naruszało Konstytucję. Można by dyskutować nad paroma wypowiedziami, gdzieś tam w telewizji, ale naruszeń Konstytucji nie było. Natomiast twierdziłem to już parokrotnie, i to z wielką przykrością i zawodem, że pan prezydent Andrzej Duda już parokrotnie złamał Konstytucję. Dlatego nie ma właściwie tytułu moralnego, by oskarżać kogokolwiek innego o złamanie Konstytucji.

M.Ł.: Tak to wygląda? myśli pan panie profesorze, że Andrzejowi Rzeplińskiemu grożą jakieś sankcje?

A.S.: Żadne. Moim zdaniem w praworządnym państwie żadne. Jeśli nie będziemy mieli państwa praworządnego, nikt z nas nie może spać spokojnie, bo jak nie ma ochrony ze strony systemu prawnego, to rządzi siła, a nie prawo.

M.Ł.: Panie profesorze, a w Polsce jest jeszcze Trybunał Konstytucyjny?

A.S.: Są jego szczątki. To znaczy - są ci sędziowie, którzy zdecydowali się pozostać w Trybunale i którzy stanowią jakąś jego część, natomiast pani sędzia wybrana na prezesa...

M.Ł.: Pani Julia Przyłębska...

A.S.: ...pani Julia Przyłębska przez 6-ciu sędziów, w tym trzech nieuzasadnienie przez nią dopuszczonych do Trybunału, jest osobą, co do której można mieć bardzo poważne zastrzeżenia. Ja chcę zwrócić uwagę, że kiedy Trybunał w 9-osobowym składzie - zastrzegając, że nie jest to skład wymagany przez Konstytucję, ale wymuszony przez niestawienie się na posiedzeniu Trybunału trzech sędziów, rzekomo chorujących - jeżeli tych 9-ciu to było dla pana prezydenta za mało, to 6-ciu okazało się, że jest akurat, ilu trzeba.

M.Ł.: Bo teraz nowa ustawa, którą prezydent podpisał.

A.S.: A no tak, ale pan prezydent podpisał ustawę, co której powinien mieć zasadnicze zastrzeżenia. Bo przecież on jest obrońcą Konstytucji. On jest pierwszym obrońcą Konstytucji.

M.Ł.: Ale nie miał zastrzeżeń - wszystkie popisał.

A.S.: Ja już kiedyś powiedziałem, że pan prezydent jest niezwykle wybitnym prawnikiem, ponieważ błyskawicznie ocenia konstytucyjność lub nie- danej ustawy. Bardzo mu zazdroszczę. Ja takiej kwalifikacji nie posiadam.

M.Ł.: Bardzo dziękuję, panie profesorze.prof. Adam Justyn Strzembosz - prawnik, sędzia, profesor nauk prawnych, wiceminister sprawiedliwości (1989–1990), pierwszy prezes Sądu Najwyższego i przewodniczący Trybunału Stanu (1990–1998).


dodajdo.com

środa, 21 grudnia 2016

Grzech polityczny "Prawa i Sprawiedliwości" zatacza coraz szersze kręgiTym wszystkim, którzy obecnie zarzucają Prawicy Rzeczpospolitej nielojalność w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości, twierdząc, że swoje stanowiska zawdzięczają prezesowi Kaczyńskiemu, należy przypomieć, że to głównie Prawicy Rzeczpospolitej na mocy dwustronnego prozumienia PiS z 24 marca 2012 r. powstał szerszy blok wyborczy, który doprowadził do obecnych sukcesów PiS.

Niestety, zanim w ogóle doszło do samych wyborów 2015, okazało się, że wbrew uroczystym postanowieniom wspomnianego porozumienia 70 proc. prawidłowo zgłoszonych kandydatów Prawicy Rzeczpospolitej na listach PiS nie zostało zarejestrowanych przez komitet wyborczy PiS.

Zatem to nie Prawica Rzeczpospolitej, ale Prawo i Sprawiedliwość i prezes Jarosław Kaczyński osobiście okazali się zdrajcami wobec własnych koalicjantów, własnych sojuszników w chwili, gdy ci ostatni byli już niepotrzebni.

Oczywiście, można każdemu indywidualnie wytknąć różne, mniejsze, czy większe, mniej, czy bardziej rzeczywiste grzeszki z przeszłości, jednak wydaje się, że wspomniane sprzeniewierzenie się przez PiS umowie koalicyjnej z 2012 jest swego rodzaju kamieniem węgielnym obecnego, coraz bardziej zataczającego kręgi GRZECHU POLITYCZNEGO.

Marek Jurek: 70 proc. prawidłowo zgłoszonych kandydatów Prawicy Rzeczpospolitej nie zostało zarejestrowanych przez komitet wyborczy PiS


dodajdo.com